Rotterdam

Delfshaven

In Delfshaven leven bewoners van divers pluimage en met verschillende leefstijlen zij aan zij. Het is een ontwikkelgebied voor creatieve ondernemers, een bijzondere mix van wonen met grootstedelijke allure èn typische volksbuurten, met in het midden Historisch Delfshaven; een pittoresk stukje stad met een rijk verleden en veel historische gebouwen. En met metro, tram, bus of op de fiets zit je zo in het centrum van de stad.

76774
inwoners
99
initiatieven ondersteund
23
% initiatieven door bewoners
Vragen?

Hallo, ik ben Najel, cultuurregisseur Delfshaven. Hulp nodig bij jouw project? Mail of bel me en we maken er samen iets moois van!

Cultuurscan Delfshaven

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders, locaties & programmering vind je in Delfshaven?

De culturele infrastructuur is in sommige wijken van Delfshaven veel sterker dan in andere. Met een grote concentratie van professionele stedelijke partijen op Coolhaveneiland, in contrast met een lage concentratie van culturele initiatiefnemers en organisaties in Oud-Mathenesse bijvoorbeeld. Met betrekking tot festivals en evenementen wordt gewerkt aan meer samenhang en samenwerking. Dit zal in de komende jaren de infrastructuur hopelijk versterken.

Ankers, parels & ruwe diamanten
De cultuurregisseur werkt met veel kunst en cultuur initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten; spannende nieuwkomers met potentie. Voorbeelden hiervan zijn:

Anker

 • Kinderatelier Punt 5 | Kunstlessen vanuit een veelheid van beeldende disciplines.
 • Grounds | Podium voor eigenwijze, grensverleggende muziek uit alle muzikale windstreken met een focus op jong talent.
 • Wijkpaleis | Makers en bewoners werken samen aan een wijkbedrijf, waarin buurtgenoten door het 'samen maken' elkaar ontmoeten en leren van elkaars kennis en kunde.

Parel

 • Poundcake Studios | Muziekstudio waar individuele ontplooiing centraal staat, ondersteund door jongerenwerk en muzikanten.
 • De Kroon | Bedrijfsverzamelgebouw met kantoren, meerdere loodsen, ateliers, een camping, muziekstudio's en een grote buitenruimte.
 • Formaat | Werkplaats voor participatief drama, die zich inzet voor mensen met een achterstandspositie en/of het moeilijk vinden om mee te doen in de samenleving.

Ruwe diamant

 • Niek Verschoor | Kunstenaar en organisator werkt met (oud) studenten van de Willem de Kooning Academie in en voor de wijk vanuit een expositieplek en verschillende werkplaatsen.
 • Exotea | Galerie en plek voor workshops, themavergaderingen en netwerkactiviteiten.
 • Art Academie Rotterdam | Docenten, West Givner en Nathalie Jang bieden tekenlessen aan voor volwassenen en kinderen uit de buurt.

Locaties
Verspreid over heel Delfshaven is er een mix van kleine, middelgrote en grote locaties te vinden voor programmering. Deze zijn echter niet gelijk verdeeld over het gebied. Een aantal wijken en buurten heeft daardoor vooral een gebrek aan laagdrempelige en programmeerbare
plekken binnen. Delfshaven breed is er een tekort aan studioruimte.

Programmering
In de afgelopen jaren is de programmering in Delfshaven steeds meer verschoven naar aanbod van festivals en evenementen. Om een bredere basis en vaardigheden te geven aan kinderen en jongeren is het wenselijk het aanbod meer te richten op het bieden van workshoptrajecten en cursussen. De programmering komt nu veelal tot stand vanuit de initiatiefnemers zelf. Waarvan overigens een substantieel deel wel in Delfshaven woont en/of de wijk goed kent en waarbij wijkbewoners ook worden betrokken.

Cultureel klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in Delfshaven?

Het culturele klimaat in Delfshaven verschilt enorm per wijk. Dit heeft alles te maken met de interesses van bewoners en het verschil in de hoeveelheid kunst- en cultuuraanbod in de wijken en daarmee dus het in aanraking komen met kunst en cultuuractiviteiten.

Draagvlak
In het gebied worden traditiegetrouw veel kunst en cultuur activiteiten in de wijken georganiseerd. Trekkers zijn in de meeste gevallen culturele professionals, dan wel bewoners of lokale culturele partijen. Binnen al de verschillende gemeentelijke programma's in Delfshaven: Wijkverbeterplan Mathenesse aan de Maas, Veerkrachtig BoTu, Mooi, Mooier, Middelland en Stadscultuur Historisch Delfshaven en Coolhaveneiland, speelt cultuur een belangrijke rol. Vanuit bewoners, lokale partijen en gemeente is veel vraag naar beeldend kunstprojecten ter verbetering van de leefomgeving.

Behoefte
Er is behoefte aan kleinschalige, laagdrempelige, lokale culturele programmering waarbij ook ontmoeting een belangrijke rol speelt. Verder is er behoefte om laagdrempelig aanbod te hebben voor de kinderen en jongeren uit de wijk, o.a. gericht op talentontwikkeling. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan met de pleinprogrammering op de diverse pleinen en in de vorm van actieve participatie in workshops. Daarnaast zoekt men naar meer samenhang tussen 'gevestigde' instellingen, initiatiefnemers, bewoners en ondernemers om gezamenlijk op te trekken in een aantrekkelijke programmering. Voor heel Delfshaven geldt dat er behoefte is aan studioruimte.

 

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen en risico's voor kunst & cultuur in Delfshaven?

Kansen voor kunst en cultuur in Delfshaven zijn:

 • Veel enthousiaste initiatiefnemers.
 • Rijk cultureel klimaat met diverse culturele instellingen.
 • Aansluiten bij de ontwikkelingen in M4H, Wijkverbeterplan Mathenesse aan de Maas, Veerkrachtig BoTu, Mooi, Mooier, Middelland, Stadscultuur Historisch Delfshaven en Coolhaveneiland.

Risico's voor kunst en cultuur in Delfshaven zijn:

 • Weinig ruimte voor groei cultureel aanbod en experiment door gelijkblijvend LCP budget.
 • Versnippering door weinig samenwerking en losse initiatieven.

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in Delfshaven in op de volgende prioriteiten:

 • Ruimte en kansen blijven bieden aan nieuwe initiatieven, met name in de wijken Spangen, Oud Mathenesse, Schiemond en
  het Nieuwe Westen.
 • Aansturen op meer initiatieven met actieve participatie/talent ontwikkeling, waarbij het accent ligt op aanbod voor kinderen
  en jongeren.
 • Bestaande infrastructuur (ankers & parels) behouden en/of verstevigen.

Inzet LCP

In Delfshaven is er €136.348 programmabudget te verdelen.

Hiervan wordt circa 55% ingezet voor structurele programmering, 45% wordt gereserveerd voor incidentele programmering en het experiment.

Ook een initiatief starten maar kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met jouw cultuurregisseur.

CONTACT

Financiële bijdrage
Cultuur Concreet kan culturele plannen in de wijken van Rotterdam financieel ondersteunen met een bijdrage Lokale culturele programmering (LCP). Als je voldoet aan onze criteria, kun je een bijdrage aanvragen.

Download de cultuurscan.

Agenda

22 juni 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
06 juli 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
17 augustus 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
07 september 2023
Spreekuur Cultuur Zuid
21 september 2023
Spreekuur Cultuur Zuid

"Ik ben dol op dit gebied, met alle uitdagingen, verrassingen, diversiteit en de enorme hoeveelheid initiatieven. Het is nooit saai in Delfshaven."

Menno Rosier, cultuurregisseur Delfshaven