Wie wij zijn

Cultuur Concreet gelooft in de kracht van cultuur dichtbij. Daarom staan wij voor kunst en cultuur in de wijken van Rotterdam. Met cultuurregisseurs in de gebieden van de stad helpen we Rotterdammers om grote en kleine ideeën daar waar te maken. Jaarlijks ondersteunen we ruim duizend culturele activiteiten op 'hyperlokaal' niveau. Daarnaast adviseren we - gevraagd en ongevraagd - instellingen en beleidsmakers over dit onderwerp. Cultuur Concreet is de enige onafhankelijke intermediaire organisatie in Rotterdam die kunst en cultuur in de wijken al ruim twintig jaar stimuleert.

2000
start in de wijk
1001
jaarlijks ondersteunde initiatieven
71
wijken
11
cultuurregisseurs

Wat we doen

In de wijk

Cultuur Concreet geeft advies en financiële ondersteuning IN de wijken aan culturele initiatiefnemers.

Naar de wijk

Cultuur Concreet is een deskundige schakel NAAR de wijken voor culturele instellingen die daar aan de slag willen.

Over de wijk

Cultuur Concreet verzamelt en deelt informatie en kennis OVER kunst en cultuur in de wijken voor o.a. beleidsmakers.

"Cultuurregisseurs zijn uniek in hun dienstverlening. Initiatiefnemers zouden niemand anders kunnen/willen benaderen met dezelfde vraag."

Rotterdamse initiatiefnemer

Vraag & antwoord

Benieuwd naar wat Cultuur Concreet precies doet? We hebben de meest gestelde vragen op een rijtje gezet. Staat jouw vraag er niet tussen of wil je gewoon een keer kennis maken? Neem vooral contact met ons op!

Waar vind ik het Cultuur Concreet jaarverslag?

Je kunt het Cultuur Concreet jaarverslag hier downloaden.

Waar staat Cultuur Concreet voor?

Cultuur Concreet stimuleert kunst en cultuur in de wijken van Rotterdam. Wij vinden dat elke Rotterdammer in zijn directe omgeving, dat willen zeggen bij hem in de buurt, in aanraking moet kunnen komen met een passend aanbod van kunst en cultuur. Om het zelf te beoefenen of om ervan te genieten. Anders gezegd: wij bevorderen actieve en passieve cultuurparticipatie. Onze kracht hierbij: wij beginnen in de diversiteit van de wijk en sluiten aan bij wat daar leeft en nodig is. Bottom-up helpen wij het culturele initiatief in zijn volle breedte te versterken, verrijken en verduurzamen. Zodoende leveren wij een bijdrage aan (talent-)ontwikkeling, creativiteit, ontmoeting, sociale cohesie en leefbare wijken.

 

Wij doen dit via onze drie kerntaken:

 1. Het bieden van advies en financiële ondersteuning IN de wijken aan culturele initiatiefnemers;
 2. Een deskundige schakel zijn NAAR de wijken voor culturele instellingen die daar aan de slag willen;
 3. Het verzamelen en delen van informatie en kennis OVER kunst en cultuur in de wijken voor beleidsmakers.

Bij de uitvoering van ons werk zijn wij concreet, relevant en persoonlijk– want dat zijn onze kernwaarden.

Cultuur Concreet staat met beide benen in de Rotterdamse maatschappij. Door onze kennis van de verschillende wijken en hun DNA, zijn wij niet alleen in staat flexibel mee te bewegen met de dynamiek van de wijk, maar weten wij ook wat er speelt onder de verschillende doelgroepen, wie de sleutelfiguren zijn en hoe wij hen kunnen bereiken. Daarmee waarborgen wij een inclusieve culturele programmering voor iedereen die cultuur wil maken, delen en beleven.

Wat verstaat Cultuur Concreet onder kunst & cultuur?

“Cultuurscouts brengen cultuur dichtbij," aldus een tevreden cultureel initiatiefnemer uit een Rotterdamse wijk.

Cultuur dichtbij brengen doet Cultuur Concreet letterlijk en figuurlijk. Door aan te sluiten bij de behoefte van de inwoner van Rozenburg, Delfshaven, Prins Alexander of Charlois. Door cultuur niet niet te versmallen naar gevestigde cultuurinstellingen en inclusiviteit niet te beperken tot het aantrekken van publiek met een achtergrond die (nu) ondervertegenwoordigd is.

Want: “De zogenaamde non-participant of non-attender participeert wel degelijk, maar het gaat vaak om andere vormen van cultuurparticipatie, die door de groep zelf vaak niet als cultuurparticipatie worden gezien. Door deze doelgroepen niet te benaderen als passieve consumenten van door professionals gecreëerd cultuuraanbod, maar als actieve actoren met wie de cultuurprofessionals – zoveel mogelijk op voet van gelijkheid – een uitwisseling aangaan.” (Uit: ‘Voor inclusiviteit is een andere kijk op cultuurparticipatie nodig.’ Anna Elffers, 2019) Kortom: een wisseling van perspectief is nodig. En dat werkt - de mensen van Cultuur Concreet ervaren dit dagelijks.

Wat doet een cultuurregisseur?

Zo'n 20 jaar geleden werd in Rotterdam de 'cultuurscout' uitgevonden om kunst en cultuur in de wijken van de stad te stimuleren. Inmiddels is hun rol verschoven van 'scouten' naar 'regisseren'. De cultuurregisseurs behoren tot het DNA van de stad. De cultuurregisseurs van Cultuur Concreet werken in en vanuit alle 14 gebieden van Rotterdam als eerste, laagdrempelig aanspreekpunt voor iedereen die iets op het gebied van kunst en cultuur wil organiseren. Zij hebben zicht op de behoefte aan en aanbod van kunst en cultuur en beschikken over een groot lokaal netwerk.

 

Vervolgens inspireren, adviseren en ondersteunen de cultuurregisseurs lokale initiatiefnemers bij de concrete uitvoering van culturele plannen. Hierbij is het uitgangspunt altijd: ernaast staan en adviseren, en niet de regie en/of de uitvoering van de culturele plannen overnemen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat lokale initiatiefnemers zelf een duurzaam en passend cultureel aanbod in de wijk weten te bieden.

 

De dienstverlening van de cultuurregisseurs voor initiatiefnemers bestaat – in grote lijn - uit:

 • Advies over de aansluiting van de artistieke inhoud van het plan bij de lokale behoefte/wijk;
 • Advies over bedrijfsmatige aspecten als projectplan, begroting, marketing, vergunningen, mogelijkheden voor financiering (subsidies en fondsen);
 • Advies over samenwerkingspartners door verbinding te leggen met het eigen netwerk (zowel binnen als buiten de culturele sector).
Wat doet Cultuur Concreet voor initiatiefnemers?

Cultuur Concreet werkt in de wijken van Rotterdam aan een toegankelijk en laagdrempelig aanbod van kunst en cultuur activiteiten, passend bij de behoefte van de bewoners. Wij doen dit door initiatiefnemers uit de wijken met plannen voor culturele activiteiten actief en betrokken te ondersteunen. Wij staan ernaast en denken mee, waarbij de regie in handen van de initiatiefnemers blijft. Die weten als geen ander wat er leeft in de wijk en waar behoefte aan is; zonder hen geen leven in de brouwerij!

 

De doelgroep initiatiefnemers die Cultuur Concreet op deze wijze ondersteunt is zo divers en kleurrijk als de stad zelf en varieert ook nog eens enorm per gebied. Het kan een bewoner zijn, een bewonersorganisatie, maar ook een individuele kunstenaar/maker, een lokaal collectief of lokale instelling, een ondernemer, een groepje buren etc.

 

Cultuur Concreet zet hiervoor vier instrumenten in:

 • Advies
 • Budget
 • Kennisdeling
 • Marketing
Wat doet Cultuur Concreet voor (culturele) instellingen?

Cultuur Concreet merkt duidelijk dat ook de grotere culturele instellingen hun vizier meer op de wijken willen richten. Helaas blijft het nog te vaak bij proefballonnen van grotere culturele instellingen in de wijk, waarna men weer vertrekt. Dit moet anders en beter als we zoveel mogelijk Rotterdammers willen bereiken met een passend cultureel aanbod. Cultuur Concreet maakt grotere culturele instellingen met behulp van structurele kennisdeling wegwijs  in de wijken en ondersteunt bij het vinden van goede lokale samenwerkingspartners in de wijken. Die zijn namelijk hard nodig voor een succesvol en duurzaam lokaal avontuur.

Cultuur Concreet wordt frequent benaderd met allerhande vragen van stedelijke culturele instellingen over kunst en cultuur in de gebieden. Een paar voorbeelden van vragen die ons gesteld worden zijn:

 • Weten jullie goede locaties in de wijken (binnen en buiten) waar ik mijn voorstelling/productie kan uitvoeren? Hebben jullie een contactpersoon?
 • Hebben jullie een overzicht van wat er in gebied x, y of z nu al gebeurt op het gebied van kunst en cultuur?
 • Kunnen jullie mij een selectie geven van dansaanbieders in de wijken die graag met ons willen samenwerken?
 • Hebben jullie een overzicht van alle aanbieders van kunst en cultuur voor jongeren
 • Weten jullie lokale musici die en marge van mijn stedelijke evenement zouden willen optreden?
 • Wat is de behoefte van inwoners van Zuid aan kunst en cultuur?
Wat doet Cultuur Concreet voor beleidsmakers?

Cultuur Concreet weet door haar jarenlange ervaring met werken in de gebieden als geen ander dat elk gebied anders is – en dat in de grote gebieden ook elke wijk weer zijn eigenheid kent. De kennis over kunst en cultuur in de gebieden zit voor een groot deel in de hoofden van de cultuurscouts. Het is - nu de focus in het cultuurbeleid zich nadrukkelijk ook op de gebieden richt - tijd om die kennis beter te ontsluiten en te delen, o.a. voor beleidsmakers. Cultuur Concreet is hiermee gestart door van alle gebieden een (culturele) analyse te maken. 

 

De gebiedsanalyses bestaan uit:

 • Algemene data over het gebied en de wijken
 • Data over de culturele infrastructuur in het gebied/de wijken (aanbieders en locaties)
 • Data over het culturele klimaat in het gebied/de wijken (programmering, ondersteunde initiatieven, draagvlak voor kunst en cultuur)
 • Data over de culturele vraag (de behoefte van de bewoners)
 • Analyse: kansen, risico’s en prioriteiten voor kunst en cultuur in het specifieke gebied
Wat doet Cultuur Concreet aan kennisdeling?

Cultuur Concreet heeft een traditie van het organiseren van zogenaamde cultuurmixers voor initiatiefnemers in de gebieden. Waar die aanvankelijk vooral in het teken van netwerken stonden, constateren wij dat initiatiefnemers (die er in vele soorten en maten zijn) baat kunnen hebben bij kennisdeling en scholing op aspecten van het cultureel ondernemerschap. Daarom organiseert Cultuur Concreet:

 • Thematische Kennisbijeenkomsten
  Het gaat hier om inhoudelijke stadsmixers voor initiatiefnemers, over basisthema’s als: fondsen & financiering, opzet projectplan, marketing & communicatie.
 • Gewestmixers
  Het gaat hier om netwerkbijeenkomsten per gewest, met een stevige inhoudelijke component.
 • Gebiedsmixers
  Netwerkbijeenkomst voor culturele initiatiefnemers en andere geïnteresseerden uit het gebied, waarbij de focus ligt op ontmoeting. 

Daarnaast sluiten de cultuurscouts regelmatig aan bij of organiseren mee aan bijeenkomsten in de wijken en/of gebieden.

Wat is Cultuurbuur?

Via het programma Cultuurbuur stimuleert Cultuur Concreet met behulp van financiële ondersteuning stedelijke gezelschappen die podiumkunsten bieden om hun voorstellingen/uitvoeringen naar lokale podia te brengen. Dit zodat wijkbewoners daar op een laagdrempelige manier mee in aanraking kunnen komen. De prijs en de afstand vormen voor veel Rotterdammers drempels voor een bezoek aan een kwaliteitsvoorstelling in de binnenstad.

Doelen van het programma zijn:

 • Verbreding van het programma-aanbod in het gebied en van het publieksbereik van stedelijke gezelschappen
 • Vergroten van de kwaliteit van de programmering en het publieksbereik van de lokale podia
 • Bereiken en inspireren van nieuwe lokale doelgroepen
 • Versterken van de samenwerking tussen stedelijke gezelschappen en (programmeurs van) lokale podia

Er zijn door Cultuurbuur de afgelopen jaren honderden voorstellingen op talloze podia in de wijken gerealiseerd.

Kan ik bij Cultuur Concreet werken / stage lopen?

Op dit moment hebben wij geen vacatures. Wel hebben we regelmatig plaats voor stagiaires.

 

Wil jij meedenken over hoe we kunst en cultuur in de wijken verder op de kaart kunnen zetten? Wil jij werken in een kleine organisatie, met een flinke hoeveelheid activiteiten, waarin veel ruimte is voor eigen initiatief? Dan zoeken wij jou!

 

Verantwoordelijkheden & taken

 • je vervult je zo veel mogelijk zelfstandig een aantal taken en projecten;
 • meedenken over en het uitvoeren van kwantitatief en kwalitatief publieksonderzoek;
 • beheren online media;
 • online nieuwsbrieven schrijven en opmaken;
 • op pad gaan om verslag te doen, video's en foto’s te maken in de stad;
 • ondersteunen van overige werkzaamheden

Wat wij van je vragen

 • relevante HBO/WO-opleiding – we zoeken in principe iemand die nog studeert;weet van aanpakken en kan goed zelfstandig werken;
 • bezoekt regelmatig culturele evenementen in Rotterdam;
 • kennis van en ervaring met social media;
 • beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift;
 • kennis van en ervaring met CMS, Mailchimp, Photoshop en InDesign is een pre.


Wij bieden

 • een stage / werkervaringsplek in de boeiendste stad van Nederland;
 • een volwaardige werkplek bij zeer diverse organisatie;
 • binnen de stage is ruimte om in overleg een eigen of opleiding gerelateerde opdracht uit te voeren;
 • een stagevergoeding.


De duur van de stage is minimaal drie maanden waarin je drie tot vier dagen per week op locatie werkt.

 

Interesse?
Stuur dan je motivatie en cv naar sylvia@cultuurconcreet.nl

Hoe blijf ik op de hoogte van wat Cultuur Concreet doet?

Door je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Maandelijks versturen onze cultuurscouts een persoonlijke nieuwsbrief met daarin initiatieven, activiteiten en actualiteiten die hen bezig houden.

Meer veelgestelde vragen