Wie we zijn

Cultuur Concreet gelooft in de kracht van #cultuurdichtbij. Daarom staan wij voor cultuur in de wijken van Rotterdam. Met cultuurregisseurs in alle gebieden van de stad helpen we Rotterdammers om grote en kleine ideeën daar waar te maken. Cultuur Concreet is de enige onafhankelijke intermediaire organisatie in Rotterdam die cultuur in de wijken al ruim twintig jaar stimuleert.

meer over #cultuurdichtbij

Wat we doen

Cultuur Concreet brengt Rotterdammers dichtbij huis in aanraking met cultuur. Wij ondersteunen laagdrempelige en toegankelijke culturele activiteiten in de wijk, passend bij de behoeften van de bewoners; van hiphop in Hoek van Holland tot poëzie in Prins Alexander.

Cultuur dichtbij bevordert cultuurparticipatie, ook onder Rotterdammers voor wie cultuur niet vanzelfsprekend is. Het zorgt voor talentontwikkeling, ontmoeting en sociale cohesie; voor leefbare en levendige wijken. Het draagt concreet bij aan de aanpak van relevante vraagstukken als veiligheid, eenzaamheid en kansengelijkheid. Cultuur in de wijk vormt de humuslaag van een gezond cultureel ecosysteem in de stad.

De cultuurregisseur helpt dromen mee realiseren door de weg te wijzen en op stimulerende wijze kritisch mee te denken.

Initiatiefnemer

Hoe we werken

In de wijk

Ondersteuning IN de wijken van culturele initiatiefnemers | Cultuur Concreet bevordert cultuurparticipatie voor alle Rotterdammers, door het aanjagen van een passend aanbod.

Naar de wijk

Schakelfunctie NAAR de wijken voor culturele instellingen | Cultuur Concreet slaat een brug tussen lokale culturele initiatiefnemers en stedelijke culturele partijen. 

Over de wijk

Kennis en communicatie OVER cultuur in de wijken voor stakeholders binnen én buiten het culturele domein | Cultuur Concreet wil de deskundigheid over cultuur dichtbij bevorderen. 

Met & voor wie

De cultuurregisseur werkt met veel kunst en cultuur initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden en versterkt kunnen worden en ruwe diamanten - spannende nieuwkomers met potentie. De begeleiding van deze initiatiefnemers is maatwerk. Deze groep is vaak niet georganiseerd; geen formeel instituut, instelling of vereniging. Het is een heel diverse club van creatieve makers tot actieve bewoners met een enorme drive iets te willen doen voor hun eigen directe omgeving. Dit doen zij veelal zonder winstoogmerk, als informele groep of stichting. Uit onderzoek blijkt dat juist deze initiatiefnemers - actief in de haarvaten van de stad – een doelgroep bereikt voor wie cultuur niet per se vanzelfsprekend is.

Bij de uitvoering van ons werk zijn wij concreet, relevant en persoonlijk– want dat zijn onze kernwaarden.

Aanpak

Cultuur Concreet heeft een aanpak ontwikkeld, afgeleid van de plan-do-check-act cirkel. Centraal in de cirkel staan de cultuurregisseurs van Cultuur Concreet, die werken vanuit de gebieden. Zij beschikken over een aantal instrumenten, namelijk:

  • Gebiedsanalyse met prioriteiten voor cultuur; de cultuurscan
  • Deskundige advisering van culturele initiatiefnemers
  • Laagdrempelig beschikbaar programmeringsbudget (LCP)
  • Structureel publieksonderzoek
  • Evaluatie en aanscherping van analyse

Programma's

Lokale Culturele Programmering (LCP)

Cultuur Concreet kan plannen voor cultuur in de wijken van Rotterdam steunen met een financiële bijdrage. 

Lees meer

Cultuurbuur

Met het programma Cultuurbuur brengt Cultuur Concreet stedelijke podiumkunsten met kwaliteit naar wijken waar een extra impuls nodig is.

Lees meer

Maak Mee in je Wijk

‘Maak Mee in je Wijk’ houdt zich door onderzoekend programmeren bezig met de vraag hoe we samen meer Rotterdammers kunnen bereiken met cultuur dichtbij.