Rotterdam

Pernis

Met nog geen vijfduizend inwoners, is Pernis het kleinste gebied van Rotterdam. Het gebied is letterlijk een dorp in de haven. Het is er rustig, gemoedelijk, groen en met de metro ben je zo in het centrum van Rotterdam. Het dorpse karakter van Pernis komt tot uitdrukking in de sterke cohesie tussen bewoners, het uitgebreide verenigingsleven en ook in alle culturele activiteiten die er worden georganiseerd.

4886
inwoners
1948
bouw muziektent
18
metro minuten tot centrum
Vragen?

Hallo, ik ben Annet, cultuurregisseur Hoek van Holland, Pernis & Rozenburg. Hulp nodig bij jouw project? Mail of bel me en we maken er samen iets moois van!

Cultuurscan Pernis

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders, locaties & programmering vind je in Pernis?

Pernis is een dorp waar iedereen elkaar kent. Pernis heeft een sterk verenigingsleven en daarnaast worden er door verschillende groepen van bewoners allerlei activiteiten georganiseerd. Sinds de komst van het Huis van de Wijk de Bonte Koe is er steeds meer mogelijk op het gebied van kunst en cultuur. Toch staat het culturele leven in het gebied onder druk. Organisatievermogen komt vaak neer op dezelfde schouders, de vergrijzing ligt op de loer en het aanbod van bestaande organisaties wordt niet altijd meer als aantrekkelijk ervaren.

Ankers, parels & ruwe diamanten
De cultuurregisseur werkt met veel kunst en cultuur initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten; spannende nieuwkomers met potentie. Voorbeelden hiervan zijn:

Anker

 • Stichting Dock Pernis | Welzijnspartij en beheerder de Bonte Koe.
 • Oudheidkamer Pernis | Cultureel erfgoed van Pernis.
 • Stichting Oefening Baart Kunst Pernis | Muziekvereniging Pernis.

Parel

 • Toneelvereniging de Schouwspelers
 • Speeltuinvereniging Pernis
 • Ouderenkoor Pernis

Ruwe diamant

 • De Kiosk | Locatie aan het water met culturele potentie
 • Stichting Pernissimo | Locatie voor muzikale activiteiten
 • Het oude buurthuis | Locatie met potentie

Locaties
Huis van de Wijk De Bonte Koe heeft grote en kleine ruimtes geschikt voor culturele programmering. Pernissimo heeft honderd zitplekken beschikbaar. Daarnaast zijn er in de buitenruimte verschillende locaties geschikt voor programma voor een groot publiek. Denk aan de Waterkant en het Arie den Arendplein.

Programmering
Veel culturele initiatieven in Pernis hebben te maken met de nationale vieringen en herdenkingen; bijvoorbeeld Koningsdag, Bevrijdingsdag of Sinterklaas. Vrijwel alles wordt door vrijwilligers (-organisaties) georganiseerd. Culturele professionals zijn in Pernis nauwelijks actief.

Cultureel klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in Pernis?

De bewoners in Pernis zijn erg actief. De gebiedscommissie blijft graag goed op de hoogte van alle activiteiten die plaatsvinden in het gebied. Omdat het gebied klein is, is een relevant netwerk goed te onderhouden. Bij nieuwe initiatiefnemers moet de kat wel spreekwoordelijk even uit de boom worden gekeken.

Behoefte
Pernis blijft een gebied waarbij nog veel ontwikkeld kan worden. Initiatiefnemers zijn actief, maar hebben vaak de steun van de cultuurregisseur nodig in het meedenken, netwerken en soms ook bij de feitelijke organisatie zelf. Het blijven verbinden en zoeken naar samenwerking is een belangrijk punt waarop ondersteund moet worden.

Draagvlak
In Pernis is er zeker draagvlak voor kunst en cultuur. Door de veelal vrijwillige inzet ontbreekt soms wel tijd en/of duidelijkheid over wie wat organiseert. Evenals de visie en organisatiekracht om iets 'boven dorps' te organiseren.

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen en risico's voor kunst & cultuur in Pernis?

Kansen voor kunst en cultuur in Pernis zijn:

 • Veel activiteiten gericht op bezoeken en bewonderen, kans voor meer actief programma.
 • Meer focus op samenwerking.
 • Culturele activiteiten voor en door jongeren.

Risico's voor kunst en cultuur in Pernis zijn:

 • Nieuw cultureel aanbod moet een kans krijgen, dus volhouden is wenselijk.
 • Gebrek aan professionele organisatiekracht, waardoor structurele planning en communicatie over cultureel aanbod ontbreekt.

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in Pernis in op de volgende prioriteiten:

 • Culturele activiteiten voor het hele gezin.
 • Culturele activiteiten waarbij men elkaar kan ontmoeten.
 • Meer actieve participatie en actief aanbod.

Inzet LCP

In Pernis en Rozenburg is er gezamenlijk € 25.760 budget voor Lokale culturele programmering te verdelen.

Hiervan wordt circa 55% ingezet voor structurele programmering, 45% wordt gereserveerd voor incidentele programmering en het experiment.

Ook een initiatief starten maar kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met jouw cultuurregisseur.

CONTACT

Financiële bijdrage
Cultuur Concreet kan culturele plannen in de wijken van Rotterdam financieel ondersteunen met een bijdrage Lokale culturele programmering (LCP). Als je voldoet aan onze criteria, kun je een bijdrage aanvragen.

Download de cultuurscan.

Agenda

"Ik probeer zoveel mogelijk bewoners, verenigingen en organisaties met elkaar te verbinden, zodat er leuke en goede projecten kunnen ontstaan."

Annet Schipper, cultuurregisseur Pernis