Rotterdam

Feijenoord

Een tuindorp, een voormalig zeemanskwartier, de drie hoogste gebouwen van Nederland en één mengelmoes van culturen. Met haar acht wijken en ruim 78 duizend inwoners is Feijenoord zonder twijfel een van de meest diverse gebieden van Rotterdam. In het gebied kun je voor cultuur dichtbij rekenen op vrijwilligers met passie en aansluitingen bij grotere, professionele culturele instellingen. Hun ‘hart voor Zuid’ is wat hen bindt en verbindt aan Feijenoord.

78537
inwoners
9
wijken
1
zeehond
Vragen?

Hallo, ik ben Titia, cultuurregisseur Feijenoord. Hulp nodig bij jouw project? Mail of bel me en we maken er samen iets moois van!

Cultuurscan Feijenoord

download cultuurscan Feijenoord

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in Feijenoord in op de volgende prioriteiten:

 • Aanjagen, uitbreiden en verbeteren van het culturele klimaat & de infrastructuur in Bloemhof en Vreewijk.
 • Aanjagen van programmering voor doelgroepen die minder bereikt worden (diverse communities, jongeren / meiden en senioren).
 • Ruwe diamanten en/of experiment bevorderen.
 • Behouden van het huidige culturele klimaat & de infrastructuur.
 • Versterken culturele infrastructuur op heel Zuid door samenwerkingen te stimuleren tussen Charlois, IJsselmonde en Feijenoord.
Sluiten

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders, locaties & programmering vind je in Feijenoord?

Locaties en initiatiefnemers zijn de basis van de culturele infrastructuur van een gebied. In Feijenoord staat de culturele infrastructuur er redelijk voor, er is ruimte voor verbetering. Grofweg zijn er voor wat de culturele infrastructuur betreft drie gebieden te benoemen: de centrumwijken (Katendrecht, Wilhelminapier, Kop van Zuid–Entrepot, Noordereiland, Afrikaanderwijk), de stadswijken (Feijenoord, Hillesluis, Bloemhof) en Vreewijk. Zo is in de centrumwijken een aanzienlijk deel van de stedelijke infrastructuur gevestigd, maar is er in de andere wijken slechts beperkt ruimte om te programmeren. Er is vooral gebrek aan middelgrote locaties. Daarnaast zijn er redelijk veel nieuwe initiatiefnemers in Feijenoord. Dit komt mede doordat er nieuwe plekken ontstaan waar activiteiten plaats kunnen vinden, maar ook omdat iedereen - post corona - weer heel erg gemotiveerd is om iets te doen voor de wijk. Deze nieuwe initiatiefnemers hebben vaak meer begeleiding nodig, met name op het gebied van netwerken en bij het zoeken naar financiering.

Locaties
Het aanbod van ruimtes die geschikt zijn voor kunst en cultuur verschilt erg per wijk. Het Klooster in de Afrikaanderwijk is het enige, middelgrote podium dat goed wordt gebruikt; de meeste initiatiefnemers bieden op deze locatie hun programma aan. Er zijn veel kleine locaties, maar deze zijn vaak eigendom van een lokale organisatie met eigen programma’s. Hierdoor is het niet altijd even makkelijk om daar als initiatiefnemer zonder locatie gebruik van te maken. Als we kijken naar de buitenlocaties kan er nog veel meer gebruik gemaakt worden van de verschillende pleintjes, parkjes en binnenhofjes voor – weliswaar weersafhankelijk - laagdrempelige programmering.

Initiatiefnemers
De cultuurregisseur werkt met veel kunst en cultuur initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten - spannende nieuwkomers met potentie. De begeleiding van deze initiatiefnemers is maatwerk. Over het algemeen hebben de partijen in Feijenoord gemiddelde ondersteuning van de cultuurregisseur nodig. Met name op het gebied van financiering en netwerk. In de stadswijken en Vreewijk is er meer en intensievere ondersteuning nodig doordat er in deze gebieden steeds nieuwe initiatiefnemers opstaan. Vanuit de centrumwijken is er – bijvoorbeeld vanuit stedelijke instellingen – behoefte aan kennis over de wijken dieper in Feijenoord.

Sluiten

Cultureel klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in Feijenoord?

De programmering van en het draagvlak voor cultuur zijn de basis van het cultureel klimaat in een gebied. In Feijenoord is er een gevarieerd aanbod als je naar het gehele gebied kijkt. Als je inzoomt op wijkniveau kan er in iedere wijk meer gebeuren. Er mag meer aandacht naar ouderen en jongeren, waar met name voor meiden nog niet veel gebeurt. In de wijken Vreewijk en Bloemhof – waar voorheen minder aanbod was – gebeurt langzaamaan steeds meer. Het draagvlak vanuit de wijkraden is er wel, maar is nog niet duidelijk terug te zien in de wijkakkoorden. De inzet van cultuur als middel bij andere domeinen kan in het gebied Feijenoord nog sterk verbeterd worden.

Programmering

In Feijenoord wordt elke leeftijd bediend en komen de verschillende disciplines allemaal aan bod. De enige leeftijdsgroep die vanuit lokale culturele programmering (LCP) wat achterblijft, zijn senioren. Daar tegenover staat wel dat vanuit welzijn veel voor deze doelgroep wordt gedaan. De programmering verdient overall een slag naar meer representativiteit ten opzichte van de verschillende communities in Feijenoord. Op wijkniveau is de programmering zeer verschillend. In Vreewijk en Bloemhof blijft de programmering achter. Je ziet wel dat in deze gebieden langzaam meer gebeurt, zowel vanuit LCP als bewonersinitiatief en de woningcorporaties.

Draagvlak

Uit ervaring weet de cultuurregisseur dat er draagvlak is voor cultuur vanuit de wijkraden. In de wijkakkoorden wordt kunst en cultuur weinig expliciet benoemd. De volgende punten die raken aan het werk van de cultuurregisseur worden benoemd:

 • Jongerenparticipatie (Vreewijk).
 • […] werken samen aan de organisatie van en communicatie over twee feestelijke wijkactiviteiten waarbij bewoners samen eten en elkaar ontmoeten (Afrikaanderwijk).
 • Pleinprogrammering in het Spoorweghavenpark.
 • Pleinprogrammering op het Burgemeester Hoffmanplein Noordereiland – Entrepot.

Cultuur wordt ook binnen andere domeinen ingezet, bijvoorbeeld door projecten voor jongeren te realiseren om overlast tegen te gaan. De cultuurregisseur ziet kansen om meer initiatieven te ontwikkelen voor opgaven als armoede, veiligheid en het tegengaan van eenzaamheid.

Behoefte

Uit publieksonderzoek door Cultuur Concreet blijkt dat in Feijenoord behoefte is aan meer actieve cultuurparticipatie. Er zijn in Feijenoord weinig organisaties waar je frequent lessen en cursussen kunt volgen. Daarnaast is de ervaring van de cultuurregisseur dat er ook veel vraag is naar muziek en andere podiumkunsten, in combinatie met de eetcultuur die Feijenoord kenmerkt. Deze disciplines staan erom bekend mensen bij elkaar te brengen.

 

Sluiten

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen en risico's voor cultuur in Feijenoord?

Kansen voor cultuur in Feijenoord zijn:

 • Ontwikkelingen in het gebied op nieuwe locaties.
 • Verduurzamen initiatieven en blijvend versterken culturele infrastructuur op Zuid.
 • Programmering voor specifieke doelgroepen (zoals meiden).

Risico's voor cultuur in Feijenoord zijn:

 • Weinig middelgrote locaties in het gebied.
 • Het gebrek aan financiering voor structurele programmering.
 • Overschaduwen van bestaande lokale culturele initiatieven doordat er veel aandacht is voor Zuid.
Sluiten

Inzet LCP

In Feijenoord is er vanaf 2024 €191.410 budget voor Lokale culturele programmering te verdelen.

Ook een initiatief starten?

Neem contact op met jouw cultuurregisseur
Titia Kitambala
cultuurregisseur Feijenoord

Agenda

14 december 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
07 december 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
23 november 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
02 november 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
19 oktober 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
11 oktober 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
21 september 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
07 september 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
17 augustus 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
06 juli 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
22 juni 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
01 juni 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
13 oktober 2020
Infosessie Feijenoord Lokale culturele programmering

"De cultuurregisseur heeft een groot netwerk en weet dan ook bruggen te bouwen. Is een open minded persoon, die graag meedenkt in oplossingen."

Initiatiefnemer