Rotterdam

IJsselmonde

IJsselmonde en haar zes wijken hebben allemaal een geheel eigen sfeer, uitstraling, beleving; kortom identiteit. Van het Eiland van Brienenoord tot groene volkse wijk tot hoogbouw en de Kuip. De meer dan 61 duizend bewoners hebben zeer verschillende culturele achtergronden. Cultuur dichtbij speelt een steeds grotere rol in IJsselmonde. Naast het populaire Spinozafest en de One Roots Brassband is er nog meer dan genoeg ruimte voor nieuwe jonge en oude initiatiefnemers om cultuur in de wijk te organiseren.

61172
inwoners
4
wijken
1
citatenroute
Vragen?

Hallo, ik ben Roelof, cultuurregisseur IJsselmonde. Hulp nodig bij jouw project? Mail of bel me en we maken er samen iets moois van!

Cultuurscan IJsselmonde

download cultuurscan IJsselmonde

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in IJsselmonde in op de volgende prioriteiten:

 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door ouderen.
 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door jongeren.
 • Wijkpartners inzetten voor actief en passief aanbod voor diverse doelgroepen.
 • Versterken culturele infrastructuur op heel Zuid door samenwerkingen te stimuleren tussen Charlois, Feijenoord en IJsselmonde.
Sluiten

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders, locaties & programmering vind je in IJsselmonde?

Locaties en initiatiefnemers zijn de basis van de culturele infrastructuur van een gebied. In alle wijken van IJsselmonde is er momenteel ruimte voor verbetering als het gaat om de culturele infrastructuur. Hoewel technisch goed ingerichte culturele ruimtes – met uitzondering van Podium Islemunda – ontbreken, ontstaan her en der informele locaties en plekken voor culturele doeleinden. Met name in de wijken Beverwaard en Groot IJsselmonde werken inspirerende initiatiefnemers, zoals Oeverloos en de Vrienden van de IJsselburgh, hard om in deze wijken een laagdrempelige programmering voor, door en met de bewoners op poten te zetten.

Locaties
In IJsselmonde zijn prachtige groene locaties met potentie voor programmeren in de buitenruimte: Park De Twee Heuvels, Spinozapark, Schinnenpark en het Brienenoordeiland. Dat gebeurt nog beperkt. Het Spinozapark is daar de uitzondering op en ontpopt zich als plek voor wijkgerichte festivals. Met de bibliotheek en Podium Islemunda is de Herenwaard het culturele hart van IJsselmonde. Buiten Naast Podium Islemunda en Baroeg zijn er geen locaties met zoveel ruimte en technische mogelijkheden. Buitenplaats Brienenoord, Oeverloos in de groene zone tussen Hordijkerveld en Reyeroord en de ontmoetingsruimte en binnentuin van servicewoningen-complex De IJsselburgh, functioneren incidenteel als laagdrempelig en lokaal podium. Oefen-, atelierruimtes en (laagdrempelige) broedplaatsen zijn schaars.

Initiatiefnemers
De cultuurregisseur werkt met veel kunst- en cultuur initiatiefnemers samen. Van stedelijke culturele instellingen en gevestigde partijen uit de wijk, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten; spannende nieuwkomers met potentie. De begeleiding van initiatiefnemers in de wijken is maatwerk. Over het algemeen hebben de partijen in IJsselmonde veel ondersteuning van de cultuurregisseur nodig. Met name op het gebied van organisatie en financiering. Soms is het moeilijk om trekkers te vinden voor culturele initiatieven. Hier zet de cultuurregisseur actief op in. Samenwerking met andere gebieden op Zuid levert extra organisatiekracht op.

Sluiten

Cultureel klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in IJsselmonde?

De programmering van en het draagvlak voor cultuur zijn de basis van het cultureel klimaat in een gebied. Het culturele klimaat in IJsselmonde is op dit moment in ontwikkeling. Omdat er nog relatief weinig aanbod is, biedt dit kansen voor partijen om hier te experimenteren en te programmeren. Het is belangrijk om aan te jagen en initiatief te activeren. In groeiende mate vinden projecten uit buurgebieden Feijenoord en Charlois ook plaats in IJsselmonde en ontstaat er steeds meer interesse vanuit stedelijke instellingen om zich te manifesteren in het gebied.

Programmering
Er is ruimte voor verbetering van de programmering voor diverse doelgroepen. Daarnaast zijn er veel kunstenaars in IJsselmonde, maar sinds het verdwijnen van de kunstroute laten zij niet echt meer van zich horen. Dit initiatief nieuw leven in blazen, zou hen meer zichtbaar kunnen maken.

Draagvlak
In IJsselmonde richten veel initiatieven zich op jongeren of ouderen, waarbij de discipline podiumkunsten het meest is vertegenwoordigd. Dat is te verklaren doordat het aanbod vooral bestaat uit muziekvoorstellingen. Een opvallende uitzondering hierop zijn de festivals in het Spinozapark waar men veelal met de hele familie naar toe gaat en waar alle generaties vertegenwoordigd zijn. In IJsselmonde is het percentage passieve cultuurparticipatie hoger dan gemiddeld in Rotterdam. Dat komt eveneens door het grote aanbod van met name muziekfestivals en -voorstellingen.

Draagvlak

Het draagvlak voor cultuur in IJsselmonde kan beter. In het (concept) wijkakkoord en/of -visie is er veel aandacht voor cultuur dichtbij. De volgende punten worden hierin benoemd:

Beverwaard

 • Opstellen van een nieuwsbrief die elk kwartaal wordt verspreid in de wijk.
 • Organiseren van zes cultuuractiviteiten op verschillende locaties in de wijk.
 • Meer budget voor het organiseren van cultuuractiviteiten.

Groot & Oud IJsselmonde

Elk kwartaal wordt er een activiteit op het gebied van kunst en cultuur georganiseerd, in de buitenlucht, de wijkhub of de huizen van de wijk.

Lombardijen

 • Activiteiten voor jongeren.
 • Meer ruimte voor diverse activiteiten.

Cultuur wordt soms binnen andere domeinen ingezet, bijvoorbeeld door het welzijnswerk ter voorkoming van eenzaamheid bij ouderen, of in de jongerenhub. Het creëren van draagvlak is vaak een kwestie van een lange adem en de juiste sleutelfiguren. Aan het oppervlak lijkt er soms weinig draagvlak te zijn, terwijl er in het gebied wel een grote behoefte is.

Behoefte

Uit publieksonderzoek door Cultuur Concreet blijkt dat in IJsselmonde met name behoefte is aan podiumkunsten. Daarnaast is de ervaring van de cultuurregisseur dat er onder jongeren vraag is naar ruimte waar ze zichzelf kunnen ontplooien. Ook is er behoefte aan meer beeldende kunst in de openbare ruimte.

Sluiten

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen en risico's voor cultuur in IJsselmonde?

Kansen voor cultuur in IJsselmonde zijn:

 • Extra projecten met specifieke aandacht voor het gebied en extra budget.
 • Samenwerking met wijkraden en gebiedsorganisatie met betrekking tot bewonersinitiatieven.
 • Energie genereren vanuit nieuwe (lokale) initiatiefnemers en (stedelijke) partijen en zo ook andere (lokale) creatieven aantrekken.

Risico's cultuur in IJsselmonde zijn:

 • Gebrek aan ontwikkeling en continuïteit van initiatieven door kwetsbare culturele infrastructuur.
 • Beperkt mogelijkheid tot continuïteit en groei van culturele initiatieven en ruimte om aan te jagen door laag (LCP) budget.
 • Minder aandacht dan de andere gebieden op Zuid.
Sluiten

Inzet LCP

In IJsselmonde is er vanaf 2024 €103.710 budget voor Lokale culturele programmering te verdelen.

Ook een initiatief starten?

Neem contact op met jouw cultuurregisseur
Roelof Kok
cultuurregisseur IJsselmonde

Agenda

14 december 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
07 december 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
23 november 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
02 november 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
19 oktober 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
11 oktober 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
13 oktober 2020
Infosessie IJsselmonde Lokale culturele programmering

"De cultuurregisseur geeft vertrouwen en staat klaar om samen culturele kansen te pakken in de wijk!"