Cookie voorkeuren

Cookies

Cultuur Concreet maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. 

Functionele cookies
Bij het toestaan van minimale cookies, worden alles deze cookies ingeschakeld. Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat noodzakelijke dingen als pagina-navigatie mogelijk is. De website kan niet goed werken zonder deze cookies. Geen van de functionele cookies die wij gebruiken slaat persoonlijke informatie op onze servers op.

Analytische cookies
Wij kunnen hieruit afleiden hoe de website gebruikt wordt en of wij zaken kunnen verbeteren voor onze bezoekers. Gegevens die hierbij worden verzameld zijn bijvoorbeeld: welke pagina’s worden bekeken, hoe lang duurt een bezoek, vanaf welke pagina komt een bezoeker, op welke tijdstippen vindt het bezoek plaats, welk besturingssysteem werd gebruikt en via welke pagina werd de website verlaten.

Al deze gegevens worden anoniem verzameld, en zijn door ons niet herleidbaar tot een persoon.

Voor het verzamelen van gegevens maken wij gebruik van Google Analytics. De voor Google verkregen informatie wordt, met inbegrip van jouw gemaskeerde IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Omdat het een gemaskeerd IP-adres betreft is deze informatie anoniem. De verzamelde gegevens worden niet met derden gedeeld, en met Google is een bewerkersovereenkomst gesloten waarin vastgelegd is dat de gegevens volgens de geldende AVG wetgeving behandeld worden. Alle gegevens worden anoniem en versleuteld verwerkt en na 26 maanden automatisch gewist.

Advertentiecookies
Wij gebruiken online advertenties om onze diensten onder de aandacht te brengen. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk, om kosten laag te houden en je geen onnodige advertenties te tonen. Hiervoor zetten wij retargeting in via Google AdWords, Facebook en Instagram.

Met deze cookies kunnen wij bijhouden welke advertenties je al hebt gezien en hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken. Hiermee voorkomen we dat je te vaak dezelfde advertenties te zien krijgt.

Cookies van externe partijen
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de aanvullende services op de website werken. Het gaat hierbij om het gebruik van externe toepassingen van YouTube, en social share knoppen van bijvoorbeeld Facebook, Twitter en LinkedIn.

Privacybeleid

In dit Privacybeleid wordt omschreven hoe Cultuur Concreet omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website www.cultuurconcreet.nl

Door gebruik te maken van deze website en/of indien je via deze website gegevens aan www.cultuurconcreet.nl verstrekt, stem je in met de voorwaarden van het privacybeleid van Cultuur Concreet, zoals neergelegd in dit Privacybeleid. Daarnaast is dit Privacybeleid van toepassing op alle informatie die Cultuur Concreet over jou verzamelt via de website www.cultuurconcreet.nl. Hieronder valt ook de aanmelding voor de digitale nieuwsbrieven van Cultuurconcreet via MailChimp (gegevens buiten EU, MailChimp is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield).

Cultuur Concreet gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt Cultuur Concreet passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens.

Persoonsgegevens
Stichting Cultuur Concreet verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Werkzaamheden en/of projecten in relatie waartoe u onze organisatie benaderd
  heeft;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
  deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Doeleinden
Stichting Cultuur Concreet is een netwerkorganisatie en heeft een toegevoegde waarde voor de stad door het netwerk van cultureel actieve bewoners en ondernemers in kaart te brengen. Door het benaderen van Cultuur Concreet, of een van de diensten die daaronder vallen, voor advies bij het uitvoeren van jouw activiteiten, worden jouw gegevens opgeslagen in ons netwerk en CRM systeem. Contactgegevens worden alleen met derden gedeeld, mits de daarmee tot stand komende verbinding in het voordeel kan zijn voor beide betrokken partijen. Cultuur Concreet kan de gegevens van de gebruikers onder meer aanwenden:

 • ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van het zichtbaar maken van Rotterdams cultureel aanbod  in de meest ruime zin;
 • voor het beheer van haar administratie;
 • voor het afhandelen van financiële ondersteuning;
 • wanneer je van onze social mediakanalen gebruik maakt, zoals Facebook, Twitter of je gegevens openbaar maakt op een van onze andere publiekelijke platforms;
 • ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
 • ter registratie van anonieme bezoekersgegevens via Google Analytics (gegevens buiten EU, Google is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield) van (onderdelen van) haar website(s);
 • ter uitvoering van een marktonderzoek en data analyse;
 • ter verbetering en beveiliging van haar websites.

Gegevens wijzigen
De gebruiker kan zijn gegevens altijd opvragen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen door een e-mail te sturen aan info@cultuurconcreet.nl.
Onderaan elke mailing die je van Cultuur Concreet ontvangt, heb je als gebruiker ook de mogelijkheid om je af te melden van een mailinglijst. Als de gebruiker zich afmeldt van een lijst, zal hij van Cultuur Concreet van die lijst geen informatie meer ontvangen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Cultuur Concreet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Cultuur Concreet) tussen zit.

Bewaren
Stichting Cultuur Concreet bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Voor persoonsgegevens hanteren wij een standaard bewaartermijn van 10 jaar óf tot opzegging of overbodig worden van uw gegevens binnen ons netwerk.

Delen
Stichting Cultuur Concreet verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Cultuur Concreet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websites van derden
Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de websites van derden, zoals culturele aanbieders of samenwerkingspartners. Bezoek voor het privacybeleid van deze derden de desbetreffende websites. Cultuur Concreet is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, welke sterk kunnen afwijken van het Privacybeleid van Cultuur Concreet.

Beveiliging
Cultuur Concreet doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van de gebruiker goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De systemen zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes. De persoonsgegevens die je ons verstrekt bewaren wij zolang als naar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af van en verschilt per doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen hierover is vastgelegd in de wet.

Wijzigingen
Cultuur Concreet behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/of in dit Privacy Statement aan te brengen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Cultuur Concreet te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Contact
Grotekerkplein 5
3011 GC Rotterdam
0031 (0)10 41 41 700

Georgine Jong is de functionaris Gegevensbescherming van Stichting Cultuur Concreet. Zij
is te bereiken via info@cultuurconcreet.nl

Op dit Privacybeleid is het Nederlands recht van toepassing.
Dit Privacybeleid is gewijzigd op 6 juli 2020.