Rotterdam

Rozenburg

Rozenburg is een groene parel te midden van alle industrie. Ruim twaalfduizend bewoners wonen er op het eiland; je bent ‘op’ Rozenburg. Niet alleen letterlijk, ook in figuurlijke zin staat het gebied op afstand van Rotterdam. Kenmerkend aan Rozenburg zijn de vele bewoners die op vrijwillige basis actief betrokken zijn bij de verenigingen en stichtingen. Ook zetten veel inwoners zich op eigen kracht in om een project op te zetten. Voor ‘Rozenburg danst’ loopt jaarlijks het hele dorp uit.

12949
inwoners
2010
deel van Rotterdam
1
uur met de bus
Vragen?

Hallo, ik ben Leander, cultuurregisseur Hoek van Holland & Rozenburg. Hulp nodig bij jouw project? Mail of bel me en we maken er samen iets moois van!

Cultuurscan Rozenburg

download cultuurscan Rozenburg

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in Rozenburg op de volgende prioriteiten:

 • Passend aanbod voor jongeren en ouderen.
 • Bestaande infrastructuur behouden en verstevigen.
 • Aantrekkelijk aanbod voor het hele gezin.
Sluiten

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders, locaties & programmering vind je in Rozenburg?

Rozenburg is een groene parel te midden van alle industrie. Ruim twaalfduizend bewoners wonen er op het eiland; je bent ‘op’ Rozenburg. Niet alleen letterlijk, ook in figuurlijke zin staat het gebied op afstand van Rotterdam. Kenmerkend aan Rozenburg zijn de vele bewoners die op vrijwillige basis actief betrokken zijn bij de verenigingen en stichtingen. Ook zetten veel inwoners zich op eigen kracht in om een project op te zetten. Voor ‘Rozenburg danst’ loopt jaarlijks het hele dorp uit.

Locaties

Locaties in Rozenburg staan onder druk; er is nauwelijks maatschappelijk vastgoed. Het gebouw waar verschillende culturele activiteiten worden georganiseerd, is een particulier initiatief. De bibliotheek locatie wordt verkocht of wellicht aangekocht door de gemeente en verbouwd. Er is nog veel onduidelijkheid over de looptijd en waar in de tussentijd de activiteiten plaats kunnen vinden. Verder zijn er twee Huizen van de Wijk, waarvan één gesitueerd in de bibliotheek en dus binnenkort wordt gesloten. In het andere Huis van de Wijk ligt de focus steeds meer op welzijnsaanbod.

Initiatiefnemers

De cultuurregisseur werkt met veel kunst en cultuur initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten - spannende nieuwkomers met potentie. De begeleiding van deze initiatiefnemers is maatwerk. Over het algemeen hebben de partijen in Rozenburg gemiddelde ondersteuning van de cultuurregisseur nodig. Met name ondersteuning op het gebied van het realiseren van financiering. Daarnaast zijn er ondersteuningsvragen over ledenwerving. In het Rozenburgse netwerk kan meer verbinding worden gezocht tussen initiatieven, leeftijdsgroepen en verschillende communities.

Sluiten

Cultureel klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in Rozenburg?

De programmering van en het draagvlak voor cultuur zijn de basis van het cultureel klimaat in een gebied. Er is relatief weinig cultureel aanbod en programmering in Rozenburg. Het klimaat is behoudend, wel worden de lokale culturele partijen gekoesterd en gesteund. Het klimaat is behoudend.

Programmering

Muziek en dans zijn in Rozenburg goed vertegenwoordigd. Er zijn veel dansgroepen in Rozenburg. Jaarlijks wordt ‘Rozenburg danst’ georganiseerd als uitvoering/presentatie dag. Het bezoeken van lokale muziekverenigingen of dansgroepen is populair. Op het gebied van beeldende kunst zijn er minder opties. Stichting Kunst en Cultuur Rozenburg staat onder druk, omdat het lastig is om vrijwilligers te vinden. Cultuureducatie en naschools cultuuraanbod voor zowel middelbare scholieren als kinderen is met de komst van Cultuurschool - Creative Lab aanzienlijk verbeterd. Met name jongeren voelen zich weinig tot niet aangetrokken tot het bestaande aanbod. Programmering door initiatiefnemers van buiten het dorp trekt minder bezoekers.

Draagvlak

Het draagvlak voor cultuur op Rozenburg kan beter. In de (concept) dorpsvisie 2023 - 2026 is er aandacht voor cultuur dichtbij. De volgende punten worden hierin benoemd:

 • Aantrekkelijke culturele activiteiten, waardoor dorpsbewoners laagdrempelig in contact komen met diverse vormen van cultuur.
 • Organiseren bewoners en partners op het dorp veel sociale activiteiten op het dorp (op allerlei vlakken: sportief, muzikaal, cultureel, maatschappelijk) waarbij ontmoeting en verbinding centraal staan.

Cultuur wordt bijna niet binnen andere domeinen ingezet, bijvoorbeeld door het welzijnswerk. De cultuurregisseur ziet hier nog kansen, bijvoorbeeld door met het jongerenwerk projecten voor jongeren in te zetten en daarmee verschillende groepen te bereiken.

Behoefte

Uit publieksonderzoek door Cultuur Concreet blijkt dat in Rozenburg behoefte is aan muziek. Daarnaast is de ervaring van de cultuurregisseur dat er veel vraag is naar dans, ook al is die discipline al goed vertegenwoordigd.

Sluiten

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen & risico's voor cultuur in Rozenburg?

Kansen voor cultuur in Rozenburg zijn:

 • Korte lijnen: bijna iedereen kent elkaar en weet bij wie men moet zijn.
 • Voldoende organisatiekracht, waaronder vitale senioren en enthousiaste scholen.
 • Trouw en loyaal publiek, met name voor gezinsprogrammering.

Risico's voor cultuur in Rozenburg zijn:

 • Beperkt LCP budget waardoor er minder nieuwe en bestaande initiatieven kunnen worden aangejaagd.
 • Te weinig locaties voor cultuur.
 • De kwetsbare culturele infrastructuur door vergrijzing en gebrek aan opvolging.
Sluiten

Inzet LCP

In Pernis en Rozenburg is er vanaf 2024 gezamenlijk €29.840 budget voor Lokale culturele programmering te verdelen.

Ook een initiatief starten?

Neem contact op met jouw cultuurregisseur
Leander Varekamp
cultuurregisseur Hoek van Holland & Rozenburg

Agenda

05 november 2020
Infosessie Pernis & Rozenburg Lokale culturele programmering

"De cultuurregisseur heeft goed gevoel voor wat in de wijk gebeurt. Denkt actief mee met een blik op de toekomst. Samen komen we verder en bereiken we meer voor minder!"

Initiatiefnemer