Subsidies, fondsen & regelingen: een overzicht

door Julia den Outer
op 14 februari 2023

De Cultuur Concreet cultuurregisseurs adviseren vrijwel dagelijks initiatiefnemers over financiële bijdrages. We hebben de meest gebruikte mogelijkheden voor je op een rij gezet.

Om de hoek

Ben jij als culturele initiatiefnemer betrokken bij de buurt? Veel woningcorporaties zijn betrokken bij de leefbaarheid van de omgeving. Daarom hebben ze een aantal regelingen.

Woonstad
Voor verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt.

Havensteder
Voor opfleuring en verbetering van de leefbaarheid in de buurt.

Hefwonen
Voor verbeteringen in de bururt.Voor opfleuring en verbetering van de leefbaarheid in de buurt.

Woonbron
Voor een mooiere, veiligere, schonere en groenere buurt.

Woningbouwvereniging Hoek van Holland
Voor een leefbare buurt.

Rotterdam

Awesome Foundation
Bij de Awesome Foundation kan je jouw ideeën pitchen bij de Pitch Nights. Hierbij maak je kans op een 'mini-subsidie' van €1000,-. 

Bewonersinitiatief
Voor ideeën voor jouw eigen straat, buurt of wijk om samen met medebewoners uit te voeren.

CityLab010
CityLab010 is een ondersteuningsprogramma met een jaarlijks budget van ruim één miljoen euro voor initiatiefnemers die aan hun droom voor Rotterdam willen werken. Ze ondersteunen plannen die een maatschappelijke bijdrage aan Rotterdam leveren.

DeltaPORT Donatiefonds
Ondersteunt instellingen zonder winstoogmerk welke actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Elise Mathilde Fonds
Voor diverse maatschappelijke initiatieven binnen de regio’s Rotterdam en Utrecht

Erasmusstichting
Voor projecten die het onderwijs, de kunsten en de wetenschap van Rotterdam bevorderen.

Film en Media Office
Centraal loket voor film- en mediamakers. Je ziet hier een overzicht welke fondsen je kunt aanschrijven als film- en mediamaker. 

G.Ph. Verhagen-Stichting
De G.Ph. Verhagen-Stichting wil de sociale diversiteit en de culturele rijkdom van Rotterdam versterken. 

Impulsregeling Cultuur
Deze tweejarige subsidie is bedoeld voor jonge culturele organisaties uit Rotterdam die zich willen ontwikkelen en professionaliseren.

Jaarsubsidies amateurverenigingen
Deze subsidie is er voor amateurverenigingen voor de kosten voor de oefenruimte en voor professionele begeleiding.

Job Dura Fonds
Vanuit het Job Dura Fonds worden initiatieven ondersteund die Rotterdam (en omstreken) transformeren en meegaan met de tijd en wensen van de bewoners. Je project moet te maken hebben met bouwen of verbouwen; denk aan renovaties van gebouwen of het creëren van speeltuinen. 

Opzoomer mee
Voor initiatieven die de straat/buurt/stad schoner, veiliger en socialer maken.

Pitcher Perfect 010
Pitch je culturele plan en je hoort diezelfde avond nog of je subsidie ontvangt.

Popunie
Popunie stimuleert, ontwikkelt en promoot popmuziek uit Rotterdam.

Projectsubsidies Cultuur
Deze subsidie helpt kunstenaars, makers en culturele organisaties om hun artistieke plannen te realiseren.

Rotterdam Festivals
Wil je een (groot) publieksevenement organiseren in de stad? Dan is Rotterdam Festivals je partner.

Rotterdamse Fondsen
Veel Rotterdamse fondsen zijn aangesloten bij de vereniging van Rotterdamse fondsen. Op deze website zoek je eenvoudig een Rotterdams fonds dat bij jouw initiatief past door de check uit te voeren.

Rotterdams Vrouwenfonds
Ondersteunt culturele, sociale en economische initiatieven voor & door Rotterdamse vrouwen in al haar diversiteit.

Stichting Bevordering van Volkskracht 
Volkskracht steunt initiatieven die het leven van Rotterdammers verbeteren.

Stichting Daniël van der Vorm 
De stichting ondersteunt projecten en activiteiten op het gebied van kunst, kennis en kinderen binnen de regio Rotterdam.

Stichting Rotterdam
Stichting Rotterdam is een Protestants-Christelijke organisatie die onder andere culturele activiteiten ondersteund. Hierbij moet cultuur een manier zijn om sociale inclusie te bevorderen. 

Landelijk

Alert Fonds
Alert Fonds voor Jongeren is een onafhankelijk fonds dat progressieve projecten van jongeren ondersteunt.

BNG Cultuurfonds
Het BNG Cultuurfonds stimuleert initiatieven op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid.

BPD Cultuurfonds
BPD Cultuurfonds levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de (semi-) openbare ruimte in Nederland. We ondersteunen kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedenbouw, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, (landschaps)architectuur en kunst in de openbare ruimte.

Diorapthe
Stichting Dioraphte is een vermogensfonds dat o.a. ondersteuning biedt aan podiumkunsten en cultureel erfgoed in Nederland. Daarnaast ondersteunen ze goede doelein in Ethiopië, Kenia, Oeganda en Malawi. 

De Kattendijke/Drucker Stichting
Deze stichting ondersteunt projecten in het religieuze, culturele en sociale domein. Let wel op, ze ondersteunen geen particulieren.

De schrijverscentrale
De Schrijverscentrale adviseert en bemiddelt bij schrijversbezoeken in Nederland. Zo kun je bij ze terecht wanneer je bijvoorbeeld een schrijver wilt uitnodigen

Fonds21
Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van doelen gericht op kunst, cultuur, jongeren en maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van de 21e eeuw. Ze ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed en/of nieuw publiek weten te bereiken.  

Fonds Kwadraat
Bij Fonds Kwadraat kan je als kunstenaar een rentevrije lening aanvragen om je kunst te ontwikkelen. De leningen gaan tot achtduizend euro.

Fondsenwervingonline
Dit is niet perse een fonds, maar een plek waar je tussen allerlei regelingen kunt zoeken naar de juiste financierder voor jouw project.

Fonds Podiumkunsten
Het cultuurfonds voor muziek, theater, muziektheater en dans in Nederland. Ze stimuleren podiumkunsten die zoveel mogelijk mensen aanspreekt en middenin de samenleving staat.

Fonds voor cultuurparticipatie
Verschillende mogelijkheden voor makers en andere initiatiefnemers. De missie van het fonds is om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen. 

GO Fonds
Het GO Fonds ondersteunt initiatieven die educatie, informatievoorziening en -technologie inzetten om barrières voor deelname aan de informatiesamenleving op te heffen. Bijvoorbeeld initiatieven op het grensvlak van educatie en cultuur of die deelname van kansarme jongeren vergroten.

Gravin van Bylandt Stichting
Geven steun aan culturele en maatschappelijke initiatieven. Tentoonstellingen en projecten van musea, die geregistreerd zijn in het Museumregister, komen in aanmerking voor een bijdrage. Daarnaast steunt de stichting festivals en professionele gezelschappen op het gebied van muziek, ballet, toneel en beeldende kunst. Er gaat extra aandacht uit naar startende gezelschappen en kunsteducatie.

Het Stripfonds
Wanneer je een af manuscript hebt van een strip of graphic novel kun je deze hier inzenden. Elk jaar selecteren ze zes manuscripten die verder worden begeleid, zo wordt er gezocht naar de meest geschikte uitgever. 

Ik ben geweldig
Kinderen en jongeren tot 24 jaar kunnen hier max. €1000 subsidie aanvragen voor projecten of evenementen waarbij ze iets betekenen voor anderen en mensen met elkaar in contact brengen.

Janivo Stichting
De Janivo Stichting biedt financiële steun aan projecten voor kinderen en jongeren op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek.

Lang Leve Kunst Fonds
Het Lang Leve Kunst Fonds stimuleert kunstparticipatie van (kwetsbare) ouderen in Nederland. Zij geeft financiële bijdragen aan projecten die dat mogelijk maken.

Méér muziek in de Klas
Stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Mondriaan Fonds
Het Mondriaan Fonds financieert projecten en programma’s van beeldend kunstenaars, kunstpodia, uitgevers, opdrachtgevers, musea en andere erfgoedinstellingen.

Nederlands Filmfonds
Voor de ontwikkeling, realisering, afwerking en distributie van filmproducties. 

Nationaal Fonds voor NME
Dit fonds ondersteunt initiatieven op het gebied van natuur- en milieueducatie in Nederland.

Nederlands Letterenfonds
Subsidies voor schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals.

NORMA
Het NORMA fonds ondersteunt subsidies onder uitvoerende kunstenaars. Deze zijn bedoeld voor projecten of activiteiten die de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars bevorderen.

Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland. Stichtingen, verenigingen en soms ook personen kunnen een aanvraag doen voor financiële ondersteuning.

Stichting Lezen
Stichting Lezen ondersteunt en verbindt partijen die die er samen voor zorgen dat kinderen en jongeren goede en gretige lezers worden.

Stichting Stokroos
Stichting Stokroos steunt kunstenaars, designers, ontwerpers en culturele initiatieven met een donatieprogramma en een talentontwikkelingsprogramma.

Stichting RCOAK
Voor het bevorderen van de levenskwaliteit van ouderen en kwetsbare groepen.

Stimuleringsfonds Creatieve industrie
Ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie.

Turing Foundation
De Turing Foundation ondersteunt projecten op het gebied van beeldende kunst en muziekeducatie.

Van den Berch van Heemstede Stichting
De Van den Berch van Heemstede Stichting ondersteunt bij voorkeur vernieuwende projecten op het gebied van cultuur; met name klassieke muziek met bijzondere aandacht voor “young professionals”.

VandenEnde Foundation
VandenEnde Foundation draagt bij aan het sterker maken van het culturele klimaat in Nederland. Ze ondersteunen alleen professionele (podium)kunstenaars en instellingen.

VSBfonds
Projecten die zorgen voor verbinding tussen verschillende groepen mensen en ontwikkelingsprojecten.

VSBfonds Donatie op locatie 
Werkwijze van VSBfonds waarbij de regioadviseurs elke laatste donderdag van de maand donatiegesprekken voeren op locatie voor donaties tot 10.000 euro. Dat doen zij bij regiopartners op locatie, waaronder Cultuur Concreet.

Jeugdfonds sport & cultuur

Ben je als cultuuraanbieder actief en geef je wekelijks kunstzinnige en creatieve lessen aan kinderen of jongeren? Zie en ken jij kinderen en jongeren in jouw wijk of locatie die dit graag willen en is geld een probleem? Sluit dan aan bij het Jeugdfonds. Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie, per kind en direct aan de organisatie.  

Vond je dit artikel nuttig? Ja / Nee
Dank voor je reactie. Kunnen we dit artikel nog verbeteren?
Dank voor je reactie. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Bedankt voor je feedback!

Vragen?

Kom je er niet uit? Of heb je nog vragen over dit onderwerp? We helpen je graag!