Rotterdam

Noord

Veel Rotterdamser dan Noord vind je het niet. De zes wijken in het gebied hebben ieder een geheel eigen sfeer. De bewoners van Noord zijn een culturele mix, met voor iedereen passende voorzieningen. In Noord huizen veel creatievelingen. Ateliers, galeries, programmering op pleinen, in parken en theaters; het is er allemaal! Noord heeft een sterke culturele infrastructuur, opgebouwd uit lokale culturele ondernemers, kunstenaars en bewoners. Deze mensen maken dat je je in Noord geen dag hoeft te vervelen!

52518
inwoners
166
initiatieven ondersteund
1
badkonijn
Vragen?

Hallo, ik ben Malina, cultuurregisseur Noord. Hulp nodig bij jouw project? Mail of bel me en we maken er samen iets moois van!

Cultuurscan Noord

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders, locaties & programmering vind je in Noord?

Noord heeft een stevige en stabiele culturele infrastructuur.
Er zijn een hoop locaties met stedelijk programma gehuisvest in Noord. Daarnaast zijn er ook veel organisaties met programma speciaal voor en met de wijk, aangevuld met andere evenementen en festivals, zowel stedelijk als wijkgericht. De spreiding over de wijken kan beter. In de Provenierswijk, Bergpolder en Blijdorp zijn er een stuk minder voorzieningen en aanbod.

Ankers, parels & ruwe diamanten
De cultuurregisseur werkt met veel kunst en cultuur initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten; spannende nieuwkomers met potentie. Voorbeelden hiervan zijn:

Anker

 • Muziek aan de Rotte | Muziekfestival met podium op het water; door de diverse programmering en gratis toegang is er voor elke Noorderling wel iets te kijken.
 • Studio de Bakkerij | Dit theater wordt ook wel de culturele huiskamer van Rotterdam Noord genoemd.
 • Feestival | Multi-disciplinair festival waarbij alle welzijnsorganisaties uit Noord zichtbaar zijn met programmering voor jong en oud(er).

Parel

 • Emmahuis | In de culturele woonkamer van dit verzorgingstehuis zijn er wisselende exposities, vergezeld door muzikaal en poëtisch programma.
 • Atelier op Wielen | Workshops schilderen voor kinderen op locatie vanuit de rijdende bakfiets.
 • Ruwe diamant
  Wijkfestivals vanuit Mesh Print Club | Mini festivals voor bewoners uit de Agniesebuurt waarbij zeefdrukken en muziek maken elkaar
  treffen.

Locaties
In Noord is er per wijk een sterk verschil in de voorzieningen.
Zo zijn er in het Oude Noorden zowel veel binnen (Klooster Oude Noorden) als buiten mogelijkheden (Noordplein, Pijnackerplein). In Blijdorp zijn er vooral veel buiten plekken om grotere activiteiten te laten plaatsvinden (Roel Langerakpark, Vroesenpark), maar onvoldoende programmeerbare binnen locaties. In Bergpolder
is er aan zowel binnen als buiten plekken een tekort.

Programmering
In Noord is vooral veel programmering die zich richt op het gehele gezin. Deze programmering vindt plaats op pleinen, in parken, theaters en huizen van de wijk. Voor jongeren en ouderen zijn deze evenementen en activiteiten over het algemeen minder passend door de vorm of wegens fysieke beperkingen. Veel evenementen in Noord pogen te programmeren voor een breed publiek en hierin alle culturen te kunnen bereiken. Helaas zien we dat het nog niet altijd lukt hier in te slagen.

Cultureel klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in Noord?

Noord heeft een rijk cultureel klimaat. De bewoners zijn er actief en voor creatieven is Noord een aantrekkelijke plek om te wonen en werken. In alle wijken in Noord is er aanbod, overal zijn er betrokken bewoners die zich actief voor hun wijk inzetten. Net als bij de culturele infrastructuur zijn hier ook weer verschillen per wijk. In de Provenierswijk, Bergpolder en Blijdorp lijkt het voor bewoners minder aantrekkelijk om zelf initiatiefnemer te worden.

Behoefte
In Noord is er behoefte aan programmering voor het hele gezin. De huidige programmering op pleinen, in parken, theaters en in huizen van de wijk is minder aantrekkelijk voor jongeren en ouderen. Zij hebben meer aanbod op maat nodig. Daarnaast is er een terugkerende vraag naar gratis structurele muzieklessen voor kinderen.

Draagvlak
Het draagvlak voor cultuur in Noord is over het algemeen groot. Er zijn veel betrokken bewoners die zich actief voor hun wijk inzetten. Ook andere samenwerkingspartners – zoals gebiedsorganisatie, wijkraden en de welzijnsorganisatie – staan positief tegenover kunst en cultuur. Wat nog wel verbeterd kan worden, is de mogelijkheid om structureel partijen te ondersteunen. Deze partners verwachten veelal dat een initiatiefnemer na een jaar of twee op 'eigen benen' kan staan; dat is in praktijk toch vaak niet het geval.

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen en risico's voor kunst & cultuur in Noord?

Kansen voor kunst en cultuur in Noord zijn:

 • Aanjagen in wijken waar participatie achter blijft; Bergpolder, Provenierswijk, Blijdorp.
 • Grote culturele instellingen meer verbinden met de wijk.
 • Structureel aanbod en fysieke locatie voor jongeren.
 • Structureel aanbod op/nabij locatie voor ouderen.
 • Culturele activiteiten die verschillende groepen met elkaar verbinden.

Risico's voor kunst en cultuur in Noord zijn:

 • Kwijtraken van culturele ankers als gevolg van beperkte mogelijkheden om door te groeien naar structurele financiering.
 • Geen ruimte voor groei cultureel aanbod door dalend programmeringsbudget.
 • Geen vaste plek voor jongeren om cultuur te maken en te beleven belemmert talentontwikkeling.
 • Beperkt aanbod voor ouderen met een (fysieke) beperking is niet inclusief.

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in Noord in op de volgende prioriteiten:

 • Aanjagen initiatieven in achterblijvende wijken; Bergpolder, Provenierswijk, Blijdorp.
 • Culturele activiteiten die verschillende groepen met elkaar verbinden.
 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door jongeren.
 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door ouderen.
 • Bestaande infrastructuur (ankers & parels) behouden en/of verstevigen.

Inzet LCP

In Noord is er €114.748 budget voor Lokale culturele programmering te verdelen.

Hiervan wordt circa 65% ingezet voor structurele programmering, 35% wordt gereserveerd voor incidentele programmering en het experiment.

Ook een initiatief starten maar kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met jouw cultuurregisseur.

CONTACT

Financiële bijdrage
Cultuur Concreet kan culturele plannen in de wijken van Rotterdam financieel ondersteunen met een bijdrage Lokale culturele programmering (LCP). Als je voldoet aan onze criteria, kun je een bijdrage aanvragen.

Download de cultuurscan Noord.

Agenda

"Ik wil er voor zorgen dat er voor elke Noorderling genoeg te beleven is in zijn eigen wijk."

Malina Spoor, cultuurregisseur Noord