Rotterdam

Overschie

Overschie is een historisch dorp aan de rand van Rotterdam. Het gebied is groot qua oppervlakte, maar bescheiden in aantal inwoners. Aan de Schie, in de pittoreske oude stadskern, klopt het culturele hart van Overschie, met de Grote Kerk, het museum Oud Overschie en wijktheater 'In de Lugt'. Naast deze ankers is er in dit gebied nog voldoende ruimte voor nieuwe initiatiefnemers.

19378
inwoners
6
wijken

Cultuurscan Overschie

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders, locaties & programmering vind je in Overschie?

In de oude dorpskern van Overschie bevinden zich de locaties waar het gros van de culturele activiteiten wordt gerealiseerd en geconsumeerd. Op deze voorzieningen wordt veel geleund en zij zijn daarom onmisbaar voor het gebied. Het ontbreekt in Overschie volledig aan oefenruimtes en laagdrempelige ruimtes waar geëxperimenteerd kan worden. Deze behoefte is er wel en de aanwezigheid van dergelijke ruimtes kan leiden tot een grotere en actievere hoeveelheid makers in het gebied. Ook is er een sterke behoefte om actieve bewoners en organisaties dichter bij elkaar te brengen en samen te werken.

Ankers, parels & ruwe diamanten
De cultuurregisseur werkt met veel kunst en cultuur initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten; spannende nieuwkomers met potentie. Voorbeelden hiervan zijn:

Anker

 • Wijktheater In De Lugt | Voormalig LCC en dé locatie voor (podium) kunst en cultuur. Naast het faciliteren van culturele activiteiten worden hier ook producties ontwikkeld door Stichting Cultuurrijk.
 • Museum Oud Overschie | Historisch museum van Overschie dat wisselende exposities en activiteiten biedt die de rijke geschiedenis van het gebied tentoonstellen, gedragen door vrijwilligers.
 • Huis van de Wijk 'De Halte' | Belangrijke laagdrempelige ontmoetingsplaats waar uiteenlopende activiteiten voor diverse doelgroepen worden georganiseerd.

Parel

 • Bob van der Lugt | Cultureel ondernemer en bewoner die jaarlijks gemiddeld vier community musicals organiseert en schrijft.
 • Zie Overschie | Twee maandelijks evenement in de oude dorpskern met als doelstelling het verbinden van bewoners van Overschie met wisselende thema's.

Ruwe diamant

 • Wibbine Kien | Samen met haar man eigenaar van boerderij Driebergen en programmeur NSRT. Hard op weg de boerderij te ontwikkelen tot een nieuwe culturele locatie voor Overschie.

Locaties
Overschie heeft een beperkt aanbod aan programmeerbare locaties. Grote binnen ruimtes voor 350 of meer bezoekers ontbreken. Middel- en kleine binnenruimtes (bijvoorbeeld de Grote Kerk) zijn aanwezig, maar voldoen niet aan de behoefte van alle bewoners. Het Sidelingepark is een centraal gebied voor 2.500 bezoekers in de buitenruimte. Middel tot kleine buitenruimtes ontbreken in Overschie. Buitenruimtes waar beginnende initiatiefnemers veilig kunnen experimenteren en ontwikkelen ontbreken ook.

Programmering
Het merendeel van de culturele initiatieven betreft podiumkunst en muziekeducatie gerelateerde activiteiten. Beeldende kunst is in Overschie niet vertegenwoordigd. Het aanbod voor ouderen is redelijk stabiel. Er is veel behoefte aan het aanjagen en behouden van langlopende culturele programma's voor jongeren.

Sluiten

Cultureel klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in Overschie?

Het culturele klimaat van Overschie is onder de maat. Veel initiatief nemers behoeven veel ondersteuning bij het realiseren van hun activiteiten. LCP is noodzakelijk voor het vast houden van ankers en het doen opstaan van ruwe diamanten. In nieuwbouwwijken Park16Hoven, De Entree en Kleinrijk is dit zelfs essentieel, anders blijft cultuurparticipatie hier uit.

Behoefte
Overschie is zeer divers qua bevolkingssamenstelling en daarom is er vooral behoefte aan verbindende evenementen waar alle doelgroepen en bevolkingsgroepen zich toe aangetrokken voelen. Er is veel behoefte aan kunst die de leefbaarheid in de buitenruimte kan verhogen. Er is weinig tot geen professionele kunst te zien in de wijk. Onder jongeren is er behoefte aan een breder aanbod naast de muziek gerelateerde activiteiten.

Draagvlak
Hoewel er veel initiatieven door bewoners van Overschie worden georganiseerd (70% van alle door Cultuur Concreet ondersteunde initiatieven) is er ook een grote groep bewoners die niet participeert in deze activiteiten. Voor een relatief klein gebied zijn er veel kleine culturele initiatieven, maar deze worden lang niet altijd even goed bezocht. Het zijn met name de bewoners van de nieuwbouwwijk Park16Hoven die weinig deelnemen in de culturele activiteiten in Overschie.

Sluiten

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen en risico's voor kunst & cultuur in Overschie?

Kansen voor kunst en cultuur in Overschie zijn:

 • De bevolkingsgroei in Overschie biedt kansen voor een breder en beter bezocht cultureel programma, mits deze nieuwe bewoners aangesproken en geïnspireerd worden om hiervan onderdeel uit te maken.
 • Door bekende en/of professionele cultuurmakers naar Overschie te halen, kan het imago van het gebied versterkt worden. Op dit moment heerst het idee dat bewoners voor het professionele cultuur aanbod niet in Overschie moeten zijn; hier valt winst te behalen.
 • Ook liggen er kansen door een sterk samenwerkingsverband te creëren tussen welzijnsorganisaties (WMO), culturele instellingen en bewoners om tot een breder cultureel programma te komen. Dit kan ook in het kader van preventie ingezet worden onder probleemjongeren in de wijk.

Risico's voor kunst en cultuur in Overschie zijn:

 • Kunst en cultuur zijn niet vanzelfsprekend in Overschie. Er is een redelijk kleine groep actieve bewoners en instellingen, als deze groep weg valt komt het culturele leven stil te staan.
 • Het culturele aanbod is grotendeels afhankelijk van de inzet van de cultuurregisseur als het gaat om het aanjagen en aandragen van nieuwe initiatieven en van het LCP budget voor de financiering van het aanbod (voornamelijk dat van de culturele ankers). Zonder deze middelen komt het culturele leven moeilijk tot stand.
 • In Overschie komt het culturele aanbod voornamelijk van bewoners die kleinschalige activiteiten organiseren. Een professionaliseringsslag maken blijft grotendeels uit. Dit resulteert in diverse ad hoc projecten
  die geen continuïteit bieden. Er zijn geen tot weinig culturele evenementen met bekendheid en uitstraling die alle inwoners aanspreken.
Sluiten

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in Overschie in op de volgende prioriteiten:

 • Stimuleren van cultuurparticipatie van de nieuwe bewoners van de nieuwbouwwijken.
 • Aanjagen van culturele projecten voor en door jongeren.
 • Samenwerking en kruisbestuiving tussen culturele aanbieders, welzijnsorganisatie en bewoners versterken, die bijdragen aan het culturele aanbod in Overschie.
Sluiten

Ook een initiatief starten maar kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met jouw cultuurregisseur.

Download de cultuurscan Overschie.

Agenda