Rotterdam

Kralingen - Crooswijk

Kralingen-Crooswijk is een typisch Rotterdamse lappendeken waar de levendigheid van de stad afgewisseld wordt met het groen van het Kralingse Bos en De Esch, waar je historische huizen en de skyline van Manhattan aan de Maas vindt en waar zowel 'oud geld' als nieuwe Nederlanders wonen. Het culturele leven in Kralingen-Crooswijk is volop in ontwikkeling en net zo divers als haar bewoners zijn. Dat biedt enorme kansen voor wie hier iets wil ondernemen.

54351
inwoners
76
initiatieven ondersteund
2
zwembaden zonder water
Vragen?

Hallo, ik ben Talitha, cultuurregisseur Kralingen-Crooswijk. Hulp nodig bij jouw project? Mail of bel me en we maken er samen iets moois van!

Cultuurscan Kralingen-Crooswijk

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders, locaties & programmering vind je in Kralingen-Crooswijk?

In Kralingen-Crooswijk is ruimte voor verbetering van de culturele infrastructuur. Vooral in wijken waar veel sociaaleconomische problemen spelen, is het een uitdaging om bewoners te inspireren ook via actieve of passieve cultuurparticipatie een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van zichzelf en hun directe omgeving. Daarvoor zijn bovendien goede ruimtes om kunst te ervaren en te beoefenen belangrijk en die zijn er nu te weinig.

Ankers, parels & ruwe diamanten
De cultuurregisseur werkt met veel kunst en cultuur initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten; spannende nieuwkomers met potentie. Voorbeelden hiervan zijn:

Anker

 • Van Smartlap tot Opera | Meezing festijn voor jong en oud in het hart van Crooswijk.
 • Kunstroute Kralingen-Crooswijk | Atelier-en kunstroute door het gebied voor kunstliefhebbers.
 • Stichting Muzikc | Organiseren klassieke concerten in o.a. Pro Rege voor en door jong en oud.

Parel

 • Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten | Voor 60+ers die hun theatertalenten willen ontdekken en verder ontwikkelen.
 • JazzPlus | Concerten voor de èchte jazzliefhebber, toegankelijk en kwalitatief.

Ruwe diamant

 • Tropicana Fest | 3-daags kunst- en muziekfestival van
  Guus Bok & NEON voor jong en oud.
 • Stichting Pottage | Creëren kunstzinnige experiences voor een brede doelgroep. Zij spelen in op sociale thema's.

Locaties
Het ontbreekt in alle wijken, met uitzondering van Kralingen Oost, aan goed uitgeruste locaties voor actieve en passieve cultuurparticipatie. Daarom is het gebied aangewezen op locaties die niet volledig uitgerust zijn om grotere producties te kunnen huisvesten als popconcerten, theater en tentoonstellingen. Er kan geen groei in het culturele aanbod in het gebied worden verwacht, als er letterlijk geen ruimte voor is. Het is een diepe wens om de buitenruimte nog beter te benutten voor het beleven van kunst en cultuur. Denk hierbij aan het Kralingse Bos, Schuttersveld, de Koeweide en verschillende tuinen in Kralingen.

Programmering
De programmering van de afgelopen jaren richtte zich voornamelijk op kinderen onder de 15 jaar en volwassenen van 55+. Het gebied is een mooie groei aan het doormaken doordat er nieuwe makers bijkomen die voor andere doelgroepen iets willen betekenen. Er is behoefte voor alle disciplines om meer vertegenwoordigd te worden. Van muziek tot kunst tot poëzie, noem maar op. Er is veel ruimte voor nieuwe ideeën, nieuwe initiatieven en initiatiefnemers die iets willen toevoegen aan het gebied. Er is 'van alles' een beetje, er mag dus 'van alles' veel meer. We zetten in op een divers aanbod, voor diverse doelgroepen, afgestemd op de behoeftes per wijk. Van taal tot talentontwikkeling, van jong tot oud en alles daar tussenin.

Cultureel klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in Kralingen-Crooswijk?

Het culturele klimaat in Kralingen Crooswijk is op dit moment nog volop in ontwikkeling. Dit biedt kansen voor partijen om hier te programmeren, omdat er nog relatief weinig (structureel) aanbod is. Het is daarom belangrijk om hier aan te jagen en actief in de wijk aanwezig te zijn.

Behoefte
Er is in Kralingen-Crooswijk behoefte aan structureel actief aanbod gericht op talentontwikkeling voor jongeren. Dit lokale talent moet ook een podium worden geboden. Daarnaast is er ruimte voor culturele activiteiten die aansluiten bij de behoefte van de bewoners en de verschillende groepen met elkaar verbinden. Op dit moment ontbreekt het in het hele gebied (m.u.v. Kralingen Oost) aan laagdrempelige, technisch goed uitgeruste ruimtes.

Draagvlak
Kralingen-Crooswijk vraagt om meer aanjagen van kunst en cultuur met als belangrijk doel talentontwikkeling van bewoners en de onderlinge verbinding. De cultuurregisseur werkt aan het versterken van het netwerk in het gebied. Het ontbreekt nog aan voldoende plannen die aansluiten bij de behoefte van de bewoners en plekken om die plannen tot uiting te brengen.

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen en risico's voor kunst & cultuur in Kralingen-Crooswijk?

Kansen voor kunst en cultuur in Kralingen-Crooswijk zijn:

 • Initiatiefnemers met buitengewone liefde voor het gebied blijven opstaan.
 • Versterken samenwerking met partners in de wijken om bewoners te inspireren actief te worden in de wijk.
 • Veel buitenlocaties bieden mogelijkheden en alternatieve locaties weten de weg naar cultuur te vinden.

Risico's voor kunst en cultuur in Kralingen-Crooswijk zijn:

 • Weinig ruimte voor groei cultureel aanbod door gelijkblijvend LCP budget.
 • Er zijn niet overal sleutelfiguren, waardoor het lastig is om kunst en cultuur in de wijk te verankeren.
 • Groot tekort aan toegankelijk, structureel lesaanbod voor kinderen en jongeren.

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in Kralingen-Crooswijk in op de volgende prioriteiten:

 • Vergroten van structureel laagdrempelig lesaanbod.
  Lokaal talent een podium bieden.
 • Culturele activiteiten die verschillende groepen met elkaar verbinden.
 • Bestaande infrastructuur (ankers & parels) behouden en/of verstevigen.

Inzet LCP

In Kralingen Crooswijk is er €53.120 budget voor Lokale culturele programmering te verdelen.

Hiervan wordt circa 40% ingezet voor structurele programmering, ongeveer 60% wordt gereserveerd voor
incidentele programmering en het experiment.

Ook een initiatief starten maar kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met jouw cultuurregisseur.

CONTACT

Financiële bijdrage
Cultuur Concreet kan culturele plannen in de wijken van Rotterdam financieel ondersteunen met een bijdrage Lokale culturele programmering (LCP). Als je voldoet aan onze criteria, kun je een bijdrage aanvragen.

Download de cultuurscan Kralingen-Crooswijk.

Agenda

06 oktober 2020
Infosessie Kralingen - Crooswijk Lokale culturele programmering

"Ik wil het gebied en zijn inwoners graag ondersteunen in jullie creativiteit. Tegelijkertijd hoop ik dat muziek, kunst en cultuur ons en dichterbij elkaar brengt."

Talitha Holl, cultuurregisseur Kralingen-Crooswijk