Rotterdam

Kralingen - Crooswijk

Kralingen-Crooswijk is een gebied vol tegenstellingen. Dure historische huizen in Kralingen tegenover veel sociale huur in Crooswijk. De weidsheid van de Kralingse Plas tegenover dichtbebouwde, karakteristieke volkswijken. Ook de ruim 54 duizend inwoners zijn heel divers, met verschillende behoeftes, maar ook op zoek naar verbinding.  Hierdoor is de cultuur in dit gebied altijd in ontwikkeling.  Een steeds wisselende groep van cultuur dichtbij initiatiefnemers – collectief  bekend om hun weerbarstigheid en directheid – zijn de altijd op zoek naar nieuwe plekken om te programmeren.

54662
inwoners
7
wijken
2
zwembaden zonder water
Vragen?

Hallo, ik ben Helena, cultuurregisseur Kralingen-Crooswijk. Hulp nodig bij jouw project? Mail of bel me en we maken er samen iets moois van!

Cultuurscan Kralingen-Crooswijk

download cultuurscan Kralingen - Crooswijk

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in Kralingen-Crooswijk in op de volgende prioriteiten:

 • Aanjagen initiatieven in wijken Crooswijk, Kralingen West en De Esch.
 • Culturele activiteiten die verschillende groepen met elkaar verbinden.
 • Lokaal talent een podium bieden.
 • Vergroten structureel laagdrempelig lesaanbod.
 • Activiteiten met een cultureel duurzaam karakter.
 • Bestaande infrastructuur ontwikkelen, waar mogelijk uitbouwen en verankeren.
Sluiten

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders, locaties & programmering vind je in Kralingen-Crooswijk?

Locaties en initiatiefnemers zijn de basis van de culturele infrastructuur van een gebied. In Kralingen-Crooswijk is de culturele infrastructuur kwetsbaar. De hoeveelheid programmering en de groei hiervan blijft in het hele gebied achter in vergelijking met de rest van Rotterdam. Dit komt door een structureel tekort aan voorzieningen en organisatiekracht. Ondanks dat is er veel potentie, zo wordt er enthousiast georganiseerd en bloeit in het gebied langzaam een mooi netwerk op.

Locaties
In Kralingen-Crooswijk zijn belangrijke locaties weggevallen, denk aan de verkoop van Pro Rege en de sluiting van diverse horecagelegenheden waar cultuur werd geprogrammeerd. Maar voor beide gebieden is een actie opgenomen in het wijkakkoord voor het realiseren van culturele voorzieningen en locaties met alle basisfaciliteiten voor culturele programmering. Daarnaast wordt er meestal geprogrammeerd op buitenlocaties, zoals in de tuinen, parken en op de pleinen. Van de Koeweide tot het Kralingse Bos en de Speeltuin Oudedijk tot in De Esch.

Initiatiefnemers
De cultuurregisseur werkt met veel culturele initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten - spannende nieuwkomers met potentie. De begeleiding van deze initiatiefnemers is maatwerk. Over het algemeen hebben de partijen in Kralingen-Crooswijk veel ondersteuning van de cultuurregisseur nodig. Met name op het gebied van netwerken, financiën en afstemmen op de behoeften van de wijk. Wanneer cultuur niet standaard zichtbaar is in een wijk, moeten het netwerk, de faciliteiten, alternatieve locaties en benodigde financiën keer op keer ontdekt en geregeld worden door initiatiefnemers. De aanwezigheid van de cultuurregisseur zorgt hierbij voor continuïteit en behoud van kennis en netwerk.

Sluiten

Cultureel klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in Kralingen-Crooswijk?

De programmering van en het draagvlak voor cultuur zijn de basis van het cultureel klimaat een gebied. In Kralingen-Crooswijk wordt al jaren hard gewerkt aan het creëren van een culturele basis. Er duiken partijen op die met veel enthousiasme programmering starten, het is een zware taak voor hen om vastigheid te vinden. Daarnaast verdwijnen er partijen die zich jaren hebben ingezet door bijvoorbeeld vergrijzing of afname van bezoekers. De dynamiek is veranderlijk: het ontbreekt aan continuïteit, maar het draagvlak voor lokale cultuur is stabiel.

Programmering
In Kralingen-Crooswijk worden alle doelgroepen redelijk evenredig bediend, op een kleine afwijking na bij de doelgroep 15-19 jaar. Dit wijkt niet af van de verwachting voor het gebied, omdat deze doelgroep moeilijk te bereiken is. De disciplines podium en beeldende kunst zijn het meest vertegenwoordigd. De diverse activiteiten vinden vrijwel het hele jaar plaats, verdeeld over het hele gebied. Er is nog geen structurele programmering. Daarom is er een vraag naar nieuwe ideeën; nieuwe initiatieven en initiatiefnemers die programmering willen toevoegen aan het gebied. Cultuur Concreet zet in op een divers aanbod, voor diverse doelgroepen, afgestemd op de behoeftes per wijk. Van taal, tot talentontwikkeling, van jong tot oud en alles daar tussenin.

Draagvlak

Het draagvlak voor cultuur in Kralingen-Crooswijk is groot. Initiatiefnemers dienen geregeld ideeën in bij zowel de cultuurregisseur als de gebiedsorganisatie. In het (concept) wijkakkoord is er aandacht voor cultuur dichtbij. Zie de volgende punten:

Crooswijk:

 • Realiseer culturele voorzieningen en locaties voor cultuur in Crooswijk. De voorkeur heeft het realiseren van zo’n locatie bij de herontwikkeling van Schuttersveld.
 • Het is noodzakelijk om in de wijk meer kansen te creëren, zodat buurtbewoners, kunstenaars, producenten en programmeurs uit de wijk samen kunnen werken aan de ontwikkeling van een kwalitatieve en diverse programmering.

Kralingen:

 • De bibliotheek in Kralingen West moet een fysieke plek blijven in Kralingen-Crooswijk.
 • Het pompgebouw in de Esch wordt met basisfaciliteiten (licht en geluid) geschikt gemaakt voor talentontwikkeling/culturele programmering.

Cultuur wordt ook binnen ander domeinen ingezet, bijvoorbeeld door met welzijn bewonersgroepen te ondersteunen met programmering die past bij hun doelgroep. De gebiedsorganisatie haar netwerkbijeenkomsten leiden tot samenwerkingen met andere domeinen. De cultuurregisseur wil deze kansen benutten door bij vergelijkbare bijeenkomsten in andere wijken aan te sluiten.

Behoefte

Uit publieksonderzoek door Cultuur Concreet blijkt dat in Kralingen-Crooswijk behoefte is aan muziek. Daarnaast is de ervaring van de cultuurregisseur dat er ook veel vraag is naar exposities.

Sluiten

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen en risico's cultuur in Kralingen-Crooswijk?

Kansen voor cultuur in Kralingen-Crooswijk zijn:

 • De ambitie in de wijkakkoorden om te komen tot twee goed uitgeruste locaties voor cultuurbeleving.
 • Het grote draagvlak voor cultuur binnen de gebiedsorganisatie en overige partijen in het gebied.
 • De alternatieve locaties voor programmering, zoals buitenlocaties de Botanische tuin of de pleinen en binnenlocaties van Speeltuin Oudedijk & Huizen van de Wijk.

Risico's voor cultuur in Kralingen-Crooswijk zijn:

 • Tekort aan (technisch uitgeruste) culturele ruimte maakt het moeilijk om bewoners te bereiken, moeilijk om te programmeren en moeilijk om initiatiefnemers in de wijk(en) te behouden. Er ligt veel druk op de schouders van een klein aantal initiatiefnemers, zij hebben een lange adem nodig om projecten te organiseren en verduurzamen.
 • Groei van het bewonersaantal vanwege nieuwbouw, maar gelijkblijvend LCP budget en voorzieningenniveau.
 • Verschillende grote maatschappelijke opgaven, zoals armoede, taalachterstand en gebrek aan sociale cohesie hebben invloed op de aanwezigheid van voldoende organisatiekracht en het bereiken van bewoners.
Sluiten

Inzet LCP

In Kralingen Crooswijk is er vanaf 2024 €91.200 budget voor Lokale culturele programmering te verdelen.

Ook een initiatief starten?

Neem contact op met jouw cultuurregisseur
Helena Holl
cultuurregisseur Kralingen - Crooswijk

Agenda

06 oktober 2020
Infosessie Kralingen - Crooswijk Lokale culturele programmering

"De cultuurregisseur is een katalysator voor kunst en cultuur in het gebied; verbindt mensen en motiveert hen om op vele manieren samen te werken."

Initiatiefnemer