Rotterdam

Hoek van Holland

In de polder, op dertig kilometer van het stadscentrum ligt Hoek van Holland. Deze 'all seasons badplaats' is groot en klein tegelijk. Groot in bravoure, heerlijk eigenwijs, maar tegelijkertijd ook behoudend. Het dorp heeft bovendien een heel andere sfeer dan het strand. Kunst is niet vanzelfsprekend in de Hoek, maar men is wel gecharmeerd van Hollandse muziek, coverbandjes en het plaatselijke smartlappenkoor. Het is een heerlijk gebied met veel markante persoonlijkheden.

10378
inwoners
1893
1e veerboot naar Engeland
1
KuZhuis
Vragen?

Hallo, ik ben Annet, cultuurregisseur Hoek van Holland, Pernis & Rozenburg. Hulp nodig bij jouw project? Mail of bel me en we maken er samen iets moois van!

Cultuurscan Hoek van Holland

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders, locaties & programmering vind je in Hoek van Holland?

Er zijn relatief veel beeldend kunstenaars in Hoek van Holland. Zij zorgen in ieder geval voor veel ideeën en energie. Maar het vergt een investering in het gebied en haar infrastructuur voor wat betreft kunst en cultuur levendig en aantrekkelijk te maken. Veranderingen komen moeizaam op gang, spelers en posities zijn jarenlang hetzelfde. Ook ontbreekt het de theaterzaal in het Huis van de Wijk aan de faciliteiten om een stevige programmering neer te zetten.

Ankers, parels & ruwe diamanten
De cultuurregisseur werkt met veel kunst en cultuur initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten; spannende nieuwkomers met potentie. Voorbeelden hiervan zijn:

Anker

 • Rotterdam Aan Zee | Muziekvereniging met drie orkesten, die optreedt en lessen geeft. Stichting KUnSTplaats | Podium voor proza, poëzie, theater en andere kunstuitingen.
 • Eerste Hoekse accordeonvereniging | Een van de grootste accordeonverenigingen van ons land, treedt op en geeft les.

Parel

 • KuzHuis | Plek waar Hoekse kunstenaars en kunstliefhebbers elkaar ontmoeten en kunsthappenings organiseren.

Ruwe diamant

 • Art Station | Kunstencentrum in wording, een plek voor kunst en kunstenaars, maar ook een kleinschalig podium.

Locaties
Het culturele leven concentreert zich rondom Huis van de Wijk De Hoekstee. De buitenruimte, Emma Boulevard en natuurlijk
het strand, bieden volop ruimte voor programmering.

Programmering
Culturele (historische) bijeenkomsten worden door met name de oudere inwoners goed bezocht. Soms met een hang naar 'vroeger
was alles beter'. De jaarlijkse strandopening, Artbreak festival en de lokale strandfeestjes trekken een meer divers publiek, ook van buiten het dorp.

Cultureel klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in Hoek van Holland?

Kunst en cultuur heeft in Hoek van Holland niet de prioriteit. Die ligt eerder bij welzijn; het hoofd bieden aan de vergrijzing, het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid. Kunst en cultuur wordt vaak gezien als een soort luxe, niet als intrinsiek waardevol of als een instrument waarmee deze problematiek juist kan worden aangepakt.

Draagvlak
Kunst en cultuur waarbij de bewoner persoonlijk bij betrokken is of wordt, heeft draagvlak in Hoek van Holland. Bekende, lokale culturele partijen zijn zeer geliefd. De Hoekenees is trots op haar militair erfgoed en wil zoveel mogelijk daarvan behouden. Het militaire erfgoed wordt ook door de toeristische visie gedragen. Ook de 'Hoekse Tranentrekkers' hebben veel leden en een grote schare trouwe fans.

Behoefte
Hoek van Holland is toe aan vernieuwing met respect voor de bestaande (culturele) partijen. Muziekeducatie, locaties om eigen werk te tonen en programmering voor jongeren. Activiteiten die zowel voor bewoners als bezoekers van de badplaats aantrekkelijk zijn. Programmering waarbij de Hoekenees centraal staat en waar cultuur en ontspanning hand in hand gaan.

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen en risico's voor kunst & cultuur in Hoek van Holland?

Kansen voor kunst en cultuur in Hoek van Holland zijn:

 • Korte lijnen in het dorp.
 • De potentie van een all seasons badplaats.
 • Wonen veel kunstenaars.

Risico's voor kunst en cultuur in Hoek van Holland zijn:

 • Samenwerken met lokale partijen is noodzakelijk, wil een initiatief van een partij buiten de Hoek slagen.
 • Aantrekkelijke programmering voor jongeren is een uitdaging.
 • Een aantal initiatieven leunt sterk op (senioren) vrijwilligers.

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in Hoek van Holland in op de volgende prioriteiten:

 • Professionalisering Hoekstee.
 • Ruwe diamanten ondersteunen en/of experiment bevorderen.
 • Talent jongeren ontwikkelen en zichtbaar maken.
 • Bestaande infrastructuur (ankers & parels) behouden en/of verstevigen.

Inzet LCP

In Hoek van Holland is er €62.800 programmabudget te verdelen.

Hiervan wordt circa 60% ingezet voor structurele programmering, 40% wordt gereserveerd voor incidentele programmering en het experiment.

Ook een initiatief starten maar kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met jouw cultuurregisseur.

CONTACT

Financiële bijdrage
Cultuur Concreet kan culturele plannen in de wijken van Rotterdam financieel ondersteunen met een bijdrage Lokale culturele programmering (LCP). Als je voldoet aan onze criteria, kun je een bijdrage aanvragen.

Agenda

"Zalig om ideeën van mensen te ondersteunen, om te zorgen dat een goed idee ook daadwerkelijk gaat gebeuren!"

Annet Schipper, cultuurregisseur Hoek van Holland