Rotterdam

Pernis

Met nog geen vijfduizend inwoners is Pernis één van de kleinste gebieden van Rotterdam. Pernis is letterlijk een dorp in de haven. Het is er rustig, gemoedelijk, groen en met de metro ben je zo in het centrum van Rotterdam. Het dorpse karakter van Pernis komt tot uitdrukking in het uitgebreide verenigingsleven en alle culturele activiteiten die er worden georganiseerd. Voor cultuur dichtbij kun je in Pernis rekenen op betrokken bewoners en ondernemers met een groot hart voor het dorp, die samen veel mogelijk maken.

4886
inwoners
1948
bouw muziektent
18
metro minuten tot centrum
Vragen?

Hallo, ik ben Annet, cultuurregisseur Hoogvliet & Pernis. Hulp nodig bij jouw project? Mail of bel me en we maken er samen iets moois van!

Cultuurscan Pernis

download cultuurscan Pernis

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in Pernis in op de volgende prioriteiten:

 • Culturele activiteiten voor het hele gezin. 
 • Culturele activiteiten waarbij men elkaar kan ontmoeten. 
 • Meer aanbod voor actieve participatie. 
Sluiten

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders, locaties & programmering vind je in Pernis?

Locaties en initiatiefnemers zijn de basis van de culturele infrastructuur van een gebied. In Pernis is voldoende organisatiekracht, maar te weinig ruimte om te organiseren. Pernis heeft een sterk verenigingsleven en daarnaast worden er door verschillende groepen van bewoners allerlei activiteiten georganiseerd. Toch staat het culturele leven in het gebied onder druk. Organisatievermogen komt vaak neer op dezelfde schouders, de vergrijzing ligt op de loer en het aanbod van bestaande organisaties wordt niet altijd meer als aantrekkelijk ervaren. Er is een sterke ondernemersvereniging die de kiosk heeft geadopteerd. Dit biedt kansen voor de toekomst.

Locaties
In Pernis kennen we met name de Bonte Koe als culturele locatie. Daarnaast is er de Kiosk aan het water met mooi weer. Er is een actieve ondernemersvereniging die bij de Kiosk culturele gezinsevenementen organiseert. Daarnaast is er nog de muziektent en af en toe is er bij de speeltuin ruimte te huur.

Initiatiefnemers
De cultuurregisseur werkt met veel kunst en cultuur initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten - spannende nieuwkomers met potentie. De begeleiding van deze initiatiefnemers is maatwerk. Over het algemeen hebben de partijen in Pernis gemiddelde ondersteuning van de cultuurregisseur nodig. Met name meedenken, netwerken en soms ook ‘hands on’ organisatie. Het blijven verbinden en zoeken naar samenwerking is een belangrijk punt.

Sluiten

Cultureel klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in Pernis?

De programmering van en het draagvlak voor cultuur zijn de basis van het cultureel klimaat in een gebied. In Pernis is er regelmatig programmering en redelijk veel draagvlak voor cultuur. Omdat het gebied klein is, is het netwerk goed te onderhouden. Bij nieuwe initiatiefnemers moet de kat wel spreekwoordelijk even uit de boom worden gekeken.

Programmering
In De Bonte Koe is veel mogelijk. Meer programmering – activiteiten voor senioren - bij het Havenlicht is welkom. Programmering voor en door kinderen, met de familie als publiek, werkt goed. Programmering door initiatiefnemers van buiten het dorp trekt minder bezoekers.

Draagvlak

Het draagvlak voor cultuur in Pernis kan beter. In het wijkakkoord is er aandacht voor cultuur dichtbij. De volgende punten worden hierin benoemd:

 • Kansen voor jongeren / jongerenhub.
 • Vitale verenigingen.

Cultuur wordt ook binnen andere domeinen ingezet, bijvoorbeeld door welzijnspartijen om kinderen te bereiken. De cultuurregisseur ziet hier kansen, bijvoorbeeld door met de jongerenhub aanbod voor de groep 12+ te ontwikkelen.

Behoefte

Uit publieksonderzoek door Cultuur Concreet blijkt dat in Pernis grote behoefte is aan muziek. Daarnaast is de ervaring van de cultuurregisseur dat er behoefte is aan verruiming van programmering in de Bonte Koe. Er is ook veel vraag naar activiteiten waar gezinnen of jongeren elkaar op een ongedwongen manier kunnen ontmoeten.

Sluiten

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen en risico's voor cultuur in Pernis?

Kansen voor cultuur in Pernis zijn:

 • Verder ontwikkelen programmering voor actieve cultuurparticipatie.
 • Culturele activiteiten voor en door jongeren.
 • Ontwikkelen van meer programmering in z’n algemeenheid.

Risico's voor cultuur in Pernis zijn:

 • Nieuw cultureel aanbod moet een kans krijgen, dus volhouden is wenselijk.
 • Gebrek aan professionele organisatiekracht, ontbreken structurele planning en communicatie.
 • Vergrijzing bij en gebrek aan opvolging van organisatoren.
Sluiten

Inzet LCP

In Pernis en Rozenburg is er vanaf 2024 gezamenlijk € 29.840 budget voor Lokale culturele programmering te verdelen.

Ook een initiatief starten?

Neem contact op met jouw cultuurregisseur
Annet Schipper
cultuurregisseur Hoogvliet & Pernis

Agenda

05 november 2020
Infosessie Pernis & Rozenburg Lokale culturele programmering

"De cultuurregisseur helpt dromen mee realiseren door de weg te wijzen en op stimulerende wijze kritisch mee te denken."

Initiatiefnemer