Rotterdam

Centrum

Het Centrum bruist van de gezellige drukte met culturele programmering in zowel parken en op pleinen als bij culturele instellingen. Er wonen ruim 41 duizend mensen in het gebied en dat aantal groeit door veel nieuwbouwprojecten snel. Studenten en expats wonen naast oorspronkelijke buurtbewoners van verschillende culturen. De uitdaging is om oude en nieuwe bewoners samen te brengen en te betrekken bij hun wijk.

41166
inwoners
6
wijken
20
#cultuurdichtbij initiatieven per jaar
Vragen?

Hallo, ik ben Manon, cultuurregisseur Centrum. Hulp nodig bij jouw project? Mail of bel me en we maken er samen iets moois van!

Cultuurscan Centrum

download de cultuurscan Centrum

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in Rotterdam Centrum in op de volgende prioriteiten:

 • Passend programma ontwikkelen voor de wijken Stadsdriehoek, Nieuwe Werk en Dijkzigt.
 • Wijkgerichte initiatieven bevorderen die gericht zijn op actieve cultuurdeelname en die sociale cohesie bevorderen.
 • Ruwe diamanten ondersteunen en/of experiment bevorderen.
Sluiten

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders en locaties vind je in Rotterdam Centrum?

Locaties en initiatiefnemers zijn de basis van de culturele infrastructuur van een gebied. In het Centrum wordt op het gebied van cultuur, vanzelfsprekend, veel (stedelijk) georganiseerd. Hoewel het beeld is dat het Centrum bruist, is er wat betreft de infrastructuur op wijkniveau nog winst te behalen.

Locaties

In het Centrum zitten veel stedelijke culturele organisaties. Slechts weinig binnenlocaties zijn echter bereid én betaalbaar voor lokale aanbieders om samen te werken. Daarbij verdwijnt ook steeds meer betaalbare ruimte, zoals anti-kraak gebouwen. Op dit moment zijn de enige betaalbare binnenlocaties: WORM, New Grounds, Leeszaal Rotterdam West, de Schotse kerk en de Huizen van de Wijk. Hier ligt een uitdaging voor het Centrum. Daarom worden buitenlocaties vaak gebruikt voor wijkgerichte culturele programmering. De meest gebruikte plekken hiervoor zijn; Gerrit Sterkmanplein, Het Achterklooster, Wijkpark het Oude Westen, OBS ’t Landje en het nieuwe Tuschinskipark.

Initiatiefnemers

De cultuurregisseur werkt met veel culturele initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten - spannende nieuwkomers met potentie. De begeleiding van deze initiatiefnemers is maatwerk. Over het algemeen hebben de partijen in het Centrum gemiddelde ondersteuning van de cultuurregisseur nodig. Er is vooral behoefte aan ondersteuning op het gebied van lokale promotie en het vinden van samenwerkingspartners. In de wijk het Oude Westen is er meer ondersteuning nodig. Hier is er een sterk netwerk aanwezig, waardoor initiatieven makkelijker ontstaan, maar met de vertaling van plannen naar uitvoering hebben initiatiefnemers minder ervaring en zoeken daarbij ondersteuning.

Sluiten

Cultureel klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in Rotterdam Centrum?

De programmering van en het draagvlak voor cultuur zijn de basis van het cultureel klimaat een gebied. In het Centrum is een redelijk stevig cultureel klimaat, dat echter ook fragiel is. We zien een sterke basis in de wijk het Oude Westen, maar in de rest van de centrumwijken is meer initiatief gewenst. Daarom is het belangrijk om nieuwe initiatieven te blijven stimuleren.

Programmering

In het Centrum wonen zeer diverse groepen: gezinnen, kinderen, senioren, expats, studenten, mensen die er nog maar kort wonen en mensen die er al jaar en dag wonen. Deze mix aan bewoners en aanwezigheid van veel nieuwbouw en hoogbouw, maakt dat je als centrumbewoner relatief anoniem kan wonen. Daarom wordt in bijna alle wijken in Centrum ingezet op programmering die mensen samenbrengt en ontmoetingen stimuleert. Vaak in de vorm van actieve cultuurparticipatie. De wijk het Oude Westen is hierin een uitzondering; de sociale cohesie en verbinding is groot en hier zijn ook meteen de meeste initiatiefnemers te vinden. Programmering voor de leeftijdsgroep 15-19 jaar is minder aanwezig. Dat is passend in het gebied, omdat het aantal jongeren dat in het Centrum woont relatief klein is (6%). Tot slot zien we dat de piek in de programmering in de zomermaanden ligt. Dat komt doordat er weinig betaalbare binnenruimten zijn en voornamelijk buitenruimte wordt gebruikt als programmeringsplek.

Draagvlak

Het draagvlak voor cultuur in het Centrum is over het algemeen goed. In het (concept) wijkakkoord is er veel aandacht voor cultuur dichtbij. De volgende punten worden hierin benoemd:

 • Opstarten werkgroep Kunst & Cultuurplan Dijkzigt – Oude Westen: cultuur in de buitenruimte.
 • Versterken en verduurzamen van theaterlessen voor kinderen uit het Oude Westen in de Nieuwe Gaffel.
 • Stimuleren en organiseren van activiteiten in Wijkpark het Oude Westen.
 • Inzetten op diverser aanbod en spreiding van evenementen.

Behoefte

Uit publieksonderzoek door Cultuur Concreet blijkt dat in het Centrum behoefte is aan muziekprogrammering. Daarnaast is de ervaring van de cultuurregisseur dat er veel vraag is naar beeldende kunst projecten, zoals exposities en muurschilderingen.

Sluiten

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen en risico's voor kunst & cultuur in het Centrum?

Kansen voor cultuur in het Centrum zijn:

 • Veel stedelijke aanbieders, dus veel kansen om aanbod aan te laten sluiten bij behoefte van bewoners.
 • Veel goed uitgeruste ruimtes, die in potentie ook door (andere) lokale partijen gebruikt zouden kunnen worden.
 • Komst van veel nieuwbouwprojecten en daarmee enthousiaste actieve bewoners, dus meer initiatief en betrokkenheid.


Risico’s voor cultuur in het Centrum zijn:

 • Weinig sociale cohesie / initiatief door onder andere de hoeveelheid hoogbouw.
 • Beperkt aantal betaalbare, laagdrempelige programmeerplekken in binnenlocaties.
 •  Weinig ruimte voor groei lokaal cultureel aanbod door toename aantal inwoners en een gelijkblijvend LCP budget.
Sluiten

Inzet LCP

In het Centrum is er vanaf 2024 circa €60.880 budget voor Lokale culturele programmering te verdelen.

Centrum in cijfers

Feiten en cijfers over #cultuurdichtbij

Bereik

Lokale Culturele Programmering
48%
39%
13%

wijk
Rotterdam
buiten Rotterdam

Participatie

Lokale Culturele Programmering
48%
52%

beleven
beoefenen

Disciplines

Lokale Culturele Programmering
46%
25%
14%
4%
11%

podium
beeldend
letteren
architectuur, design & mode
erfgoed & geschiedenis
Sluiten

Ook een initiatief starten?

Neem contact op met jouw cultuurregisseur
Manon Bastiaans
cultuurregisseur Centrum & projectleider Cultuurbuur

Agenda

10 november 2020
Infosessie Centrum Lokale culturele programmering

"Enthousiast, meedenkend en creatief! Ik voelde me meteen geïnspireerd na het bezoekje van de cultuurregisseur."