Rotterdam

Hillegersberg - Schiebroek

Hillegersberg-Schiebroek is een levendig gebied omgeven door groen en water; de Rotte en de Bergse Voor- en Achterplas. Die laatste is ook een veel bepalende scheiding tussen de wijk Schiebroek en de rest van het gebied. In Schiebroek vind je 'De Buurvrouw', het enige professionele podium in het gebied. In Hillegersberg ligt de focus meer op beeldende kunst; daar zijn diverse ateliers te vinden waar de kunstenaars alleen of in collectief actief zijn. Aan de oevers van de Rotte staan in de wijk Terbregge pittoreske wijkwoningen, vaak met een bootje voor de deur. Achter de dijk ligt de nieuwbouwwijk Nieuw Terbregge.

44730
inwoners
2007
1e cultuurregisseur
34
initiatieven ondersteund
Vragen?

Hallo, ik ben Sanne, cultuurregisseur Hillegersberg-Schiebroek. Hulp nodig bij jouw project? Mail of bel me en we maken er samen iets moois van!

Cultuurscan Hillegersberg-Schiebroek

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders, locaties & programmering vind je in Hillegersberg-Schiebroek?

In alle wijken van Hillegersberg-Schiebroek is er momenteel ruimte voor verbetering als het gaat om de culturele infrastructuur. De ruwe diamanten zijn in opkomst. Zij zijn nog niet zo lang actief en kunnen begeleiding en ondersteuning gebruiken bij de ontwikkeling van hun kwaliteiten. Veel ankers zijn partijen die bestaan uit mensen van zestig jaar en ouder. Om hun voortbestaan te waarborgen is verjonging noodzakelijk. Veel instellingen en bewoners kunnen prima iets organiseren, maar het bereik is regelmatig laag doordat PR en marketing van het initiatief vergeten worden of niet als een essentieel
onderdeel van het idee wordt gezien.

Ankers, parels & ruwe diamanten
De cultuurregisseur werkt met veel kunst en cultuur initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten; spannende nieuwkomers met potentie. Voorbeelden hiervan zijn:

Anker

  • Kunstfestival | Organiseert al ruim 25 jaar een festival in september bestaande uit de 'Dag van het Kunstfestival', 'Kunst in de Etalage' en een huiskamer- of atelierroute. Door de verschillende invalshoeken brengt het festival diverse doel- en leeftijdsgroepen samen.

Parel

  • Poëzie Lagogo | Een evenement waar poëzie, taal en spoken word centraal staan, met een programma voor jong en oud.

Ruwe diamant

  • FABRIEK FANTASTIEK | Maakt theater op locatie met en voor wijkbewoners van alle leeftijden en ontwikkelt scholingstrajecten cultuureducatie voor leerkrachten in het onderwijs. 

Locaties
Technisch goed ingerichte culturele ruimtes zijn er in het gebied met uitzondering van 'De Buurvrouw' vrijwel niet. Er zijn wel veel secundaire ruimtes die ook gebruikt kunnen worden voor programmering, maar deze hebben niet altijd de juiste uitstraling of apparatuur die nodig is bij hetgeen geboden wordt.

Programmering
In het gebied Hillegersberg Schiebroek wordt veel georganiseerd, maar door de natuurlijke scheiding van de plas die tussen Hillegersberg en Schiebroek ligt, worden elkaars evenementen niet of nauwelijks bezocht. Mede daarom is het extra belangrijk om het aanbod goed zichtbaar te maken.

Cultureel klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in Hillegersberg-Schiebroek?

In Hillegersberg Schiebroek vinden veel evenementen plaats, maar er wordt onderling weinig samengewerkt of van elkaars expertise gebruik gemaakt. In Hillegersberg gaan veel mensen voor kunst en cultuur naar het centrum van Rotterdam. In de wijkagenda van Schiebroek wordt aangegeven dat het huidige culturele aanbod gehandhaafd moet blijven en dat nieuwe activiteiten zeer welkom zijn.

Draagvlak
In Schiebroek wordt slechts een klein deel van de initiatieven gerealiseerd door bewoners. Dit in tegenstelling tot Hillegersberg waar dat bijna een derde is. Opvallend aangezien bewoners uit Hillegersberg aangeven veelal buiten het gebied kunst en cultuur te beleven. In de afgelopen jaren zijn ook diverse ondernemers betrokken geweest bij de organisatie en financiering van culturele evenementen. De houding van gebiedsorganisatie en gebiedscommissie ten opzichte van kunst en cultuur is positief. Met het beleidsdomein Sport wordt goed samengewerkt en ook Welzijn en Onderwijs kloppen regelmatig bij de cultuurregisseur aan.

Behoefte
Er is behoefte aan het vasthouden van de huidige programmering en het aantrekken van nieuwe initiatieven voor diverse doelgroepen. Ook is er behoefte aan meer locaties: atelier- en expositieplekken. Er wordt in het gebied veel gebruik gemaakt van de ruimtes van kerken en zorginstellingen, maar deze hebben niet altijd de gewenste uitstraling of benodigde apparatuur. Daarnaast zoeken ook jongeren een plek/podium en is er behoefte aan een aanbod voor beginnende (jonge) makers om hen meer begeleiding en ondersteuning te bieden bij het organiseren en realiseren van hun ideeën voor het gebied.

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen en risico's voor kunst & cultuur in Hillegersberg-Schiebroek?

Kansen voor kunst en cultuur in Hillegersberg-Schiebroek zijn:

  • Opsporen, zichtbaar maken en verankeren van lokaal talent.
  • Samenwerken met de gebiedscommissie als het gaat om aanjagen culturele bewonersinitiatieven.

Risico's voor kunst en cultuur in Hillegersberg-Schiebroek zijn:

  • Bewoners gaan hun wijk niet uit en missen daardoor aanbod van het hele gebied.
  • Beperkt zicht op het aanbod waardoor doelgroepen niet worden bereikt.

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in Hillegersberg-Schiebroek in op de volgende prioriteiten:

  • Bestaande infrastructuur (ankers & parels) behouden en/of verstevigen.
  • Ondersteuning nieuwe makers.
  • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door jongeren.

Inzet LCP

In Hillegersberg Schiebroek is er €73.280 programmabudget te verdelen.

Hiervan wordt circa 60% ingezet voor structurele
programmering, 40% wordt gereserveerd voor incidentele programmering en het experiment.

Ook een initiatief starten maar kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met jouw cultuurregisseur.

CONTACT

Financiële bijdrage
Cultuur Concreet kan culturele plannen in de wijken van Rotterdam financieel ondersteunen met een bijdrage Lokale culturele programmering (LCP). Als je voldoet aan onze criteria, kun je een bijdrage aanvragen.

Agenda

"Het is fijn om te zien dat mensen elkaar weten te vinden en de handen ineen slaan om een mooi evenement neer te zetten."

Sanne Nelissen, cultuurregisseur Hillegersberg-Schiebroek.