Rotterdam

Hoogvliet

Hoogvliet is een uniek gebied. Het ligt aan de zuidkant van Rotterdam, langs de oevers van de Oude Maas en in het hart van het industriële havengebied. Aan de buitenrand wordt Hoogvliet omsloten door groen, met grienden langs de Oude Maas en het unieke Ruigeplaatbos. Hoogvliet hoort niet bij de buitengebieden
van Rotterdam, maar het wordt ook niet gerekend tot Rotterdam Zuid. Daardoor richt men zich in Hoogvliet vooral op het eigen gebied, maar ook in de rest van Rotterdam laat de Hoogvlietse cultuurscene steeds meer van zich horen.

35181
inwoners
23
metro minuten tot centrum
1
Art Studio
Vragen?

Hallo, ik ben Najel, cultuurregisseur Hoogvliet. Hulp nodig bij jouw project? Mail of bel me en we maken er samen iets moois van!

Cultuurscan Hoogvliet

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders, locaties & programmering vind je in Hoogvliet?

Het karakter van Hoogvliet zit een beetje tussen een dorp en de grote stad in. Datzelfde geldt voor het aanbod op het gebied van kunst en cultuur. In Hoogvliet is er ruimte voor verbetering als het gaat om culturele infrastructuur. Vooral om nieuw talent te ontwikkelen. Talent dat ook culturele activiteiten in de eigen wijk wil organiseren.

Ankers, parels & ruwe diamanten
De cultuurregisseur werkt met veel kunst en cultuur initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten; spannende nieuwkomers met potentie. Voorbeelden hiervan zijn:

Anker

 • Ariane den Bakker | Organiseert kunst en culturele activiteiten in de wijk, o.a. in verzorgingstehuizen.
  Villa Vonk | Het Huis van de Wijk organiseert veel (culturele) activiteiten, met een focus op kinderen en vrouwen.

Parel

 • Art Studio | Cultureel aanbod voor met name jongeren waaronder muziek en productie lessen.

Ruwe diamant

 • De Stroming | Nieuwe locatie van SKAR waar veel verschillende creatieven - muzikanten, kunstenaars, dansers, contentmakers, milieubewuste ontwerpers - huizen, die ook veel met en voor de wijk willen doen.

Locaties
Het aantal programmeerbare locaties in Hoogvliet is goed. Er zijn genoeg kleine tot middelgrote locaties, zoals de Zevensprong, Art studio en de Bibliotheek Hoogvliet, plus een paar grotere locaties zoals Villa Vonk en het MFC Boomgaardshoek. De komst van de nieuwe SKAR locatie 'De Stroming' is een aanwinst. Dit maakt het aanbod van locaties weer meer divers. Ook zijn er plekken om buiten te programmeren, zoals op verschillende pleintjes en het terrein van park De Heerlijkheid.

Programmering
De huidige programmering sluit goed aan bij Hoogvliet. Naast het huidige aanbod is er in Hoogvliet nog genoeg ruimte voor meer aanbod. Voornamelijk als het gaat om 'actief' aanbod in de vorm van lessen en workshops.

Cultureel Klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in Hoogvliet?

Het culturele klimaat in Hoogvliet is op dit moment volop in ontwikkeling. Dit biedt ook kansen voor partijen om hier te programmeren, omdat er nog relatief weinig aanbod is. Het is belangrijk aan te jagen en actief in de wijk aanwezig te zijn.

Behoefte
Hoogvlieters houden van ontspanning en met elkaar genieten en verbinden; het zogenaamde 'passieve' cultuuraanbod. In het gebied is er over het algemeen behoefte aan meer van dit soort evenementen en activiteiten. Vooral voor jongeren is het aanbod schaars. Daarnaast worden nauwelijks workshops of reguliere lessen aangeboden. Die behoefte wordt nu vervuld doordat bewoners naar omliggende gebieden gaan om deze te volgen.

Draagvlak
Een aantal actieve bewoners organiseert regelmatig terugkerende en nieuwe initiatieven in Hoogvliet. Er zijn ook een aantal verenigingen en stichtingen actief; de meeste daarvan zijn opgericht door en staan onder leiding van Hoogvlieters. Het zijn dus voornamelijk inwoners van Hoogvliet die activiteiten en evenementen in Hoogvliet organiseren. Over het algemeen moeten culturele activiteiten in Hoogvliet veel worden aangejaagd. Initiatiefnemers hebben vaak hulp nodig om op weg te komen met de verschillende projecten. Ze hebben vaak goede ideeën, maar hebben advies nodig bij de uitvoering en bij het vinden van goede samenwerkingspartners.

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen en risico's voor kunst & cultuur in Hoogvliet?

Kansen voor kunst en cultuur in het Hoogvliet zijn:

 • Veel groeipotentie in Hoogvliet.
 • Veel ruimte voor workshops en lessen.
 • Verbetering van onderlinge samenwerking.
 • Er zijn ruwe diamanten en onontdekte talenten.

Risico's voor kunst en cultuur in Hoogvliet zijn:

 • Startende initiatiefnemers hebben veel ondersteuning nodig.
 • Cultureel initiatief komt voornamelijk van vrijwilligers.
 • Risico dat samenwerkingen niet worden aangegaan als deze niet gestimuleerd worden.

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in Hoogvliet in op de volgende prioriteiten:

 • Meer passief en actief aanbod.
 • Kunst & cultuuractiviteiten die laagdrempelig zijn qua inhoud, plek en prijs.
 • Stimuleren van samenwerkingen tussen culturele initiatiefnemers.
 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door ouderen.
 • Talent jongeren ontwikkelen en zichtbaar maken.
 • Bestaande infrastructuur (ankers & parels) behouden en/of verstevigen.

Inzet LCP

In Hoogvliet is er €38.480 programmabudget te verdelen.

Hiervan wordt circa 60% ingezet voor structurele programmering, 40% wordt gereserveerd voor incidentele programmering en het experiment.

Ook een initiatief starten maar kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met jouw cultuurregisseur.

CONTACT

Financiële bijdrage
Cultuur Concreet kan culturele plannen in de wijken van Rotterdam financieel ondersteunen met een bijdrage Lokale culturele programmering (LCP). Als je voldoet aan onze criteria, kun je een bijdrage aanvragen.

Download de cultuurscan Hoogvliet.

Agenda

05 november 2020
Infosessie Hoogvliet Lokale culturele programmering

"Er is in Hoogvliet veel talent en er zijn veel mensen die iets voor elkaar willen betekenen."

Titia Kitambala, cultuurregisseur Hoogvliet