Colofon


Cultuur Concreet 
Grotekerkplein 5
3011 GC Rotterdam
0031 (0)10 414 1700
info@cultuurconcreet.nl

Creatie
Design & Technische realisatie: Guilty People 
Tekst & Content: Cultuur Concreet
Fotografie: Cultuur Concreet, met bijdrage van Iris van den Broek en Rotterdam. Make it Happen.

Disclaimer

  • De informatie op www.cultuurconcreet.nl wordt regelmatig aangevuld; eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
  • Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van Cultuur Concreet.
  • Cultuur Concreet kan er niet voor instaan dat de informatie op www.cultuurconcreet.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door de gebruiker wordt geraadpleegd.
  • Cultuur Concreet sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.cultuurconcreet.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.cultuurconcreet.nl te kunnen raadplegen.

Onjuiste informatie
Cultuur Concreet publiceert informatie met de grootst mogelijke zorg en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. Ben je op de website een document of pagina tegenkomen waarvan je denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat of ten onrechte is geplaatst? Wij stellen het zeer op prijs als je ons dat laat weten op info@cultuurconcreet.nl. Cultuur Concreet probeert eventuele onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te corrigeren.