Rotterdam

Feijenoord

Een tuindorp, een voormalig zeemanskwartier, de drie hoogste gebouwen van Nederland en één grote mengelmoes van culturen. Het is slechts een kleine greep uit alles wat Feijenoord te bieden heeft. Met haar acht wijken zonder twijfel het meest diverse gebied van heel Rotterdam.

76539
inwoners
128
initiatieven ondersteund
1
zeehond
Vragen?

Hallo, ik ben Titia, cultuurregisseur Feijenoord. Hulp nodig bij jouw project? Mail of bel me en we maken er samen iets moois van!

Cultuurscan Feijenoord

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders, locaties & programmering vind je in Feijenoord?

Grofweg zijn er voor wat de culturele infrastructuur betreft drie gebieden te benoemen; de centrumwijken (Katendrecht, Wilhelminapier, Kop van Zuid (Entrepot, Noordereiland, Afrikaanderwijk), de stadswijken (Feijenoord, Hillesluis, Bloemhof) en Vreewijk. In het algemeen staat het gebied Feijenoord er niet slecht voor met de culturele infrastructuur, maar de verschillen per wijk zijn groot. Zo is in de centrumwijken een aanzienlijk deel van de stedelijke infrastructuur gevestigd, maar is er in de andere wijken slechts beperkt ruimte om te programmeren. Daarnaast trekken - door bezuinigingen op kunst- en cultuursubsidies en als gevolg van de gentrificatie waardoor een groot deel van het aanbod aan goedkope woon- en werkruimten in het gebied verdwijnt - lokale kunstenaars en kunstorganisaties uit Feijenoord. Hierdoor is er een wankel evenwicht tussen lokale vraag en lokaal cultureel aanbod van kunstprojecten en cultuureducatie.

Ankers, parels & ruwe diamanten
De cultuurregisseur werkt met veel kunst en cultuur initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten; spannende nieuwkomers met potentie. Voorbeelden hiervan zijn:

Anker

 • Niffo Galerie/Recycle Studio | Galerie die opereert met een sociale focus, gericht op cohesie en communicatie in de wijk en
  talentontwikkeling van jongeren uit de buurt.
 • Tante Nino | Gastvrijheid en een open houding naar de wereld zijn Tante Nino's handelsmerk. Zij brengt door beeld, muziek, dialoog en heerlijk eten 'vreemden' bij elkaar. Zij is een verbinder van alle lagen, culturen en leeftijden.
 • Podium Vreewijk | Podium dat ruimte biedt voor film, muziek, theater & taal en beeldende kunst voor bewoners van Vreewijk.

Parel

 • HELDERHEID5314 | Team Helderheid zet zich in voor de positieverbetering en talentontwikkeling van jongeren in Rotterdam (Zuid), het verbinden van culturen en biedt een podium voor positieve Hiphop. Team Helderheid organiseert jaarlijks de Helderheidbokaal (de talentenjacht in Rotterdam voor positieve Hiphop), Het Helderheid festival, de Helderheid banenmarkt Get Your JOB! en workshops op scholen, bedrijven en in gevangenissen.
 • Noordereiland Opera | Bezingt de geschiedenis van het eiland, de
  sfeer en haar bewoners. Het is een Community Art project op z'n best: met en door bewoners (jong en oud) wordt jaarlijks gewerkt aan de ontwikkeling van de Noordereiland Opera.

Ruwe diamant

 • De Vitrine | Biedt laagdrempelig en openbaar toegankelijk (want
  zichtbaar vanaf de straat) ruimte aan kleine en intieme exposities van zowel professionele kunstenaars uit het gebied als aan tentoonstellingen van voorwerpen van bewoners.
 • Ontdek je muzikale talent | Project dat zich richt op de behoeften van jongeren uit Rotterdam (Hillesluis en Bloemhof) die op dit moment nergens hun muzikale talent kunnen ontplooien, maar wel muziek willen (leren) maken.

Locaties
Het aanbod van ruimtes (geschikt) voor kunst en cultuur verschilt erg per wijk, de ene wijk heeft ze in alle soorten en maten en de andere wijk heeft er maar een paar. Er moet op een creatieve manier gekeken worden naar wat een locatie voor culturele programmering kan zijn. Met name de buitenlocaties kunnen goed ingezet worden om een laagdrempelig aanbod te programmeren al blijft dit natuurlijk wel erg seizoensgebonden.

Programmering
In het hele gebied wordt in het algemeen bijna elke doelgroep bediend met culturele programmering en elke discipline komt aan
bod. Maar ook hier geldt dat het aanbod beter kan worden gespreid over de verschillende wijken. De stadswijken maar ook de buurten in Vreewijk ten Noorden van de Groene Hilledijk verdienen bijvoorbeeld extra aandacht. Hier is bovendien te weinig passief cultuuraanbod. Doelgroepen die nog wat achter blijven in specifiek op hen gerichte programmering zijn de jongeren en de (langer)thuiswonende ouderen die moeilijk het huis uit komen.

Cultureel klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in Feijenoord?

Kunst en cultuur zit in het DNA van Feijenoord, maar dit is niet in alle wijken zo. Er zijn grote verschillen tussen de centrumwijken en de stadswijken, Vreewijk zit hier wat tussen in. Bovendien is wat er is vaak ook nog fragiel. Daarom is het belangrijk om te behouden wat er al is en dit ook te versterken. Daarnaast zou het voor de culturele infrastructuur goed zijn om de initiatieven meer te spreiden. Zeker in de stadswijken mag er meer worden aangejaagd.

Draagvlak
In Feijenoord zijn de initiatiefnemers voor het grootste deel lokale culturele partijen of culturele professionals. Daar zit wel een nuance in: veel van de lokale culturele partijen of cultureel professionals zijn namelijk óók bewoner. Opgemerkt moet worden dat het in de stadswijken wel vaker bewoners zonder culturele achtergrond zijn die het voortouw nemen in het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Zij zetten hier onder andere kunst en cultuur als middel voor in, door het betrekken van hen bekende lokale cultureel professionals.

Behoefte
In heel het gebied is er een grote behoefte aan continuïteit bij projecten en programmering: vertrouwde gezichten, een terugkeer
van succesvolle initiatieven. Ook is er behoefte aan meer locaties en werkruimtes. Bewoners zien graag kwalitatieve hoogwaardige programmering in hun eigen wijk. De combinatie met eten en laagdrempelige, toegankelijke festivals in de wijk is gewenst. Dit mag blijken uit de vele pleinen en parken en parkjes in de verschillende wijken die de afgelopen jaren succesvol zijn ingezet als festivallocatie. Onder jongeren is er een grote behoefte aan studioruimte, green rooms voor het opnemen van muziek en video s. Ook missen zij een plek waar zij zich thuis kunnen voelen en op een laagdrempelige manier hun kunstzinnige talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Een plek waar de deur open staat en er op een positieve manier gekeken wordt naar wat ze willen, kunnen en nodig hebben.

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen en risico's voor kunst & cultuur in Feijenoord?

Kansen voor kunst en cultuur in Feijenoord zijn:

 • Professionaliseren en verduurzamen.
 • Lokale ruwe diamanten en het experiment.
 • Versterken culturele infrastructuur op heel Zuid doornsamenwerkingen stimuleren tussen Feijenoord, Charlois en IJsselmonde.

Risico's voor kunst en cultuur in Feijenoord zijn:

 • Gebrek aan continuïteit is een risico. Werven van publiek kost tijd, vertrouwen en vraagt om een persoonlijke aanpak.
 • Financiering vinden voor structurele programmering is lastig.
 • Vooral omdat het aanbod laagdrempelig en betaalbaar moet blijven.

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in Feijenoord in op de volgende prioriteiten:

 • Behouden van de huidige culturele infrastructuur in de centrumwijken.
 • Versterken van de culturele infrastructuur in Vreewijk.
 • Uitbreiden en verbeteren van de culturele infrastructuur in de stadswijken en aanjagen van programmering.
 • Ruwe diamanten ondersteunen en/of experiment bevorderen.
 • Versterken culturele infrastructuur op heel Zuid door samenwerkingen stimuleren tussen Charlois, Feijenoord en
  IJsselmonde.
 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door jongeren.
 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door ouderen.

Inzet LCP

In Feijenoord is er €171.848 programmabudget te verdelen.

Hiervan wordt circa 54% ingezet voor structurele programmering, 46% wordt gereserveerd voor incidentele programmering en het experiment.

Ook een initiatief starten maar kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met jouw cultuurregisseur.

CONTACT

Financiële bijdrage
Cultuur Concreet kan culturele plannen in de wijken van Rotterdam financieel ondersteunen met een bijdrage Lokale culturele programmering (LCP). Als je voldoet aan onze criteria, kun je een bijdrage aanvragen.

Download de cultuurscan.

Agenda

13 oktober 2020
Infosessie Feijenoord Lokale culturele programmering

"Mijn wens voor Feijenoord is de dromen en meer concrete plannen van de bewoners op het gebied van kunst en cultuur helpen waarmaken. Om zo samen Rotterdam nog mooier te maken."

Titia Kitambala, cultuurregisseur Feijenoord