Rotterdam

Prins Alexander

Met ruim 95 duizend inwoners, verdeeld over acht wijken, is Prins Alexander het grootste gebied van Rotterdam. Alle wijken hebben een eigen identiteit; van jonge gezinnen in Nesselande, senioren in Ommoord tot een multicultureel Zevenkamp en Oosterflank. Je vindt naast veel groen, veel nieuwbouw in de wijken. Met de ontwikkeling van de Alexanderknoop innoveert Prins Alexander niet alleen op het gebied van wonen, werken en recreëren, maar wordt ook het culturele ecosysteem meer divers. Kortom, Prins Alexander vernieuwt!

95445
inwoners
8
wijken
674
centimeter onder NAP
Vragen?

Hallo, ik ben Rasheida, cultuurregisseur Prins Alexander. Hulp nodig bij jouw project? Mail of bel me en we maken er samen iets moois van!

Cultuurscan Prins Alexander

download cultuurscan Prins Alexander

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in Prins Alexander in op de volgende prioriteiten:

 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door jongeren.
 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door ouderen.
 • Nieuwe creatieve locaties met potentie een boost geven.
 • Ruwe diamanten ondersteunen en/of experiment bevorderen.
 • Bestaande infrastructuur (ankers & parels) behouden en/of verstevigen.
Sluiten

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders, locaties & programmering vind je in Prins Alexander?

De culturele infrastructuur van Prins Alexander is nog in ontwikkeling. De verdeling van het Lokale culturele programmeringsbudget draagt bij aan een diverse en inclusieve infrastructuur, maar dit staat nog in de kinderschoenen. Het is dus belangrijk dat we dit door ontwikkelen. Dit doen we door ondersteuning, aanjagen en verduurzamen. Een kanttekening hierbij is dat het verduurzamen van een dergelijke infrastructuur, meer structurele financiering vereist. Verder is het behouden van de bestaande infrastructuur een belangrijk aandachtspunt, vanwege vergrijzing in het gebied. Naast het aanjagen van nieuwe initiatieven en het aanboren van nieuwe doelgroepen, moeten we daarom ook oog hebben voor bewoners die de oudere bestuurders van met name de culturele ankers, kunnen opvolgen. Prins Alexander heeft in verhouding met het aantal bewoners een groot gebrek aan programmeerbare locaties.

Locaties
Prins Alexander mist een podium. De Huizen van de wijk zijn niet toegespitst op culturele programmering, met uitzondering van Zevenkamp met een kleine theaterzaal. Door verbouwing verdwijnt de theaterzaal in De Romeynshof. Het gebied ontwikkelt vooral rondom het Prins Alexanderplein en midden in de Alexanderknoop. Hier zijn drie creatieve werkplaatsen opgericht door initiatiefnemers uit en van buiten het gebied. Deze ruimtes zijn een aanwinst voor jongerenprogrammering en het creëren van divers en inclusief aanbod. Verder heeft Prins Alexander buitenruimtes die geschikt zijn voor programmering, zoals het Prinsenpark, Prins Alexanderplein en het evenemententerrein in Nesselande.

Initiatiefnemers
De cultuurregisseur werkt met veel culturele initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten - spannende nieuwkomers met potentie. De begeleiding van deze initiatiefnemers is maatwerk. De behoefte aan ondersteuning in Prins Alexander verschilt per wijk. Zo wonen er in Zevenkamp en Oosterflank veel ruwe diamanten. Zij zijn vaak informeel georganiseerd en hebben een grote achterban. Zij hebben ondersteuning nodig bij financiering, professionalisering en het schrijven van plannen. In Ommoord, Prinsenland en ’s Gravenland zijn meer ankers en daar zit de ondersteuning vooral in het verstrekken van financiering en in het opvangen van de gevolgen van vergrijzing.

Sluiten

Cultureel klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in Prins Alexander?

De programmering van en het draagvlak voor cultuur zijn de basis van het cultureel klimaat een gebied. In Prins Alexander ontstaat er steeds meer draagvlak voor cultuur vanuit samenwerkingspartners. De verschillende domeinen lijken steeds meer te erkennen wat cultuur als middel kan betekenen. Daarnaast weten steeds meer initiatiefnemers en organisaties de cultuurregisseur te vinden, te zien aan het aantal LCP aanvragen dat binnenkomt.

Programmering
Als we kijken naar de diversiteit in Prins Alexander zien we dat de investeringen van afgelopen jaren leiden tot een meer gelijkmatige verdeling. Als we hier dieper op inzoomen zien we dat jongeren nog steeds extra aandacht nodig hebben, omdat er voor die specifieke doelgroep nog te weinig programmering is. Ook ouderenprogrammering vormt een aandachtspunt, vanwege de vergrijzing. De organisaties die al jaren programmeren en ook een vaste achterban hebben, krijgen te maken met vergrijzing. Hierdoor dreigt het gevaar dat ze op houden met bestaan en het gebied daarmee belangrijke ankers verliest. Dit heeft dan ook weer effect op de doelgroep die zij bereiken. Bij alle doelgroepen die bereikt worden zijn podiumkunsten het meest populair, we hebben het dan met name over muziek. Het grootste gedeelte van de programmering vindt plaats in Ommoord, Zevenkamp en Oosterflank. In Lage Land, Prinsenland en Kralingseveer is programmering nog schaars en vooral incidenteel. In Nesselande heeft de culturele programmering nog nauwelijks vorm.

Draagvlak
De gebiedsorganisatie van de gemeente in de verschillende wijken is erg betrokken bij de lokale culturele programmering en denkt niet alleen mee, maar levert ook graag een financiële bijdrage aan de programmering. Ook de wijkraden lijken het belang van cultuur te erkennen, maar hoe dit verwerkt is in de wijkakkoorden is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat cultuur in Ommoord en Oosterflank een rol speelt. Ook wordt cultuur binnen andere domeinen ingezet, waaronder veiligheid. Een concreet voorbeeld hiervan is het evenement van de Politie Eenheid Rotterdam waarbij de politie cultuur inzet om vooral jonge bewoners op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met veiligheid. Daarnaast werkt de cultuurregisseur samen met de welzijnsorganisatie voor de jaarlijkse zomerprogrammering. Hiernaast krijgt cultuur ook regelmatig een rol binnen sociaal maatschappelijke projecten in het Prins Alexander.

Behoefte

Uit publieksonderzoek door Cultuur Concreet blijkt dat in Prins Alexander het meest behoefte is aan muziek en theaterprogrammering. Dit komt overeen met de ervaring van de cultuurregisseur. Daarnaast is film een discipline die goed aansluit bij de behoefte.

Sluiten

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen en risico's voor cultuur in Prins Alexander?

Kansen voor cultuur in Prins Alexander zijn:

 • De ontwikkeling van de Alexanderknoop biedt een grote kans voor het gebied om cultuur een grotere rol te geven en vooral om bij te dragen aan het creëren van meer programmeerbare ruimtes.
 • De inzet van programma Maak Mee in je wijk in Prins Alexander is een kans om ouderenprogrammering te professionaliseren en stedelijk aanbod - dat vanwege de afstand niet toegankelijk is voor de doelgroep - naar de wijken te brengen.
 • Ondernemers worden steeds creatiever in het programmeren van cultuur op locaties die daar niet als vanzelfsprekend voor bedoeld zijn. Dit biedt in ieder geval een tijdelijke oplossing voor het grote gebrek van programmeerbare ruimtes in Prins Alexander.

Risico's voor cultuur in Prins Alexander zijn:

 • Vergrijzing onder culturele ankers is een risico in Prins Alexander. Het blijkt lastig om nieuwe bestuursleden te vinden, waardoor organisaties kunnen verdwijnen.
 • In Prins Alexander mist een goed uitgeruste theaterzaal, waardoor kwalitatief hoogwaardige programmering voor een breed en groot publiek alleen mogelijk is in de buitenruimte.
 • Prins Alexander is het grootste gebied van Rotterdam en steeds meer bewoners weten de cultuurregisseur te vinden, waardoor het budget steeds minder toereikend wordt.
Sluiten

Inzet LCP

In Prins Alexander is er vanaf 2024 € 179.910 budget voor Lokale culturele programmering te verdelen.

Ook een initiatief starten?

Neem contact op met jouw cultuurregisseur
Rasheida Adrianus
cultuurregisseur Prins Alexander

Agenda

05 november 2020
Infosessie Prins Alexander Lokale culturele programmering

"De cultuurregisseur is een motiverend persoon, met volledig overzicht wat er nodig is in het gebied, die het beste uit me haalt. Duidelijk, professioneel en behulpzaam."

Initiatiefnemer