Lokale culturele programmering

Cultuur Concreet kan culturele plannen in de wijken van Rotterdam financieel ondersteunen met een bijdrage Lokale culturele programmering (LCP). Als je voldoet aan onze criteria, kun je een bijdrage aanvragen. Onze cultuurregisseurs toetsen iedere aanvraag en bepalen of jouw idee in aanmerking komt.

Doelen

LCP is bedoeld om het cultuuraanbod in de Rotterdamse wijken te versterken en dit zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoefte van de inwoners. De algemene doelen zijn:

 • Meer actieve & passieve cultuurparticipatie door meer Rotterdammers
 • Via een passend & toegankelijk aanbod van kunst & cultuur in alle gebieden van Rotterdam
 • Met oog voor de eigenheid van ieder gebied

"Bekijk eerst de doelstellingen en prioriteiten voor LCP per gebied."

Prioriteiten

Een bijdrage moet worden ingezet om het cultuuraanbod aan te laten sluiten bij de wensen en behoefte van de inwoners van de wijk. Die zijn per gebied anders. Bekijk de prioriteiten per gebied.

Centrum  |  Charlois  |  Delfshaven  |   Feijenoord  |  Hillegersberg-Schiebroek  |  Hoek van Holland  |  Hoogvliet  |  IJsselmonde  | Kralingen-Crooswijk  |  Noord  |  Pernis  |  Prins-Alexander  |  Rozenburg

Veel gestelde vragen

Wat is het LCP budget per gebied?

Het cultuurbudget dat door de gemeente aan elk gebied is toegekend wordt - met uitzondering van Overschie - vanaf 2021 beheerd door een cultuurregisseur van Cultuur Concreet. Door de gemeente Rotterdam zijn voor 2021 de volgende budgetten voor Lokale culturele programmering vastgesteld:

 

 • Centrum € 30.000
 • Charlois € 128.000
 • Delfshaven € 133.300
 • Feijenoord € 151.000
 • Hillegersberg-Schiebroek € 71.700
 • Hoek van Holland € 61.400
 • Hoogvliet € 25.100
 • IJsselmonde € 45.700
 • Kralingen-Crooswijk € 51.900
 • Noord € 112.200
 • Pernis en Rozenburg € 25.200
 • Prins Alexander € 130.900

Het maximaal te verlenen totale bedrag is vastgesteld onder voorbehoud dat voldoende middelen door de gemeenteraad op de begroting beschikbaar worden gesteld.

Hoe is het LCP budget tot stand gekomen?

Het LCP budget per gebied is gebaseerd op de toegekende aanvragen Snelloket en Kunst & Cultuur in de gebieden in de jaren 2017, 2018 & 2019, waarbij daarnaast rekening is gehouden met het aantal inwoners van het betreffende gebied.

Wat doe ik als mijn initiatief in meerdere gebieden plaatsvindt?

Neem contact op met de cultuurregisseur in één van de gebieden. Zij stemmen onderling af.

Prioriteiten per gebied

Centrum

 • Stedelijk cultuuraanbod en lokale vraag/aanbod verbinden

 • Initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van de buitenruimte

 • Kunst & cultuuractiviteiten die laagdrempelig zijn qua inhoud, plek en prijs

 • Actief cultureel aanbod bevorderen

 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door jongeren

 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door ouderen

Naar alle gebieden 

Checklist

 • Sluit jouw plan aan bij wensen en behoefte van de inwoners?
 • Start jouw plan over minimaal 1 en maximaal 6 maanden?
 • Heb je de voorwaarden LCP bekeken en ga je hiermee akkoord?

dOE DE lcp CHECK

Let op: voor goedkeuring heb je altijd een adviesgesprek met één van onze cultuurregisseurs

Charlois

 • Uitbreiden van de culturele infrastructuur in/naar Pendrecht en Zuidwijk
 • Verbeteren van het culturele klimaat in Pendrecht en Zuidwijk door meer programmering voor jong en oud
 • Ruwe diamanten ondersteunen en/of experiment bevorderen
 • Rolmodellen uit de wijk inzetten jongerenprogrammering
 • Versterken culturele infrastructuur op heel Zuid door samenwerkingen stimuleren tussen Charlois, Feijenoord en IJsselmonde
 • Bestaande infrastructuur (ankers & parels) behouden en/of verstevigen

Naar alle gebieden 

Checklist

 • Sluit jouw plan aan bij wensen en behoefte van de inwoners?
 • Start jouw plan over minimaal 1 en maximaal 6 maanden?
 • Heb je de voorwaarden LCP bekeken en ga je hiermee akkoord?

dOE DE lcp CHECK

Let op: voor goedkeuring heb je altijd een adviesgesprek met één van onze cultuurregisseurs

Delfshaven

 • Ruimte en kansen blijven bieden aan nieuwe initiatieven, met name in de wijken Spangen, Oud-Mathenesse, Schiemond en het Nieuwe Westen

 • Aansturen op meer initiatieven met actieve participatie/talentontwikkeling, waarbij het accent ligt op aanbod voor kinderen en jongeren

 • Bestaande infrastructuur (ankers & parels) behouden en/of verstevigen

Naar alle gebieden 

Checklist

 • Sluit jouw plan aan bij wensen en behoefte van de inwoners?
 • Start jouw plan over minimaal 1 en maximaal 6 maanden?
 • Heb je de voorwaarden LCP bekeken en ga je hiermee akkoord?

dOE DE lcp CHECK

Let op: voor goedkeuring heb je altijd een adviesgesprek met één van onze cultuurregisseurs

Feijenoord

 • Behouden van de huidige culturele infrastructuur in de centrumwijken
 • Versterken van de culturele infrastructuur in Vreewijk
 • Uitbreiden en verbeteren van de culturele infrastructuur in de stadswijken en aanjagen van programmering
 • Ruwe diamanten ondersteunen en/of experiment bevorderen
 • Versterken culturele infrastructuur op heel Zuid door samenwerkingen stimuleren tussen Charlois, Feijenoord en IJsselmonde
 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door jongeren
 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door ouderen

Naar alle gebieden 

Checklist

 • Sluit jouw plan aan bij wensen en behoefte van de inwoners?
 • Start jouw plan over minimaal 1 en maximaal 6 maanden?
 • Heb je de voorwaarden LCP bekeken en ga je hiermee akkoord?

dOE DE lcp CHECK

Let op: voor goedkeuring heb je altijd een adviesgesprek met één van onze cultuurregisseurs

Hillegersberg-Schiebroek

 • Behoud van culturele ankers door o.a. ondersteuning bij verjonging bestuur/vrijwilligers

 • Ondersteuning nieuwe makers

 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door jongeren

 • Bestaande infrastructuur (ankers & parels) behouden en/of verstevigen

Naar alle gebieden 

Checklist

 • Sluit jouw plan aan bij wensen en behoefte van de inwoners?
 • Start jouw plan over minimaal 1 en maximaal 6 maanden?
 • Heb je de voorwaarden LCP bekeken en ga je hiermee akkoord?

dOE DE lcp CHECK

Let op: voor goedkeuring heb je altijd een adviesgesprek met één van onze cultuurregisseurs

Hoek van Holland

 • Professionalisering Hoekstee
 • Ruwe diamanten ondersteunen en/of experiment bevorderen
 • Talent jongeren ontwikkelen en zichtbaar maken
 • Bestaande infrastructuur (ankers & parels) behouden en/of verstevigen

Naar alle gebieden 

Checklist

 • Sluit jouw plan aan bij wensen en behoefte van de inwoners?
 • Start jouw plan over minimaal 1 en maximaal 6 maanden?
 • Heb je de voorwaarden LCP bekeken en ga je hiermee akkoord?

dOE DE lcp CHECK

Let op: voor goedkeuring heb je altijd een adviesgesprek met één van onze cultuurregisseurs

Hoogvliet

 • Meer passief en actief aanbod
 • Kunst & cultuuractiviteiten die laagdrempelig zijn qua inhoud, plek en prijs
 • Stimuleren van samenwerkingen tussen culturele initiatiefnemers
 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door ouderen
 • Talent jongeren ontwikkelen en zichtbaar maken
 • Bestaande infrastructuur (ankers & parels) behouden en/of verstevigen

Naar alle gebieden 

Checklist

 • Sluit jouw plan aan bij wensen en behoefte van de inwoners?
 • Start jouw plan over minimaal 1 en maximaal 6 maanden?
 • Heb je de voorwaarden LCP bekeken en ga je hiermee akkoord?

dOE DE lcp CHECK

Let op: voor goedkeuring heb je altijd een adviesgesprek met één van onze cultuurregisseurs

IJsselmonde

 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door ouderen

 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door jongeren

 • Wijkpartners inzetten voor actief en passief aanbod voor diverse doelgroepen.

 • Versterken culturele infrastructuur op heel Zuid door samenwerkingen stimuleren tussen Charlois, Feijenoord en IJsselmonde

Naar alle gebieden 

Checklist

 • Sluit jouw plan aan bij wensen en behoefte van de inwoners?
 • Start jouw plan over minimaal 1 en maximaal 6 maanden?
 • Heb je de voorwaarden LCP bekeken en ga je hiermee akkoord?

dOE DE lcp CHECK

Let op: voor goedkeuring heb je altijd een adviesgesprek met één van onze cultuurregisseurs

Kralingen-Crooswijk

 • Vergroten van structureel laagdrempelig lesaanbod

 • Lokaal talent een podium bieden

 • Culturele activiteiten die verschillende groepen met elkaar verbinden

 • Bestaande infrastructuur (ankers & parels) behouden en/of verstevigen

Naar alle gebieden 

Checklist

 • Sluit jouw plan aan bij wensen en behoefte van de inwoners?
 • Start jouw plan over minimaal 1 en maximaal 6 maanden?
 • Heb je de voorwaarden LCP bekeken en ga je hiermee akkoord?

dOE DE lcp CHECK

Let op: voor goedkeuring heb je altijd een adviesgesprek met één van onze cultuurregisseurs

Noord

 • Aanjagen initiatieven in achterblijvende wijken; Bergpolder, Provenierswijk, (Blijdorp)

 • Culturele activiteiten die verschillende groepen met elkaar verbinden

 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door jongeren

 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door ouderen

 • Bestaande infrastructuur (ankers & parels) behouden en/of verstevigen

Naar alle gebieden 

Checklist

 • Sluit jouw plan aan bij wensen en behoefte van de inwoners?
 • Start jouw plan over minimaal 1 en maximaal 6 maanden?
 • Heb je de voorwaarden LCP bekeken en ga je hiermee akkoord?

dOE DE lcp CHECK

Let op: voor goedkeuring heb je altijd een adviesgesprek met één van onze cultuurregisseurs

Pernis

 • Programmering in de Bonte Koe en op het Arie den Arendplein

 • Stimuleren van samenwerkingen tussen culturele initiatiefnemers

 • Actief cultureel aanbod bevorderen

 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door jongeren

 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door ouderen

Naar alle gebieden 

Checklist

 • Sluit jouw plan aan bij wensen en behoefte van de inwoners?
 • Start jouw plan over minimaal 1 en maximaal 6 maanden?
 • Heb je de voorwaarden LCP bekeken en ga je hiermee akkoord?

dOE DE lcp CHECK

Let op: voor goedkeuring heb je altijd een adviesgesprek met één van onze cultuurregisseurs

Prins Alexander

 • Meer passief en actief aanbod

 • Ruwe diamanten ondersteunen en/of experiment bevorderen

 • Rolmodellen uit de wijk inzetten jongerenprogrammering

 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door jongeren

 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door ouderen

 • Bestaande infrastructuur (ankers & parels) behouden en/of verstevigen

Naar alle gebieden 

Checklist

 • Sluit jouw plan aan bij wensen en behoefte van de inwoners?
 • Start jouw plan over minimaal 1 en maximaal 6 maanden?
 • Heb je de voorwaarden LCP bekeken en ga je hiermee akkoord?

dOE DE lcp CHECK

Let op: voor goedkeuring heb je altijd een adviesgesprek met één van onze cultuurregisseurs

Rozenburg

 • Passend aanbod gezin
 • Relatie tussen culturele keuzes op de scholen en het naschoolse aanbod
 • Inzet lokale kunstenaars voor passend aanbod
 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door jongeren
 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door ouderen
 • Bestaande infrastructuur (ankers & parels) behouden en/of verstevigen

Naar alle gebieden 

Checklist

 • Sluit jouw plan aan bij wensen en behoefte van de inwoners?
 • Start jouw plan over minimaal 1 en maximaal 6 maanden?
 • Heb je de voorwaarden LCP bekeken en ga je hiermee akkoord?

dOE DE lcp CHECK

Let op: voor goedkeuring heb je altijd een adviesgesprek met één van onze cultuurregisseurs