Reserveer een miljoen voor cultuur in de wijken

door Sylvia van Aartsen
op 02 april 2021

Cultuur Concreet heeft de gemeente Rotterdam gevraagd om tenminste 1 miljoen – van de van de door het Rijk beschikbaar gestelde 12 miljoen – euro te reserveren voor het behoud van hyper lokale culturele initiatiefnemers in de wijken. Met dit geld moeten praktische ondersteuning en proactieve culturele programmering mogelijk worden gemaakt. Gaby Lafeber, directeur Cultuur Concreet, pleitte hiervoor bij de Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën.

 “De culturele initiatiefnemers daar zijn de eersten die kleinschalige culturele programmering op laagdrempelige plekken aan bewoners kunnen bieden – zij doen dit immers al jaren. Zij zijn onmisbaar voor een levendig en inclusief cultureel klimaat. Ook in de wijken van de stad is het culturele leven als gevolg van corona vrijwel volledig stilgevallen. Zeker in de wijken waar de culturele infrastructuur al kwetsbaar was. Veel initiatiefnemers dreigen er nu het bijltje bij neer te gooien.”

Maatwerk
Cultuur Concreet constateert dat de huidige regelingen niet geschikt zijn voor het merendeel voor deze culturele initiatiefnemers. Lafeber: “De groep is heel divers en past daardoor niet in generieke regelingen. Er is maatwerk nodig. Ze is bovendien niet georganiseerd. We moeten er wel voor zorgen dat ze er straks nog zijn. Daarom sta ik hier. Zij vormen namelijk cruciaal, want basaal, onderdeel van de culturele infrastructuur in de wijken. Zij wonen er vaak zelf ook.”

"Ik zou zeggen: Rotterdam. Make. It. Happen. Ook in de wijken."

Proactieve culturele programmering
Naast ondersteuning, adviseert Cultuur Concreet vooral ook een proactieve houding als het gaat om culturele programmering in de wijken. “Om perspectief te bieden en om te zorgen dat er straks geen Suezkanaal opstopping aan vergunningenkant ontstaat, die tot vertraging en ongewenste concentratie leidt,” licht Lafeber toe.

Een plan van aanpak voor proactieve culture programmering zou volgens Cultuur Concreet uit de volgende stappen kunnen bestaan:

  • Inventariseer per gebied locaties (binnen en buiten) waar de gemeente zodra het weer kan (kleinschalige) culturele activiteit mogelijk wil maken;
  • Nodig culturele initiatiefnemers uit die gebieden uit hiervoor nu met plannen te komen, rekening houdend met verschillende scenario’s;
  • Leg deze plannen nu al voor aan de vergunning verstrekkers, zodat initiatiefnemers – als het weer kan – snel aan de slag kunnen. Zie ook de Adviesbrief Cultuur in transitie van de RRKC over de noodzaak van soepel omgaan met vergunningen;
  • Zet budget in om de culturele programmering mee te financieren en werk hierbij op basis van vertrouwen. Dat wil zeggen: geen ingewikkelde aanvragen en regels, maar snelle financiering mogelijk maken door bijvoorbeeld beoordeling van aanvragen aan de Cultuurtafels, een overlegvorm die er per rayon al is;
  • Coördineer en faciliteer vanuit die Cultuurtafels spreiding en diversiteit van de programmering in tijd, locatie en doelgroep;
  •  En: maak kleinschalige en laagdrempelige culturele initiatieven binnen de maatregelen nu al mogelijk. De Rotterdammers hebben er enorm veel behoefte aan.
Vond je dit artikel nuttig? Ja / Nee
Dank voor je reactie. Kunnen we dit artikel nog verbeteren?
Dank voor je reactie. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Bedankt voor je feedback!

Vragen?

Kom je er niet uit? Of heb je nog vragen over dit onderwerp? We helpen je graag!