Corona inventarisatie

door Gaby Lafeber
op 23 februari 2021

In de zomer van 2020 hebben de cultuurregisseurs van Cultuur Concreet in de gebieden een inventarisatie gehouden onder culturele initiatiefnemers om inzicht te krijgen in hoe de kleinere lokale culturele partijen er - als gevolg van de corona maatregelen - financieel voor staan. De conclusies en aanbevelingen lees je hier.

Conclusies

  • Bijna de helft van de respondenten heeft het moeilijk tot zeer moeilijk, teert in op reserves en/of is afhankelijk van derden voor het voortbestaan;
  • Er moet aandacht komen voor/nader onderzoek naar de grotere wijkpodia;
  • De bedragen waarmee kleinere initiatiefnemers kunnen worden geholpen zijn niet schokkend groot;
  • Voorlopig houdt men de moed erin, maar 60% geeft aan met grote onzekerheid ten aanzien van het eigen voortbestaan naar het jaar 2021 te kijken. De echte klap zou dus wel eens volgend jaar kunnen komen;
  • Het ligt voor de hand dat lokale initiatiefnemers Cultuur Concreet juist ook in deze tijd het hardst nodig hebben bij het zoeken en vinden van financiering;
  • Mee blijven denken en ondersteunen wordt zeer gewaardeerd;
  • Opvallend is ook dat men Cultuur Concreet beschouwt als een partij die de boodschap van de lokale initiatiefnemers bij de gemeente kan en moet overbrengen met behulp van onderzoek, signalering en lobby.

Aanbevelingen

Cultuur Concreet merkt dat de culturele initiatiefnemers in de wijken de moed erin proberen te houden, maar veel partijen hangen aan een zijden draadje. Onze aanbevelingen zijn:

  • Overweeg een noodfonds voor de kleinere culturele aanbieders in de wijken (bv. met een maximum bedrag van € 7.500,- per aanvrager);
  • Huurders van panden van SKAR en/of de gemeente hebben behoefte aan duidelijkheid en maatwerk ten aanzien van de huidige huuropschortingen. Men vreest alsnog te moeten betalen en kan dit niet opbrengen. Start een dialoog met hen neem kwijtschelding mee als een reële optie;
  • Neem vertegenwoordigers van de kleine lokale cultuuraanbieders en/of Cultuur Concreet op in Corona gerelateerde adviesorganen.
Vond je dit artikel nuttig? Ja / Nee
Dank voor je reactie. Kunnen we dit artikel nog verbeteren?
Dank voor je reactie. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Bedankt voor je feedback!

Vragen?

Kom je er niet uit? Of heb je nog vragen over dit onderwerp? We helpen je graag!