Rotterdam

Noord

In Noord is er sterk cultureel ecosysteem. Er wonen veel creatieven en je vindt er veel ateliers, galeries, festivals en feesten op de pleinen en in de parken zoals het Vroesenpark of Noordplein. Als je door Noord loopt kom je geheid muurschilderingen of kunstwerken tegen tussen de levendige cafeetjes en restaurantjes. De ruim 52 duizend inwoners komen vanuit verschillende culturen. Hierdoor is er ook een rijkheid aan cultureel aanbod. Er is altijd wel cultuur dichtbij te beleven.

52398
inwoners
6
wijken
1
badkonijn
Vragen?

Hallo, ik ben Julia, cultuurregisseur Noord. Hulp nodig bij jouw project? Mail of bel me en we maken er samen iets moois van!

Cultuurscan Noord

download cultuurscan Noord

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in Noord in op de volgende prioriteiten:

 • Aanjagen in de achterblijvende wijken Bergpolder en Provenierswijk.
 • Passend aanbod voor en/of door jongeren (14-19 jaar).
 • Een grotere diversiteit in initiatiefnemers realiseren, die representatief is voor de samenstelling van het gebied.
 • Lokaal talent (een) podium (ervaring) bieden.
 • Culturele activiteiten die verschillende groepen aan elkaar verbinden.
Sluiten

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders, locaties & programmering vind je in Noord?

Locaties en initiatiefnemers zijn de basis van de culturele infrastructuur in een gebied. In Noord is er een stabiele en stevige culturele infrastructuur. Er zijn veel locaties met stedelijke programmering gehuisvest in Noord. Daarnaast zijn er ook veel organisaties met een programma speciaal voor de wijk, aangevuld met andere evenementen en festivals. Deze zijn zowel stedelijk als wijkgericht. De spreiding over de wijken kan beter. In de Provenierswijk en Bergpolder zijn aanzienlijk minder voorzieningen en aanbod dan in de andere wijken.

Locaties
In Noord is er per wijk een groot verschil in de aanwezigheid van voorzieningen. Zo zijn er in het Oude Noorden zowel binnen- (Klooster Oude Noorden, Mozaïek) als buitenlocaties (Noordplein, Pijnackerplein). In Blijdorp is er vooral veel buitenruimte waar grotere activiteiten kunnen plaatsvinden (Roel Langerakpark, Vroesenpark), maar onvoldoende programmeerbare binnenlocaties. In Bergpolder is er een tekort aan zowel binnen- als buitenlocaties. Voor Liskwartier en Agniesebuurt zijn er voldoende binnenlocaties en pleinen, maar weinig programmeerbaar groen. In de Provenierswijk zijn er wel binnenlocaties, maar deze zijn vooral beschikbaar voor stedelijke programmering.

Initiatiefnemers
De cultuurregisseur werkt met veel culturele initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten - spannende nieuwkomers met potentie. De begeleiding van deze initiatiefnemers is maatwerk. Over het algemeen hebben de partijen in Noord gemiddelde ondersteuning van de cultuurregisseur nodig. Vooral op het gebied van jongerenprogrammering in de wijken Agniesebuurt en Oude Noorden is er meer ondersteuning nodig. Dit komt door een toename aan jonge, onervaren initiatiefnemers die ondersteuning nodig hebben bij de realisatie van hun programma. Hiernaast zijn er in Noord ook veel ankers aanwezig die bijna geen ondersteuning nodig hebben.

Sluiten

Cultureel klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in Noord?

De programmering van en het draagvlak voor cultuur zijn de basis van het cultureel klimaat een gebied. In Noord heeft een rijk cultureel klimaat. De bewoners zijn er actief en voor creatieven is Noord een aantrekkelijke plek om te wonen en werken. In alle wijken in Noord is er aanbod: overal zijn er betrokken bewoners die zich voor hun wijk inzetten. Net als bij de culturele infrastructuur zijn hier ook weer grote verschillen per wijk. In de Provenierswijk, Bergpolder en Blijdorp lijkt het voor bewoners minder aantrekkelijk om in hun eigen wijk initiatiefnemer te worden. Het culturele klimaat in heel Noord is zo gunstig dat dit een aantrekkende werking heeft. Hierdoor is er op sommige gebieden sprake van verzadiging en nauwelijks plek voor nieuwe aanbieders.

Programmering
In Noord worden de doelgroepen jonge kinderen en senioren goed bediend, dit ligt boven het stedelijk gemiddelde. De doelgroep jongeren (15-19 jaar) wordt met 10% daarentegen ondergemiddeld bediend. Van alle disciplines zijn geschiedenis en erfgoed (6%) en mode, design en architectuur (8%) ondervertegenwoordigd. Beeldende kunst (38%) en podiumkunsten (32%) worden in Noord veruit het best vertegenwoordigd (in vergelijking met het stedelijk gemiddelde van 26%). De programmering vindt voornamelijk plaats in de maanden februari t/m juni en september t/m november, minder in de zomermaanden juli en augustus.

Draagvlak
Het draagvlak voor cultuur in Noord is over het algemeen hoog. Cultuur wordt ook binnen ander domeinen ingezet, bijvoorbeeld door de welzijnsorganisatie die cultuur vaak inzet als middel. De Huizen van de Wijk zijn in Noord belangrijke plekken voor lokale cultuur. Binnen het domein sport wordt de samenwerking met cultuur ook gezocht en gevonden, bijvoorbeeld door cultuur in te zetten bij sportevenementen. De cultuurregisseur ziet hier nog kansen, zoals het verbinden van cultuur aan het thema veilig om kwetsbare jeugd te helpen op het rechte pad te krijgen en/of te houden. De cultuurregisseur zou graag zien dat er binnen andere domeinen ook laagdrempelige regelingen zouden zijn voor initiatieven, waardoor de sector overstijgende aanpak ook financieel wordt verduurzaamd.

Behoefte

Uit publieksonderzoek door Cultuur Concreet blijkt dat bijna een kwart van alle ondervraagden in Noord behoefte heeft aan muziek. Daarnaast is de ervaring van de cultuurregisseur dat er veel vraag is naar breed structureel (betaalbaar) aanbod.

Sluiten

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen en risico's voor cultuur in Noord?

Kansen voor cultuur in Noord zijn:

 • Een grote groep jonge creatieven die actief willen zijn in hun eigen wijk en andere doelgroepen weten aan te spreken.
 • Actief sturen op aanbod in de wijken waar cultuur achterblijft, mede door initiatieven uit andere wijken hier te laten plaatsvinden. Zoals een buurt-filmavond in de Waerschut of een spoken word festival op de Tak van Poortvliet.
 • Cultuur toevoegen aan programma op onverwachte, verrassende publieke ruimte die gebruikt wordt door andere domeinen. Zoals in de wachtkamer van de huisarts, de supermarkt of de sportschool.

Risico's voor cultuur in Noord zijn:

 • De organisatiekracht is niet representatief aan de culturele diversiteit van Noord.
 • Geen ruimte voor groei van cultureel aanbod en experiment door een gebrek aan passend programmeringsbudget.
 • Kwijtraken van ankers als gevolg van beperkte modelijkheden om door te groeien naar structurele financiële ondersteuning.
Sluiten

Inzet LCP

In Noord is er vanaf 2024 €128.310 budget voor Lokale culturele programmering te verdelen.

Ook een initiatief starten?

Neem contact op met jouw cultuurregisseur
Julia den Outer
cultuurregisseur Noord

Agenda

06 oktober 2020
Infosessie Noord Lokale culturele programmering

"De cultuurregisseur is gericht op kwaliteit en zet de wijk voorop. Heeft kennis van zaken, verbindt, denkt mee, is geduldig en meelevend. Top!"

Initiatiefnemer