Rotterdam

Charlois

Charlois is een enorm divers gebied. Met aan de ene kant het stedelijke ‘Hart van Zuid’ - met het nieuwe Theater Zuidplein, de bibliotheek en ook het gelijknamige winkelcentrum -en aan de andere kant de groene tuinsteden zoals Pendrecht en Heijplaat. In Oud-Charlois is door de inzet van Kunstenzone Oud-Charlois rond de pittoreske historische dorpskern een aantrekkelijk woon-werkgebied gecreëerd, dat gekenmerkt wordt door een enorme betrokkenheid van bewoners, actieve kunstenaars en creatieve ondernemers. Woon je in Charlois dan is het Zuiderpark je achtertuin, waar je regelmatig een festival kunt bezoeken.

69377
inwoners
9
wijken
1
kunstenzone
Vragen?

Hallo, ik ben Marliza, cultuurregisseur Charlois. Hulp nodig bij jouw project? Mail of bel me en we maken er samen iets moois van!

Cultuurscan Charlois

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders, locaties & programmering vind je in Charlois?

In het algemeen staat de culturele infrastructuur in Charlois er niet slecht voor; overal zijn wel ankers, parels of ruwe diamanten. Maar niet elke wijk heeft ze allemaal en de ene wijk heeft er ook (veel) meer dan de andere wijk. Qua ruimtes is er ook veel verschil per wijk; de ene wijk heeft ze in (bijna) alle soorten en maten en de andere wijk heeft er maar een paar. Er moet in Charlois op een creatievere manier gekeken worden naar wat een plek voor culturele programmering kan zijn.

Ankers, parels & ruwe diamanten
De cultuurregisseur werkt met veel kunst en cultuur initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten; spannende nieuwkomers met potentie. Voorbeelden hiervan zijn:

Anker

 • Oude Kerk Charlois | Locatie die - naast een eigen uziekprogramma - ook open staat voor samenwerking voor alle vormen van cultuur.

Parel

 • Alle Ruimte | In de programma’s van Alle Ruimte gaan kinderen en jongeren aan de slag in de werkplaatsen van vakmensen en kunstenaars uit de wijk.

Ruwe diamant

 • De Nieuwe Nachtegaal | Wijkvereniging die de binding tussen bewoners in de wijk wil bevorderen. Overkoepelt (culturele)
  activiteiten die voor en door bewoners worden georganiseerd.

Locaties
De wijk Zuidplein is gezegend met hét theater van Charlois, Theater Zuidplein. Een theater met oog voor de wijk. Andere wijken beschikken niet over volwaardige podia, maar wel over andere ruimtes die geschikt zijn om culturele programmering neer te zetten, eventueel met inhuur van de juiste techniek.

Programmering
In het hele gebied wordt elke doelgroep wel bediend en komt elke discipline aan bod, maar het aanbod kan wel beter worden verdeeld in Charlois. De wijken onder het Zuiderpark verdienen wel wat extra aandacht. Je ziet wat witte vlekken in Pendrecht (kinderrijke wijk, maar weinig passief cultuuraanbod) en Zuidwijk (weinig aanbod voor ouderen en jongeren). Vaak wordt er gezegd dat bewoners van deze wijken terecht kunnen in een andere wijk, maar dit is lang niet altijd (financieel) haalbaar.

Cultureel klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in Charlois?

Kunst en cultuur zit in het DNA van Charlois, maar niet overal en bij iedereen. Daarnaast is het culturele klimaat nog wat fragiel. Daarom is het belangrijk om te behouden wat er is en dit ook te versterken.

Draagvlak
In Charlois zijn de initiatiefnemers voor het grootste deel lokale culturele partijen of cultureel professional. Daar zit wel een nuance in: een groot deel van de lokale culturele partijen of cultureel professionals is namelijk óók bewoner. Kunst en cultuur zit in het DNA van Charlois, maar dit geldt niet voor alle bewoners, omdat de uitdagingen op bijvoorbeeld het gebied van armoede, laaggeletterdheid en werkloosheid groot zijn. Er zijn in Charlois voldoende niet-culturele partijen om mee samen te werken als het gaat om kunst en cultuur en dat wordt dan ook veel gedaan.

Behoefte
In heel Charlois is er een grote behoefte aan continuïteit bij projecten en programmering: vertrouwde gezichten, terugkeer van succesvolle initiatieven. Ook is er behoefte aan meer locaties: werk/studio ruimtes, een kleinschalig podium en een middelgroot podium worden gemist. Jongeren missen een plek waar ze zich thuis kunnen voelen en op een laagdrempelige manier hun kunstzinnige talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Een plek waar de deur open staat en er op een positieve manier gekeken wordt naar wat ze willen, kunnen en nodig hebben.

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen en risico's voor kunst & cultuur in Charlois?

Kansen voor kunst en cultuur in Charlois zijn:

 • Ruwe diamanten behouden in eigen wijk. Meer vertrouwen geven aan deze groep en als rolmodellen inzetten voor jongerenprogrammering in hun eigen wijk.
 • Samenwerkingen aansporen tussen scholen en kunstenaars om de culturele programmering op scholen te versterken.
 • Versterken van laagdrempelige initiatieven en locaties met groot bereik en professionele aanpak.
 • Verbinding met andere gebieden op Zuid behouden en versterken.

Risico’s voor kunst en cultuur in Charlois zijn:

 • Gebrek aan (financiële) continuïteit initiatiefnemers.
 • Veel jonge cultureel ondernemers zijn actief op veel plekken maar niet per se in de eigen wijk.
 • Onvoldoende ruimte om cultuur te maken/beleven.
 • Weinig ruimte voor groei cultureel aanbod door gelijkblijvend LCP budget.

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in Charlois in op de volgende prioriteiten:

 • Uitbreiden van de culturele infrastructuur in/naar Pendrecht en Zuidwijk.
 • Verbeteren van het culturele klimaat in Pendrecht en Zuidwijk door meer programmering voor jong en oud.
 • Ruwe diamanten ondersteunen en/of experiment bevorderen.
 • Rolmodellen uit de wijk inzetten voor jongerenprogrammering.
 • Versterken culturele infrastructuur op heel Zuid door samenwerkingen stimuleren tussen Charlois, Feijenoord en IJsselmonde.
 • Bestaande infrastructuur (ankers & parels) behouden en/of verstevigen.

Inzet LCP

In Charlois is er € 130.848 programmabudget te verdelen.

Hiervan wordt circa 55% ingezet voor structurele programmering, 45% wordt gereserveerd voor incidentele programmering en het experiment.

Ook een initiatief starten maar kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met jouw cultuurregisseur.

CONTACT

Financiële bijdrage
Cultuur Concreet kan culturele plannen in de wijken van Rotterdam financieel ondersteunen met een bijdrage Lokale culturele programmering (LCP). Als je voldoet aan onze criteria, kun je een bijdrage aanvragen.

Download de cultuurscan.

Agenda

"Samen met jullie hoop ik cultuur nog meer een plek te geven én te laten zien wat voor prachtigs er allemaal verborgen zit in Rotterdam Zuid, want Zuid verdient het om geliefd te zijn!"

Marliza Driessen, cultuurregisseur Charlois