Lokale culturele programmering

Cultuur Concreet kan plannen voor kunst & cultuur in de wijken van Rotterdam steunen met een financiële bijdrage. Heb jij een idee voor lokale culturele programmering (LCP)? Doe de LCP check!

"Bekijk eerst de doelstellingen en prioriteiten voor LCP per gebied."

Prioriteiten

Een bijdrage moet worden ingezet om het cultuuraanbod aan te laten sluiten bij de wensen en behoefte van de inwoners van de wijk. Die zijn per gebied heel verschillend.

Om initiatiefnemers op weg te helpen, heeft Cultuur Concreet voor elk gebied een cultuurscan gemaakt. Hierin staan ook de prioriteiten waaraan een plan moet voldoen. Bekijk daarom de cultuurscan goed voor je een aanvraag doet.

Bekijk de prioriteiten per gebied

Centrum
Charlois
Delfshaven
Feijenoord
Hillegersberg-Schiebroek
Hoek van Holland
Hoogvliet
IJsselmonde
Kralingen-Crooswijk
Noord
Pernis
Prins Alexander
Rozenburg

Om jouw aanvraag administratief goed te kunnen verwerken, moet jouw plan minimaal één en maximaal zes maanden voor startdatum bij Cultuur Concreet binnen zijn.

Voorwaarden

Als je een financiële bijdrage van Cultuur Concreet ontvangt, verwachten wij dat jij o.a. mee werkt aan ons publieksonderzoek. Wij doen dit door middel van scheurbriefjes. Daarnaast zijn er nog een aantal andere belangrijke voorwaarden die je hier na kunt lezen.

Onze cultuurregisseurs begeleiden en beoordelen elk plan. Daarom heb je altijd eerst een adviesgesprek met de cultuurregisseur van jouw gebied. Zij letten bijvoorbeeld op:

• Sluit jouw plan aan bij bewoners en de prioriteiten van het gebied?
• Hoe bereik en betrek je de bewoners in het gebied?
• Is jouw plan praktisch en financieel uitvoerbaar?

Checklist

dOE DE lcp CHECK

Veel gestelde vragen

Wat is LCP?

LCP is bedoeld om het cultuuraanbod in de Rotterdamse wijken te versterken en dit zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoefte van de inwoners. De algemene doelen zijn:

 • Meer actieve & passieve cultuurparticipatie door meer Rotterdammers
 • Via een passend & toegankelijk aanbod van kunst & cultuur in alle gebieden van Rotterdam
 • Met oog voor de eigenheid van ieder gebied
Wat is het LCP budget per gebied?

Het cultuurbudget dat door de gemeente aan elk gebied is toegekend wordt - met uitzondering van Overschie - vanaf 2021 beheerd door een cultuurregisseur van Cultuur Concreet. Door de gemeente Rotterdam zijn voor 2021 de volgende budgetten voor Lokale culturele programmering vastgesteld:

 • Delfshaven € 141.665,07
 • Centrum € 31.834,96
 • Charlois € 135.950,57
 • Feijenoord € 178.549,57
 • Hillegersberg-Schiebroek € 76.137,92
 • Hoek v Holland € 65.249,20
 • Hoogvliet € 39.980,72
 • IJsselmonde € 48.542,08
 • Kralingen-Crooswijk € 55.191,68
 • Noord € 119.222,67
 • Overschie € 70.257,60
 • Pernis & Rozenburg € 26.764,64
 • Prins Alexander € 139.067,57

Het maximaal te verlenen totale bedrag is vastgesteld onder voorbehoud dat voldoende middelen door de gemeenteraad op de begroting beschikbaar worden gesteld.

Hoe is het LCP budget tot stand gekomen?

Het LCP budget per gebied is gebaseerd op de toegekende aanvragen Snelloket en Kunst & Cultuur in de gebieden in de jaren 2017, 2018 & 2019, waarbij daarnaast rekening is gehouden met het aantal inwoners van het betreffende gebied.

Wat doe ik als mijn initiatief in meerdere gebieden plaatsvindt?

Neem contact op met de cultuurregisseur in één van de gebieden. Zij stemmen onderling af.

Hoe vraag ik LCP aan in Overschie?

Het cultuurbudget dat door de gemeente aan elk gebied is toegekend wordt - met uitzondering van Overschie - vanaf 2021 beheerd door een cultuurregisseur van Cultuur Concreet. In Overschie kun je contact opnemen Herco Kruik, C-010 via info@scheurmailrotterdam.nl