Rotterdam

IJsselmonde

De Kuip, de natuur op het Eiland van Brienenoord en een karakteristiek dijkdorp; het is allemaal IJsselmonde. Waarschijnlijk is er geen gebied waar zoveel mensen met verschillende achtergronden wonen. Er wordt steeds meer georganiseerd in IJsselmonde. Veel partners werken samen om het veelzijdige gebied een plek te laten zijn waar ruim 60.000 bewoners zich thuis voelen. 

61340
inwoners
74
initiatieven ondersteund
1
citatenroute
Vragen?

Hallo, ik ben Roelof, cultuurregisseur IJsselmonde. Hulp nodig bij jouw project? Mail of bel me en we maken er samen iets moois van!

Cultuurscan IJsselmonde

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders, locaties & programmering vind je in IJsselmonde?

In alle wijken van IJsselmonde is er ruimte voor verbetering als het gaat om de culturele infrastructuur. Technisch goed ingerichte culturele ruimtes zijn er bijna niet. Ook qua aanbod en initiatiefnemers is er winst te behalen. Het is soms moeilijk om trekkers te vinden voor culturele initiatieven in IJsselmonde. Wel zie je dat deze soms uit andere gebieden - met name uit Charlois en Feijenoord - naar IJsselmonde komen.

Ankers, parels & ruwe diamanten
De cultuurregisseur werkt met veel kunst en cultuur initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten; spannende nieuwkomers met potentie. Voorbeelden hiervan zijn:

Anker

 • Islemunda | Podium van IJsselmonde waar ook lokaal talent plek krijgt om te groeien en initiatiefnemers uit de wijk kunnen programmeren.
 • Rotterdams Wijktheater | Produceren theatervoorstellingen met, voor en door bewoners die niet snel met theater in aanraking komen.

Parel

 • Talentzskool | Talentontwikkelingsprojecten, workshops en activiteiten voor kinderen o.a. gericht op cultuur en creativiteit.
 • Impact | Biedt ontwikkelingstrajecten op maat aan makers actief met dans, hiphop, spoken word en cross-overs.

Ruwe diamant

 • Chance to Influence | Organisatie met als doel jongeren in eigen kracht te zetten en hun talenten te ontwikkelen om zo een positieve rol te spelen in de samenleving.

Locaties
In IJsselmonde zijn vier goed uitgeruste culturele ruimtes.
Daarnaast zijn er nog diverse ruimtes die, eventueel met inhuur van de juiste techniek, ook geschikt zijn voor culturele programmering.

Programmering
Op basis van het culturele klimaat in IJsselmonde kan gezegd worden dat in alle wijken de programmering voor alle diverse doelgroepen een boost mag krijgen.

Cultureel klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in IJsselmonde?

Het culturele klimaat in IJsselmonde is op dit moment volop in ontwikkeling. Dit biedt ook kansen voor partijen om hier te
programmeren, omdat er nog relatief weinig aanbod is. Het is belangrijk om hier aan te jagen en actief in de wijk aanwezig te zijn en ook om te kijken naar projecten die succesvol zijn in Charlois en Feijenoord en deze verder Zuid in te halen.

Behoefte
Er is ruimte voor verbetering van de programmering voor diverse doelgroepen. Daarnaast zijn er veel kunstenaars in IJsselmonde, maar sinds het verdwijnen van de kunstroute laten zij niet echt meer van zich horen. Dit initiatief nieuw leven in blazen, zou hen meer zichtbaar kunnen maken.

Draagvlak
Het overgrote deel van de door de cultuurregisseur ondersteunde initiatiefnemers is cultureel professional en komt vaker niet dan wel uit IJsselmonde; wel komen ze vaak uit een ander deel van Rotterdam Zuid. Uit de wijkprofielen blijkt dat het gebied erg laag scoort als het gaat om meedoen aan/het bezoeken van culturele activiteiten. Onbekend maakt onbemind, geldt zeker voor cultuur in IJsselmonde. Daarnaast spelen in het gebied serieuze problemen, waardoor er simpelweg geen ruimte is voor kunst en cultuur. Ook zou het kunnen dat de huidige programmering niet aansluit bij de behoefte. Gelukkig zijn er voldoende mogelijkheden om met partners -gebiedscommissie, welzijn, ondernemers en gevestigde culturele partijen - samen te werken aan verbetering.

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen en risico's voor kunst & cultuur in IJsselmonde?

Kansen voor kunst en cultuur in IJsselmonde zijn:

 • Programma 'Samen meer Rotterdammers'
 • Nauwer samenwerken gebiedscommissie m.b.t. bewonersinitiatieven om draagvlak voor cultuur te creëren.
 • Nieuwe initiatiefnemers en partijen.
 • Actieve culturele uitwisseling tussen gebieden op Zuid.

Risico's voor kunst en cultuur in IJsselmonde zijn:

 • Draagvlak creëren vergt een lange adem.
 • Er is beperkt LCP budget in IJsselmonde.
 • Budget beter verspreiden over de wijken.

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in IJsselmonde in op de volgende prioriteiten:

 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door ouderen.
 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door jongeren.
 • Wijkpartners inzetten voor actief en passief aanbod voor diverse doelgroepen.
 • Versterken culturele infrastructuur op heel Zuid door
  samenwerkingen stimuleren tussen Charlois, Feijenoord en IJsselmonde.

Inzet LCP

In IJsselmonde is er €46.720 budget voor Lokale culturele programmering te verdelen.

Hiervan wordt circa 35% ingezet voor structurele programmering, 65% wordt gereserveerd voor incidentele programmering en het experiment.

Ook een initiatief starten maar kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met jouw cultuurregisseur.

CONTACT

Financiële bijdrage
Cultuur Concreet kan culturele plannen in de wijken van Rotterdam financieel ondersteunen met een bijdrage Lokale culturele programmering (LCP). Als je voldoet aan onze criteria, kun je een bijdrage aanvragen.

Download de cultuurscan IJsselmonde.

Agenda

11 oktober 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
19 oktober 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
02 november 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
23 november 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
07 december 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
14 december 2023
Spreekuur Cultuur Zuid