Rotterdam

Hoek van Holland

Op dertig kilometer – en metro minuten - van het stadscentrum ligt Hoek van Holland. Deze ‘all seasons badplaats’ is groot en klein tegelijk. Groot in bravoure, heerlijk eigenwijs en tegelijkertijd behoudend. Met veel markante persoonlijkheden onder de ruim tienduizend inwoners. Ondanks dat er flink wat kunstenaars wonen, is cultuur niet altijd vanzelfsprekend in de Hoek. Maar zin is er wel; voor het plaatselijke smartlappenkoor loopt het hele dorp uit. Ook heeft de Hoek nu zijn eigen moderne museum, iCOON waar ook plaatselijke kunstenaars hun werk laten zien.

10378
inwoners
1893
1e veerboot naar Engeland
1
KuZhuis
Vragen?

Hallo, ik ben Leander, cultuurregisseur Hoek van Holland & Rozenburg. Hulp nodig bij jouw project? Mail of bel me en we maken er samen iets moois van!

Cultuurscan Hoek van Holland

download cultuurscan Hoek van Holland

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in Hoek van Holland in op de volgende prioriteiten:

  • Talent jongeren ontwikkelen en zichtbaar maken.
  • Ruwe diamanten ondersteunen en/of experiment bevorderen.
  • Bestaande infrastructuur (ankers & parels) behouden en/of aantrekkelijker maken van de omgeving.
  • Aantrekkelijker maken van de omgeving, door kunst in de buitenruimte te stimuleren.
Sluiten

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders, locaties & programmering vind je in Hoek van Holland?

Er gaat momenteel veel aandacht naar de Hoek: de metro is klaar, toeristen zijn weer welkom, er is een nieuw particulier museum en plannen voor de toekomst worden gemaakt. Toch blijft het nodig om te investeren in de culturele infrastructuur. De uitdaging is om de positieve ontwikkelingen in de toekomst vast te houden.

Locaties
In Hoek van Holland is een Huis van de Wijk waar veel wordt georganiseerd. Een nieuwe locatie moet binnen enkele jaren vorm krijgen. Tot die tijd worden er geen ingrijpende veranderingen meer aan het gebouw – zoals het toevoegen van de ontbrekende kleedkamer – gedaan. Dit zorgt dat het programmeren van professionele cultuur een uitdaging is. De cultuurregisseur blijft de ontwikkelingen volgen, om te zorgen dat cultuur hier een volwaardige plek krijgt. In Hoek van Holland zijn er ook commerciële culturele ruimtes, zoals het Kuzhuis en de IJsbaan. Ook zijn er uiteraard veel mogelijkheden in de buitenruimte, zoals het strand en de Emma Boulevard.

Initiatiefnemers
De cultuurregisseur werkt met veel kunst- en cultuur initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten; spannende nieuwkomers met potentie. De begeleiding van initiatiefnemers in de wijken is maatwerk. Over het algemeen hebben de partijen in Hoek van Holland veel ondersteuning van de cultuurregisseur nodig. Met name op het gebied van verbinden met andere domeinen en partijen en het bedienen van diverse doelgroepen. Hoek van Holland is booming, er gebeurt ontzettend veel, dus stroomlijnen is van belang.

Sluiten

Cultureel klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in Hoek van Holland?

De programmering van en het draagvlak voor cultuur zijn de basis van het cultureel klimaat in een gebied. Cultuur heeft in Hoek van Holland niet de hoogste prioriteit, maar de aandacht groeit. Focus ligt meer op welzijn; het hoofd bieden aan de vergrijzing, het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid. Cultuur wordt vaak gezien als luxe, niet als intrinsiek waardevol of als een instrument waarmee deze problematiek juist kan worden aangepakt. Dat is wel aan het verschuiven, steeds meer wordt cultuur gezien als kans.

Programmering
Het aanbod van de Hoekse culturele ankers heeft – om te zorgen voor versteviging van de basis – in de afgelopen jaren prioriteit gehad. De programmering sluit vooral aan bij het grotere verhaal van Hoek van Holland, zoals de ligging aan de Waterweg. De cultuurregisseur zet ook in op het trekken van kwalitatief hoogwaardige externe partijen naar de Hoek. Sinds 2023 rijdt de metro tot aan zee; een mooi middel om verbinding te maken met het dorp. Zorgen voor aantrekkelijke kunstmarkten en levendige muziekprogrammering is niet alleen belangrijk op het strand, maar juist ook in het dorp om hier door programmering de aantrekkelijkheid te vergroten.

Draagvlak
Cultuur waarbij de bewoner persoonlijk betrokken is, heeft draagvlak in Hoek van Holland. Bekende, lokale culturele partijen zijn zeer geliefd. De Hoekenees is trots op haar militair erfgoed en wil daarvan zoveel mogelijk behouden. Het militair erfgoed wordt ook door de toeristische visie gedragen. Ook het koor de ‘Hoekse Tranentrekkers’ heeft veel leden en een grote schare trouwe fans. Het draagvlak voor cultuur neemt toe. Een voorwaarde is wel dat er een partij uit de Hoek bij initiatieven betrokken is. Hoewel er in het dorpsakkoord weinig aandacht is voor cultuur dichtbij, heeft de dorpsraad wel een heldere ambitie beschreven: “[…] zijn er aantrekkelijke, financieel gezonde culturele instellingen, waardoor dorpsbewoners laagdrempelig in contact komen met diverse vormen van cultuur.” De cultuurregisseur ziet kansen voor verbetering van het draagvlak. Zo kan het militair erfgoed een groter verhaal vertellen dat ook aansluit bij de jongere generatie en kan cultuur ingezet worden om de buitenruimte aantrekkelijker te maken.

Behoefte 

Uit publieksonderzoek door Cultuur Concreet blijkt dat in Hoek van Holland met name behoefte is aan muziek en theater. Daarnaast is de ervaring van de cultuurregisseur dat er veel vraag is naar actieve cultuurparticipatie / workshops.

Sluiten

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen en risico's voor cultuur in Hoek van Holland?

Kansen voor cultuur in Hoek van Holland zijn:

  • Korte lijnen in het dorp, men weet precies wie men voor wat, waar moet hebben.
  • De potentie van een all seasons badplaats.
  • Er wonen veel kunstenaars.

Risico's voor cultuur in Hoek van Holland zijn:

  • Aantrekkelijke programmering voor jongeren is een uitdaging.
  • Een aantal initiatieven leunt sterk op (seniore) vrijwilligers, waardoor ze kwetsbaar zijn.
  • Samenwerken met lokale partijen is noodzakelijk, wil een initiatief van een partij van buiten de Hoek slagen.
Sluiten

Inzet LCP

In Hoek van Holland is er vanaf 2024 €70.240 budget voor Lokale culturele programmering te verdelen.

Ook een initiatief starten?

Neem contact op met jouw cultuurregisseur
Leander Varekamp
cultuurregisseur Hoek van Holland & Rozenburg

Agenda

10 november 2020
Infosessie Hoek van Holland Lokale culturele programmering

"Een verbinder die werkt vanuit passie voor cultuur, die met een groot netwerk en met oprechte interesse helpt om lokale initiatieven te realiseren."

Initiatiefnemer