Rotterdam

Hoogvliet

Hoogvliet is een uniek gebied op de grens van Rotterdam en Nissewaard. Hoogvliet hoort niet bij de buitengebieden van Rotterdam, maar het wordt ook niet gerekend tot Rotterdam Zuid. Daardoor richten de ruim 35 duizend inwoners van Hoogvliet zich vooral op hun eigen buurt. Voor cultuur dichtbij kun je in het gebied rekenen op een grote groep ‘beroepsvrijwilligers’, maar ook de  Hoogvlietse cultuurscene laat steeds meer van zich horen. Zo wordt een plek als de Art Studio steeds meer een begrip in de wijk en openen er ook mooie nieuwe plekken zoals SPOT.

35562
inwoners
23
metro minuten tot centrum
1
Art Studio
Vragen?

Hallo, ik ben Annet, cultuurregisseur Hoogvliet & Pernis. Hulp nodig bij jouw project? Mail of bel me en we maken er samen iets moois van!

Cultuurscan Hoogvliet

download cultuurscan Hoogvliet

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in Hoogvliet in op de volgende prioriteiten:

 • Passend aanbod voor en door ouderen en jongeren.
 • Organisatorisch en cultureel talent van jongeren zichtbaar krijgen.
 • Nieuwe culturele initiatieven ruimte bieden om tot ontplooiing te komen.
 • Bestaande infrastructuur behouden en/of verstevigen.
 • Stimuleren van samenwerkingen tussen culturele initiatiefnemers.
 • Kunst en cultuuractiviteiten die laagdrempelig zijn qua inhoud, plek en prijs.
Sluiten

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders, locaties & programmering vind je in Hoogvliet?

Locaties en initiatiefnemers zijn de basis van de culturele infrastructuur van een gebied. In Hoogvliet is er een redelijk stevige infrastructuur: een mooie dansschool, een Art Studio met een klein theater, een muziekschool en er zijn initiatiefnemers. Maar er is ruimte voor verbetering. De infrastructuur wordt krachtiger als men elkaar versterkt en een gezamenlijke culturele visie ontwikkelt.


Ankers, parels & ruwe diamanten
De cultuurregisseur werkt met veel kunst en cultuur initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten; spannende nieuwkomers met potentie. Voorbeelden hiervan zijn:

Locaties
Het aantal programmeerbare locaties in Hoogvliet is goed. Er zijn voldoende kleine tot middelgrote locaties. De Zevensprong, Art Studio, Bibliotheek Hoogvliet, SKAR Locatie de Stroming, Dansschool Marleen en sinds kort SPOT voor de urban kunsten zijn belangrijke locaties. Er is veel programmeerbare buitenruimte, zoals de Heerlijkheid en het park.

Initiatiefnemers
De cultuurregisseur werkt met veel kunst en cultuur initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten - spannende nieuwkomers met potentie. De begeleiding van deze initiatiefnemers is maatwerk. Over het algemeen hebben de partijen in Hoogvliet veel ondersteuning van de cultuurregisseur nodig. Met name op het gebied van financiën. De samenhang tussen initiatieven en initiatiefnemers verdient nog verbetering, net als de zichtbaarheid daarvan.

Sluiten

Cultureel Klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in Hoogvliet?

De programmering van en het draagvlak voor cultuur zijn de basis van het cultureel klimaat in een gebied. Deze zijn in Hoogvliet nog volop in ontwikkeling. Door actief aan te jagen en als cultuurregisseur zichtbaar te zijn in het gebied groeit het draagvlak en cultureel aanbod in Hoogvliet. Door het inzetten op het versterken van het netwerk, werken meer initiatiefnemers en andere partijen samen. Dit resulteert in een breder aanbod en een duurzamer samenwerkingsverband in het gebied.

Programmering
Er wordt veel ingezet op programmering voor en door jongeren. Alles disciplines hebben een plek in de programmering. Zo wordt ingezet op een divers aanbod door meer niet-gevestigde partijen. De buitenruimte wordt steeds meer gebruikt en een nieuwe ‘culturele hub/club’ schept kansen. Disciplines raken elkaar meer en vullen elkaar aan.

Draagvlak

Het draagvlak voor cultuur in Hoogvliet is hoog. In het wijkakkoord is er aandacht voor cultuur dichtbij. De volgende punten worden hierin benoemd:

 • Extra aandacht voor cultuur in Hoogvliet.
 • Het faciliteren van een aantal grote en kleine evenementen in Hoogvliet.
 • Instellen van een evenementenbudget.

Cultuur wordt ook binnen andere domeinen ingezet, bijvoorbeeld door welzijn om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen en om jongeren te stimuleren met het gebied bezig te zijn door bij hen het ‘Hoogvliet-gevoel’ te stimuleren. De cultuurregisseur ziet kansen om bijvoorbeeld verbindingen onder de diverse disciplines te stimuleren. Zo raken netwerken/communities met elkaar vertrouwd en weet men elkaar beter te vinden.

Behoefte

Uit publieksonderzoek door Cultuur Concreet blijkt dat in Hoogvliet behoefte is aan muziek. Daarnaast is de ervaring van de cultuurregisseur dat Hoogvlieters vaak andere delen van de stad en Spijkenisse bezoeken, waar een breder aanbod is. De bewoners geven duidelijk aan behoefte te hebben aan plekken voor talentontwikkeling.

Sluiten

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen en risico's voor cultuur in Hoogvliet?

Kansen voor cultuur in het Hoogvliet zijn:

 • Veel groeipotentie van het cultureel aanbod in Hoogvliet.
 • Veel aanbod voor actieve cultuurparticipatie en cultuureducatie.
 • Vergroten van zichtbaarheid en bereik van programma door betere samenwerking tussen organisatoren.

Risico's voor cultuur in Hoogvliet zijn:

 • Startende initiatiefnemers hebben intensieve ondersteuning nodig.
 • Samenwerking tussen partijen moet worden aangejaagd.
 • Weinig ruimte voor nieuw initiatief van ruwe diamanten en groei van parels en ankers door beperkt LCP budget.
Sluiten

Inzet LCP

In Hoogvliet is er vanaf 2024 €73.440 budget voor Lokale culturele programmering te verdelen.

Ook een initiatief starten?

Neem contact op met jouw cultuurregisseur
Annet Schipper
cultuurregisseur Hoogvliet & Pernis

Agenda

14 december 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
07 december 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
23 november 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
02 november 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
19 oktober 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
11 oktober 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
21 september 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
07 september 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
17 augustus 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
06 juli 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
22 juni 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
01 juni 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
05 november 2020
Infosessie Hoogvliet Lokale culturele programmering

"De cultuurregisseur denkt niet in vaste kaders en kan zich goed verplaatsen in hetgeen dat opgepakt moet worden."

Initiatiefnemer