Rotterdam

Hillegersberg - Schiebroek

Hillegersberg-Schiebroek is een levendig, groen gebied met een groot dorpsgevoel. De Bergse Plas vormt soms vrij letterlijk een grens tussen de kleine 45 duizend bewoners van het gebied. Hillegersberg is een wijk met veel aandacht voor kunst. Ook bezoeken de bewoners bijvoorbeeld graag een concert dichtbij in de Hillegondakerk. In Schiebroek ga je voor culturele programmering - denk aan schrijverskampen en open podia – naar De Buurvrouw; een echte ontmoetingsplek voor bewoners uit de wijk.

44474
inwoners
2007
1e cultuurregisseur
5
wijken
Vragen?

Hoi! Ik ben Liam, cultuurregisseur Hillegersberg-Schiebroek. Hulp nodig bij jouw project? Mail, bel of app me!

Cultuurscan Hillegersberg-Schiebroek

download cultuurscan Hillegersberg - Schiebroek

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in Hillegersberg-Schiebroek in op de volgende prioriteiten:

 • Aanjagen, uitbreiden en verbeteren van initiatieven in Hillegersberg, met daarin specifiek de wijk 110-morgen.
 • Bevorderen van actieve cultuurparticipatie voor ouderen (60+).
 • Passend actief en/of passief aanbod voor en/of door jongeren.
 • Ondersteuning nieuwe makers.
Sluiten

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders, locaties & programmering vind je in Hillegersberg-Schiebroek?

Locaties en initiatiefnemers zijn de basis van de culturele infrastructuur van een gebied. De infrastructuur in Hillegersberg-Schiebroek is volop in ontwikkeling, maar er is zeker nog een slag te slaan. Technisch goed ingerichte culturele ruimtes zijn schaars, met uitzondering van podium De Buurvrouw. In Schiebroek is er de afgelopen tijd een groot aantal parels op het pad van de cultuurregisseur gekomen.

 

Locaties

Technisch goed uitgeruste culturele ruimtes zijn zeldzaam in Hillegersberg-Schiebroek, met uitzondering van De Buurvrouw in Schiebroek. Daarnaast zijn er in Hillegersberg (H) en in Schiebroek (S) wel grote binnen- en buitenlocaties zoals de Hillegondakerk (H), grasveld Weissenbruchlaan (H), Natuurtalent (S) en het Ganzerikplein (S). Het aantal middelgrote locaties is beperkt. Kleine locaties zijn er voldoende, waaronder de Veldkersfabriek (S). Er is een grote vraag naar leegstaande ruimtes in het gebied voor ateliers, workshopruimtes en activiteiten.

Initiatiefnemers

De cultuurregisseur werkt met veel kunst- en cultuurinitiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten; spannende nieuwkomers met potentie. De begeleiding van initiatiefnemers in de wijken is maatwerk. Over het algemeen hebben de partijen in Hillegersberg-Schiebroek relatief veel ondersteuning van de cultuurregisseur nodig. Met name op het gebied van het ontwikkelen en organiseren van hun plan. Er is een gebrek aan opvolging bij bestaande initiatieven die nieuwe aanwas nodig hebben. In Hillegersberg is er het meeste ondersteuning nodig. Dat komt doordat initiatiefnemers grote, meerjarige plannen willen realiseren. In de wijk Schiebroek is er minder ondersteuning nodig, vanwege de ervaren initiatiefnemers. Hierdoor is er meer ruimte om aandacht te besteden aan de nieuwkomers.

Sluiten

Cultureel klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in Hillegersberg-Schiebroek?

De programmering van en het draagvlak voor cultuur zijn de basis van het cultureel klimaat in een gebied. In Hillegersberg-Schiebroek is dit in opkomst. Voornamelijk in Schiebroek is er in het afgelopen jaar veel programma gefaciliteerd voor verschillende aandachtsgroepen. In Hillegersberg gebeurt minder op het gebied van cultuur. De wijkraad heeft dit meegenomen in haar wijkakkoord.  

Programmering
Met jongeren- en jaarprogrammering bereikt De Buurvrouw veel van de doelgroepen in het gebied. Net als projecten met een stevige naam in het gebied zoals Poëzie Lagogo en Spot on Sciebrouck. De groep senioren wordt in mindere mate bediend. Veel bewoners - vooral in Hillegersberg - trekken voor cultuur naar het Centrum. De cultuurregisseur stuurt op meer lokale programmering en werving van publiek uit de buurt. De discipline podiumkunsten is veel vertegenwoordigd, dat is te verklaren doordat veel initiatieven gericht zijn op zang, dans en theater. Maar, er is ook vraag naar exposities voor beeldende kunst. In de zomer is er minder aanbod, hier is aansturing en stimulering vereist.

Draagvlak

Het draagvlak voor cultuur in Hillegersberg-Schiebroek kan beter, maar neemt toe. Zo is er hernieuwde aandacht vanuit de wijkraad, de oprichting van de werkgroep ‘Kunst en Cultuur in Schiebroek-Zuid’. In het (concept) wijkakkoord is er beperkt aandacht voor cultuur dichtbij. Zie de volgende punten:

Hillegersberg:

 • De wijkraad organiseert per buurt een cultuurbijeenkomst m.b.v. de cultuurregisseur.
 • Op basis van de verkenning bespreekt en ondersteunt de wijkraad samen met het cultuurnetwerk en cultuurregisseur initiatieven voor culturele activiteiten (bijvoorbeeld een cultuurmarkt).

Schiebroek:

 • […] het behouden of verplaatsen, aanvullen en/of samenvoegen van voorzieningen en locatie vallend binnen het concept Huis van de Wijk. Onderdeel hiervan is ook de beoordeling van het cultuuraanbod en ruimte voor evenementen, kunst en cultuur.
 • Zoektocht en uitwerking van voorzieningen en plekken voor jongeren.


Cultuur wordt ook binnen andere domeinen ingezet, bijvoorbeeld door welzijn. De cultuurregisseur ziet verder nog kansen cultuur bijvoorbeeld in te zetten bij thema's als schoon, heel en veilig.

Behoefte

Uit publieksonderzoek door Cultuur Concreet blijkt de behoefte aan muziek en theater in Hillegersberg-Schiebroek. Ook merkt de cultuurregisseur de vraag naar workshops en exposities.

Sluiten

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen en risico's voor cultuur in Hillegersberg-Schiebroek?

Kansen voor cultuur in Hillegersberg-Schiebroek zijn:

 • Het vinden en zichtbaar maken van en podium bieden aan divers, potentieel talent.
 • Cultuur toevoegen aan onverwachte, verrassende ruimte die gebruikt wordt door andere domeinen, zoals sport.
 • De groep nieuwe initiatiefnemers een platform bieden om zich zo structureel te kunnen inzetten voor het gebied.

Risico's voor cultuur in Hillegersberg-Schiebroek zijn:

 • Door gebrek aan lokaal aanbod raak je inwoners kwijt door cultureel bezoek buiten de wijk. Ook bezoeken de inwoners van beide wijken elkaar niet.
 • Beperkt zicht op het aanbod door wegvallen van pr-middelen; hierdoor worden doelgroepen niet bereikt.
 • Door vergrijzing van het huidige aanbod bestaat het risico dat ankers wegvallen.
Sluiten

Inzet LCP

In Hillegersberg- Schiebroek is er vanaf 2024 €81.920 budget voor Lokale culturele programmering te verdelen.

Ook een initiatief starten?

Neem contact op met jouw cultuurregisseur
Liam Noordzij
cultuurregisseur Hillegersberg-Schiebroek

Agenda

10 november 2020
Infosessie Hillegersberg - Schiebroek Lokale culturele programmering

"De cultuurregisseur durft op tijd feedback te geven en denkt graag mee aan hoe het beter kan."

Initiatiefnemer