Rotterdam

Prins Alexander

Een stad op zich, dat is Prins Alexander met zijn acht zeer karakteristieke wijken. Het culturele klimaat in het grootste gebied van Rotterdam is net zo verschillend als haar inwoners. Met de ontwikkeling van de Alexanderknoop zal Prins Alexander niet alleen op het gebied van wonen, werken en recreëren de komende jaren een upgrade krijgen, maar ook de culturele infrastructuur krijgt hierdoor een boost. Kortom, een gebied in ontwikkeling!

95445
inwoners
8
wijken
674
centimeter onder NAP
Vragen?

Hallo, ik ben Rasheida, cultuurregisseur Prins Alexander. Hulp nodig bij jouw project? Mail of bel me en we maken er samen iets moois van!

Cultuurscan Prins Alexander

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders, locaties & programmering vind je in Prins Alexander?

De culturele infrastructuur in Prins Alexander is vanwege het unieke karakter van de wijken niet overal hetzelfde. Zo ligt de nadruk in Nesselande vooral op recreëeren en wonen. De vele gezinnen die daar wonen, bezoeken bijvoorbeeld eerder een theater in omliggende gemeentes, dan dat ze participeren in het eigen gebied. Ook is er nog weinig aanbod. In Ommoord is een flinke groep actieve bewoners, die niet alleen in de eigen wijk programmeert en participeert, maar zeker ook daarbuiten. Verder is Oosterflank met de verbouwing en focus van het Prins Alexanderplein als podium voor culturele programmering, steeds meer een culturele hotspot aan het worden. In de overige wijken is er een aantal vaste jaarlijks terugkomende evenementen en verbindt men cultuur vooral aan thema's en feestdagen. De culturele infrastructuur in Prins Alexander is zeker in ontwikkeling.

Ankers, parels & ruwe diamanten
De cultuurregisseur werkt met veel kunst en cultuur initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten; spannende nieuwkomers met potentie. Voorbeelden hiervan zijn:

Anker

 • Kunstkring Prins Alexander | Een vereniging voor en door kunstenaars uit Prins Alexander. KPA geeft lokale kunstenaars een podium voor hun werk.
 • Stichting Open Hof Muziek | De Stichting Open Hof Muziek heeftals doel het bevorderen van muzikale activiteiten in Rotterdam-Oost. Daarbij organiseert de stichting maandelijks marktconcerten tijdens de wekelijkse markt in Rotterdam-Ommoord.

Parel

 • Concert Dichtbij | Organiseert jazz concerten voor ouderen en huiskamerconcerten.
 • Popkoorplus | Een Nederlandstalig popkoor van statushouders, anderstaligen plus Nederlanders, waar men samen Nederlandse popliedjes zingt om de taal op een leuke en speelse manier te leren.

Ruwe diamant

 • Marvin Limon | Evenementenorganisator en maker van o.a. de webserie Fresh Prins van Alexander.
 • Arie Vuyk | Cabaretier met een eenmansshow, die theatervoorstellingen in huiskamers en in zijn eigen mini theater geeft.

Locaties
Elke wijk in Prins Alexander heeft een eigen Huis van de Wijk. Deze locaties zijn echter niet standaard ingericht voor culturele programmering. De Romeynshof is een voormalig LCC met een eigen theaterzaal en podium, waar regelmatig geprogrammeerd wordt. Dit is wel een locatie waar veelal oudere bewoners op af komen. Verder heeft Huis van de Wijk Zevenkamp ook een eigen theaterzaal en is het publiek dat daar komt en programmeert redelijk multi cultureel. Prins Alexander mist echter een theater waar kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod geprogrammeerd kan worden.

Programmering
Het huidige aanbod bestaat voornamelijk uit podiumkunsten en beeldende kunst, waar veelal een oudere doelgroep mee bereikt wordt. Zij zijn zelf ook regelmatig actief als aanbieder. De doelgroep jongeren en volwassenen worden nog nauwelijks bediend. Ook is er voor de doelgroep kinderen nog weinig cultureel aanbod; deze doelgroep wordt wel bereikt door het sociaal cultureel werk of cursus aanbod van de SKVR.

Cultureel klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in Prins Alexander?

Het huidige culturele klimaat in Prins Alexander kan beter.
Momenteel zijn het vooral ankers en parels die programmeren in het gebied, waarvan 95% zich richt op een oudere doelgroep uit de eigen achterban. Dit is op zich geen vreemde ontwikkeling, omdat ouderen in Prins Alexander tot de grootste doelgroep in het gebied behoren. Alleen is er op dit moment nog geen balans als het gaat om de representatie van andere doelgroepen binnen de huidige programmering. Daarnaast is er ook behoefte aan kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod, dat op dit moment alleen nog maar te vinden is buiten het gebied.

Draagvlak
Er is in Prins Alexander zeker draagvlak voor kunst en cultuur. Met name de vele culturele ankers die al jaren programmeren en daar een grote en trouwe achterban mee bereiken, tonen aan dat er zowel actief als passief geparticipeerd wordt door bewoners. Via een (grotendeels nog te ontwikkelen) passend cultureel aanbod zal voor de overige doelgroepen meer draagvlak gecreëerd moeten worden.

Behoefte
Als we kijken naar het bereik en het zelforganiserende karakter van veelal de oudere bewoners, kunnen we stellen dat er behoefte is aan cultureel aanbod in Prins Alexander. Vanuit die doelgroep komt echter ook het signaal dat er behoefte is aan kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod, waarvoor men niet naar het centrum hoeft te reizen. Daarnaast is er behoefte aan toegankelijke locaties als het gaat om aanbod. Onder de doelgroep jongeren blijkt ook behoefte te zijn aan cultureel aanbod. Voor hen is de discipline waaruit het aanbod plaatsvindt heel belangrijk en speelt de aanbieder een rol. Sleutelfiguren zijn cruciaal voor het bereiken van deze doelgroep. Om dit voor elkaar te krijgen heeft de cultuurregisseur een werkgroep Urban Arts opgericht.

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen en risico's voor kunst & cultuur in Prins Alexander?

Kansen voor kunst en cultuur in Prins Alexander zijn:

 • Aantal gevestigde culturele organisaties met een groot netwerk en kennis van de belevingswereld van ouderen.
 • Er is een aantal sleutelfiguren met een grote achterban van jongeren. Er liggen kansen voor nieuwe en bestaande partijen om te programmeren, met name voor jongeren.

Risico's voor kunst en cultuur in Prins Alexander zijn:

 • Grote groep ouderen kampt met mobiliteitsproblemen en/of eenzaamheid; dit is een drempel om te participeren aan culturele activiteiten. Daarnaast zijn niet alle voor cultuur beschikbare ruimtes fysiek even toegankelijk.
 • Angst voor overlast door jongeren kan de ontwikkeling van een passend cultureel aanbod voor deze doelgroep in de weg staan.

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in Prins Alexander in op de volgende prioriteiten:

 • Ruwe diamanten ondersteunen en/of experiment bevorderen.
 • Bestaande infrastructuur (ankers & parels) behouden en/of verstevigen.
 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door jongeren.
 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door ouderen.

Inzet LCP

In Prins Alexander is er € 133.848 budget voor Lokale culturele programmering te verdelen.

Hiervan wordt circa 60% ingezet voor structurele programmering, 40% wordt gereserveerd voor incidentele programmering en het experiment.

Ook een initiatief starten maar kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met jouw cultuurregisseur.

CONTACT

Financiële bijdrage
Cultuur Concreet kan culturele plannen in de wijken van Rotterdam financieel ondersteunen met een bijdrage Lokale culturele programmering (LCP). Als je voldoet aan onze criteria, kun je een bijdrage aanvragen.

Download de Cultuurscan Prins Alexander

Agenda

05 november 2020
Infosessie Prins Alexander Lokale culturele programmering

"Als cultuurregisseur van Prins Alexander streef ik ernaar een culturele programmering mede vorm te geven, die ontstaat vanuit een gevoel van eigenaarschap van de bewoners."

Rasheida Adrianus, cultuurregisseur Prins Alexander