Rotterdam

Delfshaven

In Delfshaven leven ruim 76 duizend mensen met elkaar samen in een bijzondere mix van grootstedelijke allure, een historische haven en typische volksbuurten. Delfshaven is een ontwikkelgebied voor veel creatieve ondernemers, die open staan voor samenwerking. Voor cultuur dichtbij kun je in het gebied rekenen op enthousiaste bewoners met initiatief tot professionele culturele partijen om bij aan te sluiten. Delfshaven bruist van de ideeën en zin!

76983
inwoners
8
wijken
52
% eenpersoonshuishoudens
Vragen?

Hallo, ik ben Najel, cultuurregisseur Delfshaven. Hulp nodig bij jouw project? Mail of bel me en we maken er samen iets moois van!

Cultuurscan Delfshaven

download cultuurscan Delfshaven

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in Delfshaven in op de volgende prioriteiten:

  • Ruimte blijven bieden aan nieuwe initiatieven, cultureel aanbod en cultuurparticipatie in de “vergeten wijken” (Schiemond, Spangen, Nieuwe-Westen en Oud-Mathenesse / Witte Dorp).
  • Nadruk leggen op talentontwikkeling, cultuurparticipatie of sociale cohesie voor kinderen en jongeren uit diverse communities.
  • Versterking van de samenwerking tussen bewoners, lokale initiatiefnemers en lokale culturele instellingen.
Sluiten

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders, locaties & programmering vind je in Delfshaven?

Locaties en initiatiefnemers zijn de basis van de culturele infrastructuur van een gebied. De culturele infrastructuur is in sommige wijken van Delfshaven veel sterker dan in andere wijken. De grote concentratie van locaties en initiatieven op Coolhaveneiland staat in contrast met de lage concentratie in bijvoorbeeld Oud-Mathenesse. De wijken Middelland, Historisch Delfshaven en Bospolder-Tussendijken bieden het meeste aanbod. De focus van Cultuur Concreet ligt op meer cultuuraanbod in de ‘vergeten wijken’  (Schiemond, Oud-Mathenesse / Witte Dorp, Spangen en Nieuwe Westen), waarbij de bewoners actief betrokken worden. Dit laat hen laten zien hoe zij kunnen bijdragen aan het culturele leven in hun gemeenschap. Daarnaast is er bij vrijwel alle initiatiefnemers een behoefte aan samenwerking en versterking van elkaar door te komen tot een gezamenlijke visie op identiteit en cultuur in Delfshaven.

Locaties
In Delfshaven is er een mix van kleine, middelgrote en grote locaties verspreid, maar er is geen evenredige spreiding. De wijken Coolhaveneiland, Historisch Delfshaven en M4H hebben voldoende locaties. De wijken Oud-Mathenesse / Witte Dorp, Schiemond, Spangen, en Nieuwe-Westen hebben een gebrek aan laagdrempelige en programmeerbare plekken. In Delfshaven zijn er twee grote buitenlocaties: Heemraadsplein (tot 2.500 bezoekers) en Llloyd Multiplein (10.000 t/m 50.000 bezoekers). Verspreid over Delfshaven zijn in de buitenruimte organisatieplekken. In het Nieuwe Westen, Spangen, Schiemond en Oud-Mathenesse / Witte Dorp zijn er relatief weinig plekken. De cultuurregisseur zet in op herbestemming van bestaande gebouwen en locaties als ruimte voor culturele activiteiten in de achterblijvende wijken.

Initiatiefnemers
De cultuurregisseur werkt met veel culturele initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten - spannende nieuwkomers met potentie. De begeleiding van deze initiatiefnemers is maatwerk. Over het algemeen hebben de partijen in Delfshaven gemiddelde ondersteuning van de cultuurregisseur nodig. Met name op het gebied van ontwikkelen en uitbouwen van hun initiatief. In de wijken Nieuwe Westen, Spangen, Schiemond en Oud-Mathenesse / Witte Dorp is er meer en brede ondersteuning nodig. Dit door een tekort aan kennisdeling in het netwerk.

Sluiten

Cultureel klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in Delfshaven?

De programmering van en het draagvlak voor cultuur zijn de basis van het cultureel klimaat in een gebied. Delfshaven is een populair gebied voor culturele activiteiten en initiatieven, maar dit brengt ook risico's met zich mee. Zo moet er meer een balans komen tussen behoud van wat er is en nieuwe experimenten. De mate waarin bewoners deelnemen aan cultuuractiviteiten hangt af van hun sociaaleconomische status, achtergrond en toegankelijkheid van het aanbod. Dit verschilt sterk per wijk. Hierdoor verschilt het culturele klimaat in Delfshaven per wijk en soms zelfs per buurt. De behoefte is er om de infrastructuur en het klimaat in alle wijken van Delfshaven te verbeteren. Dit is inclusief de ontwikkeling van meer culturele faciliteiten in en het aantrekken van meer professionele cultuurinitiatieven naar de vergeten wijken.

Programmering
Een breed cultuuraanbod in Delfshaven is in ontwikkeling. Hierbij is er aandacht voor kleinschalige, laagdrempelige en lokale culturele programma’s. Denk aan workshops, buurtevenementen, theater en muziek voor verschillende leeftijdsgroepen die gericht zijn op cultuurbeleving, ontmoeting en talentontwikkeling. De programmering wordt voornamelijk gemaakt door initiatiefnemers die in de wijk wonen of werken en bekend zijn met de wijk en betrokkenheid van bewoners willen stimuleren. Extra inspanning is vereist om een passend aanbod te ontwikkelen voor de diverse communities en identiteiten in Delfshaven. Ook is er meer samenwerking nodig tussen de verschillende domeinen als sport, onderwijs en eventueel wijkoverstijgende initiatieven. Het aanbod voor en door jongeren en kinderen georganiseerd mist nog continuïteit, met name in de vergeten wijken. Verder is er veel vraag en aanbod van beeldende kunstprojecten, onder andere ter verbetering van de leefomgeving en sociale cohesie.

Draagvlak

Het draagvlak voor cultuur in Delfshaven is hoog. Het (concept) wijkakkoord is nog onbekend. Wel is zeker dat cultuur binnen andere domeinen wordt ingezet, bijvoorbeeld door speeltuinen, sport, welzijn en veiligheid. Zo kunnen zij een breder aanbod aanbieden dat passend is bij de wijken. De cultuurregisseur ziet hier nog kansen, bijvoorbeeld door cultuur onder de aandacht te brengen bij andere domeinen en samenwerkingsverbanden aan te halen met diverse domeinen. In Oud-Mathenesse / Witte Dorp ligt er een kans om de samenwerking met de stadsmarinier verder uit te bouwen.

Behoefte
Uit publieksonderzoek door Cultuur Concreet blijkt dat in Delfshaven behoefte is aan muziek, workshops en film. De cultuurregisseur heeft gemerkt dat er veel vraag is naar kleinschalige, laagdrempelige, lokale culturele programmering in de buitenruimte, met ontmoeting als belangrijk aspect. Uit onderzoek van Gemeente Rotterdam blijkt onder andere dat 50% van de bewoners van Delfshaven een keer per maand of vaker gebruik maakt van lokale culturele voorzieningen. Wel zijn er grote verschillen in de mate van deelname aan culturele activiteiten tussen verschillende communities in Delfshaven.

 

Sluiten

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen en risico's voor cultuur in Delfshaven?

Kansen voor cultuur in Delfshaven zijn:

  • Enthousiaste initiatiefnemers, een rijk cultureel klimaat en de mogelijkheid om aan te sluiten bij ontwikkelingen in de omgeving.
  • Om het culturele aanbod inclusiever te maken, is er ruimte om laagdrempelige activiteiten in Schiemond, Spangen, Nieuwe-Westen en Oud-Mathenesse / Witte Dorp verder te ontwikkelen.
  • Het groeiende jongerenaanbod biedt mogelijkheden voor samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende partijen.

Risico's voor cultuur in Delfshaven zijn:

  • De beperkte beschikbaarheid van financiële middelen, met name voor jongerenprogrammering en experimentele projecten, kan de groei en continuïteit van culturele initiatieven belemmeren.
  • De culturele infrastructuur en het cultuuraanbod in de “vergeten wijken” is kwetsbaar en vereist extra aandacht.
  • Weinig verbinding en samenwerking tussen organisaties en initiatieven Delfshaven breed.
Sluiten

Inzet LCP

In Delfshaven is er vanaf 2024 €136.348 budget voor Lokale culturele programmering te verdelen.

Ook een initiatief starten?

Neem contact op met jouw cultuurregisseur
Najel Monteiro
cultuurregisseur Delfshaven

Agenda

21 september 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
07 september 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
17 augustus 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
06 juli 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
22 juni 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
01 juni 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
06 oktober 2020
Infosessie Delfshaven Lokale culturele programmering

"De cultuurregisseur heeft een helicopterview, koppelt iedereen altijd aan elkaar en samen met jou op zoek gaat naar de juiste oplossing voor jouw culturele uitdaging."

Initiatiefnemer